Mežsaimniecība un ekonomika

Latvijas meža zeme aizņem 3,473 miljonus hektāru  jeb 53,8% Latvijas teritorijas, mežs ir 3,292 mlj.ha, tātad, - 51% no valsts kopplatības. Augošu koku krāja sasniedz 684 miljoni kubikmetru ( Nacionālā meža monitoringa dati - LVMI "Silava"). Mežu platības Latvijā nepārtraukti turpina palielināties. Meža izplešanās notiek gan dabiskā ceļā, gan apmežojot neauglīgās un lauksaimniecībā neizmantojamās zemes. Taču svarīgāks ir cits rādītājs - trīs reizes straujāk nekā mežu platības katru gadu pieaug mežā uzkrātās koksnes apjoms jeb koksnes krāja. Tas ir uzskatāms apliecinājums tam, ka Latvijas mežainums nepalielinās uz krūmu rēķina, kuri nemaz netiek ieskaitīti meža platībās, bet gluži otrādi – valstī tiek veikta mērķtiecīga mežsaimnieciskā darbība. Pēdējā desmitgadē vidēji ik gadu Latvijas mežos tiek iegūti ap 12 miljoniem m3 apaļkoku. Tas ir ievērojami mazāk nekā dabiskais pieaugums, tāpēc Latvijas mežsaimniecību var raksturot kā ekonomiski ilgtspējīgu.

​Šobrīd meža nozare ir viens no galvenajiem valsts ekonomikas stūrakmeņiem. Mežsaimniecības, kokapstrādes un mēbeļu ražošanas daļa iekšzemes kopproduktā 2019. gadā veidoja 5,2%, savukārt eksporta apjoms sasniedza 2, 6 miljardus eiro – 20 % no valsts kopējā eksporta. 

2019. gadā Latvija bija orientēto kokskaidu plātņu ( OSB ) ražošanā – 3. lielākā eksportētāja, 6. lielākā ražotāja pasaulē, granulu ražošanā – 3. vieta pasaulē aiz Kanādas un ASV, saplākšņa ražošanā – 14.lielākā eksportētāja un ražotāja pasaulē. Atsevišķi kā bērza saplākšņa ražotāja un eksportētāja – 4.vieta pasaulē. 

Šobrīd Latvijā nav neviena pagasta, kur nevarētu atrast kādu mazāku vai lielāku koksnes pārstrādes uzņēmumu. Bieži vien tie ir apkārtnē nozīmīgākie darba devēji un līdz ar to arī vietējās ekonomikas un iedzīvotāju galvenais balsts.

​FSC® Mežu apsaimniekošanas standarta 5. princips "Ieguvumi no meža" paredz, ka Meža apsaimniekošanai ir jātiecas uz ekonomisku izdevīgumu, vienlaikus ņemot vērā vides, sociālās un tiešās ražošanas izmaksas, kā arī meža ekoloģiskās saglabāšanās spēju veicināšanai nepieciešamās investīcijas.

meza-nozare-skaitlos-un-faktos.png

Noderīgi:

Mācību filmas:

 

Mežs - Latvijas zaļais zelts. Latvija ir mežu valsts. Ar vairāku uzņēmumu atbalstu tapis pirmais cikla "Ceļojums pagātnē" raidījums par meža vēsturi un tā nozīmi Latvijas ekonomikā. Iesakām arī Jums noskatīties šo aizraujošo stāstu!

PAR MEŽA VĒSTURI LATVIJĀ

Latvijas reģionu apaļkoku tirgus cenu monitoringa rezultāti 2020. gada oktobrī

20.10.2020 |  LMSP

Latvijas Meža programmas seminārs. Skrunda. 16. oktobris

16.10.2020 |  LMSP

LMSP Meža programmas seminārs Dobelē

13.10.2020 |  LMSP

Latvijas apaļkoksnes resursu tirgus monitoringa rezultāti. 2020. gada augusts

23.09.2020 |  LMSP

Latvijas Meža programmas seminārs Aknīstē 2. oktobrī

02.09.2020 |  LMSP

Latvijas Meža programmas seminārs LLU Meža fakultātē

27.08.2020 |  LMSP

Latvijas reģionu apaļkoku tirgus cenu monitoringa rezultāti 08/2020

20.08.2020 |  LMSP

Mežs ienāk Jelgavā 2020!

