Par Vides konsultatīvās padomes jaunievēlēto sastāvu

22.01.2018 |  LMSP

2018. gada 18.janvārī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM) notika Vides konsultatīvās padomes (VKP) ikgadējās vēlēšanas, kurās tika ievēlēts jaunais padomes sastāvs.
Ministru kabineta 2007. gada 27. marta noteikumi Nr. 209 „Vides konsultatīvās padomes nolikums” nosaka, ka katru gadu vēlēšanu procesā tiek mainīts padomes sastāvs, kā arī ievēlēts priekšsēdētājs (V. Ķerus) un priekšsēdētāja vietnieks (L. Eņģele).
​​
Šogad dalībai VKP vēlēšanās savus pieteikumus bija iesniegušas 46 biedrības un nodibinājumi. 11 organizācijas no tām netika tālāk virzītas  dalībai vēlēšanās, starp šīm organizācijām bija: 

1. Latvijas Kokapstrādes uzņēmēju un eksportētāju asociācija;
2. Latvijas Kokmateriālu ražotāju un tirgotāju asociācija;
3. Latvijas Kokrūpniecības federācija;
4. Latvijas koks;
5. Latvijas Korporatīvās sociālās atbildības platforma;
6. Latvijas Neatkarīgo mežizstrādātāju asociācija;
7. Studentu biedrība “Šalkone”;
8. Taisnība un Tiesiskums;
9. Meža īpašnieku kooperācijas atbalsta centrs;
10. Kurzemes meža īpašnieku apvienība;
11. Kuldīgas meža īpašnieku apvienība.

Kā redzams, tad 10 no šīm organizācijām tieši pārstav Latvijas mežu nozari. Latvijas Mežu sertifikācijas padomei tās jau bija 3. vēlēšanas pēc kārtas un ir skaidrs, ka nesasniedzot skaitli 20 Mežu nozares pārstāvjiem tīri matemātiski nav nekādas iespējas iekļūt VKP sastāvā. Esošais VKP sastāvs un tā nolikums to vienkārši nepieļauj - 20 zaļo organizāciju pārstāvji balso paši par sevi, tādējādi izstumjot visus, kas neatbalsta to propogandu. Vides organizācijas VKP rada sev tīkamu vidi un uzurpurē visas sabiedrības viedokli vides jautājumos, paturot iespējas tikai konkrētajām, "savējām" organizācijām runāt sabiedrības vārdā saistībā ar vides jautājumu risināšanu, likumdošanas lietām un, protams, attiecīgi sagatavojot sev augsni dažādu "visai sabiedrībai" noderīgu projektu virzībai, ko mēs redzam kā "zaļo biznesu".

Lai vai kā, aicinām visas VKP sastāvā neiekļuvušās, un it sevišķi tās organizācijas, kas pat netika pielaistas pie vēlēšānām pieprasīt no VARAM juridisku pamatojumu šādai rīcībai. Tas, ka VKP sastāvā nav pārstāvēti meža īpašnieki, mežizstrādātāji nav pieļaujams. Atskatoties uz valsts ierēdnes Vilkastes vadīto teātri, atliek vien novēlēt izturību un nepadošanos visām tām organizācijām, kas rūpējas par Latvijas un tās mežu apsaimniekošanu un atrada laiku piedalīties šajā demoralizējošajā procesā.
Sašutums, protams, jāpauž par it kā Pasaules problēmu aktualizējošās biedrības Zemes Draugi iekļūšanu VKP, kas izmantojot gaidāmās Latvijas 100 gades svinības ir iekļuvuši VKP sastāvā, jā - tā ir tā pati biedrība, kas bija oficiālie akcijas 100 Kailcirtes Latvijai simtgadei organizētāji.

Tomēr, apsveicam arī Latvijas Mežu sertifikācijas padomes biedru - Latvijas Mednieku Savienību ar iekļūšanu VKP. Domājams, ka medību jautājumi kļūs aizvien aktuālāki, it sevišķi saistībā ar LMSP specializācijas lauku - mežu sertifikāciju - pagājušā gada nogalē notikušajā FSC Ģenerāļajā asamblejā izskanēja zaļo organizāiju aicinājumi aizliegt medības FSC sertificētajos mežos. Ņemot vērā, ka VKP sastāvā ir vairākas ar FSC saistītas organizācijas tas ir tikai laika jautājums, kad šādi jautājumi tiks aktualizēti arī Latvijā. To spilgti pierāda pēkšņās FSC kontrolētā koksnes standarta izmaiņas, kas tika iniciētas vienā no pagājušajām Ģenerālajām asamblejām, bet nu jau ar šo lēmumu sekām saskarās vairāk kā 150 mežsaimniecības un kokapstrādes uzņēmumu Latvijā. VKP sastāvā ir vairākas organizācijas, kas atbalsta FSC radikālo virzienu un var virzīt šo medību aizliegumu dažādos veidos - kā caur normatīvo vidi, tā arī caur sertifikācijas sistēmām. Mežsaimnieki par spīti sertifikātu esamībai mērķtiecīgi tiek padarīti par muļķiem un dabas iznīcinātājiem - nebrīnamies, ka meliorātori, mednieki, kūdras ieguvēji u.c. sekos.

VKP nolikumā ir rakstīts:
Vides konsultatīvā padome (turpmāk ­ padome) ir konsultatīva koordinējoša institūcija, kuras darbības mērķis ir veicināt sabiedrības līdzdalību vides politikas izstrādē un īstenošanā.
2. Padomei ir šādas funkcijas:
2.1. sekmēt normatīvo aktu un politikas plānošanas dokumentu sagatavo​ šanu jautājumos, kas skar vides politiku;
2.2. veicināt sadarbību un informācijas apmaiņu vides jomā starp atsevišķām personām un sabiedrību kopumā, kā arī valsts iestādēm un pašvaldībām.
VARAM un Co absolūti neveicina sabiedrības iesaistīšanos un līdzdalību vides politikas izstrādē un īstenošanā valstī, - tieši pretēji, rada apstākļus tendenciozai un nepatiesai sabiedrības maldināšanai, parādot šādi veidoto VKP kā institūciju, kas pārstav sabiedrību vides jautājumos.

Latvijas Mežu sertifikācijas padome parstāv desmitiem tūkstošus meža un saistīto nozaru darbiniekus, meža un zemes īpašniekus, studējošo jaunatni un mācību spēkus.

Dalīties Facebook