05.08.2020 |  LMSP
LLU Meža fakultāte sadarbībā ar nozares organizācijām un uzņēmumiem “Meža dienu 2020” ietvaros 18. septembrī jau trešo reizi organizē pasākumu “Mežs ienāk Jelgavā 2020”.…

Baltijas un Ziemeļvalstu zāģmateriālu eksporta pārskats. 2020. gada janvāris-maijs

24.07.2020 |  LMSP

Latvijas apaļkoksnes resursu tirgus monitoringa rezultāti. 2020. gada jūlijs

24.07.2020 |  LMSP

FSC Globālās stratēģijas vadlīnijas

14.07.2020 |  LMSP

IKEA problēmas ar Ukrainā nelegāli iegūtu koksni. FSC to nemanīja...

03.07.2020 |  fsc-watch.com
Organizācija "Earthsight" ir publiskojusi 18 mēnešus ilga pētījuma rezultātus saistībā ar nelegālu koksnes ieguvi Ukrainā. Savā ziņojumā "Earthsight" atklāj, ka IKEA sistēmā tiek tirgoti krēsli, kuru ražošanā izmantota bērza koksne, kas nelegāli iegūta Ukrainas Karpatos. Sems Lāsons (Sam Lawson), "Earthsight" direktors vēstī, ka "Uzņēmums VGSM, kas IKEA piegādā krēslus un krēslu sastāvdaļas daļu koksnes iegūst pats, bet dara to saskaņā ar …

Vasaras Saulgriežos

22.06.2020 |  LMSP
Jāņu vakarā laukus un dārzus vajag pīlādžu meijām apspraudīt, tad skauģi neko nevarēs padarīt! Priecīgus Vasaras Saulgriežus!…

Baltijas un Ziemeļvalstu zāģmateriālu eksporta pārskats. 2020. gada 1. ceturksnis

04.06.2020 |  meka.lv
LATVIJA: Ieņēmumi no zāgmateriālu eksporta samazinājās par 22%, koka būvkonstrukciju eksports pieauga par 41%. BALTKRIEVIJA: Skujkoku zāģmateriālu eksports pieaudzis par 5%. ZVIEDRIJA: Pirmajā ceturksnī skujkoku zāģmateriālu eksportā kāpums par 19%. SOMIJA: Kritums zāģmateriālu eksportā par 28%. Pārskatā veikto papildinājumu saraksts: Zviedrijas skujkoku zāģmateriālu operatīvā ražošanas statistika (Skogindustrierna) Latvijas skujkoku …

Latvijas reģionu apaļkoku tirgus cenu monitoringa rezultāti 05/2020

21.05.2020 |  LMSP

Daugavpils Universitātes 62. starptautiskā zinātniskā konference

15.05.2020 |  du.lv
Daugavpils Universitātes 62. starptautiskā zinātniskā konference notiks attālināti 2020. gada 28.–29. maijā, izmantojot e-platformu ZOOM.Katram dalībniekam tiks nosūtīta instrukcija, kā arī pieslēgšanās lietotājvārds un parole.…

Par a/s "Latvijas valsts meži" sertificētajām platībām

11.05.2020 |  LMSP
Akciju sabiedrībā "Latvijas valsts meži" pēc pagaidu FSC meža apsaimniekošanas standartiem ir sertificēti 842753 ha; savukārt, pēc PEFC nacionālā meža apsaimniekošanas standarta -  sertificēti 1622834 ha jeb 1,622834 milj. ha.…

Vēstule "Par Konceptuālo ziņojumu..."

11.05.2020 |  LMSP
Par Konceptuālo ziņojumu "Par valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību pārvaldības politiku, valsts kapitālsabiedrību iedalījumu un valsts kapitālsabiedrību pārvaldības funkciju pakāpenisku centralizāciju" …

LLU pirmo reizi iekļūst Starptautiskajā universitāšu ietekmes reitingā

23.04.2020 |  llu.lv
22. aprīlī publiskoti Times Higher Education universitāšu Ietekmes reitinga (THE Impact ranking 2020) rezultāti, kurā starp pasaules vadošajām universitātēm nosauktas vairākas Latvijas universitātes, tostarp Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU), kas starptautiskajā vidē zināma kā Latvia University of Life Sciences and Technologies. Reitingā tiek vērtēta universitāšu darbības efektivitāte, lai veicinātu ilgtspējīgu attīstību…

Dārzkopības institūtā uzsākts pētījums par saldo ķiršu audzēšanu koksnes un augļu ieguvei

20.04.2020 |  darzkopibasinstituts.lv
2020. gada 1. aprīlī Dārzkopības institūts uzsāka dalību pētījuma "Saldā ķirša (Cerasus avium Moench. syn. Prunus avium L.) pavairošanas tehnoloģiju aprobācija un perspektīvāko klonu atlase produktīvu lietkoksnes stādījumu ierīkošanai Latvijas klimatiskajos apstākļos" (pētījuma numurs 19-00-A01620-000088) īstenošanā. Projekta vadošais partneris: LVMI "SILAVA", zinātniskas aktivitātes vada Mudrīte Daugaviete, …

Latvijas reģionu apaļkoku tirgus cenu monitoringa rezultāti 04/2020

19.04.2020 |  LMSP

Bioekonomika: trūkstošā un vienojošā saite Eiropas Savienības "zaļajā kursā"

17.04.2020 |  forest.fi
"Zaļais kurss", kā lieliska vīzija, nevar tikt attīstīts bez nopietna ieskata esošajā ekonomikas modelī, kas orientēts uz kvantitāti un peļnu, un ko vajadzēs nomainīt ar ilgstpējīgu ekonomiku, kam rūpēs ļaužu vajadzības.  Tas nav viegls uzdevums! Tas noteikti izjauks esošo varas un interešu sadalījumu. Ja mēs runājam nopietni par nospraustajiem mērķiem, esošai situācijai jāmainās! Mērķi nav sasniedzami ar dažādām politikas …

Rīcības plāns egļu mežaudžu aizsardzībai pret egļu astoņzobu mizgrauzi

15.04.2020 |  LMSP
Darba grupas sagatavotais rīcības plāns egļu mežaudžu aizsardzībai pret egļu astoņzobu mizgrauzi (Ips typographus)…

Baltijas un Ziemeļvalstu zāģmateriālu eksporta pārskats. 2020. gada janvāris

05.04.2020 |  latvianwood.lv

Baltijas un Ziemeļvalstu zāģmateriālu eksporta pārskats. 2019. gads

04.04.2020 |  latvianwood.lv

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome nosūtījusi prasību Saeimai un valdībai

03.04.2020 |  nra.lv
Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome nosūtījusi prasību Saeimai un valdībai sakarā ar ārkārtas situāciju. Lauksaimnieki, mežsaimnieki un pārtikas ražotāji uzsver, ka valdībai ir nevis jācenšas, ka likumā tiek prasīts pagarināt ārkārtas stāvokli uz 3 mēnešiem, bet gan jāsagatavo grozījumi likumā “ Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli” ,kas dotu iespēju pagarināt ārkārtas situāciju nevis uzreiz uz 3 mēnešiem, …

Vitenberga padomnieks būs Kokrūpniecības federācijas izpilddirektors Klauss

03.04.2020 |  delfi.lv
Ceturtdien, 2. aprīlī, ekonomikas ministra amatā ieceltā Jāņa Vitenberga ārštata padomnieks būs Latvijas Kokrūpniecības federācijas izpilddirektors Kristaps Klauss, informēja ekonomikas ministra padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos Vineta Vilistere-Lāce.…

Par ISO un standartiem

30.03.2020 |  LMSP, ISO
ISO ir neatkarīga, nevalstiska starptautiska organizācija. Tās sastāvā ir 164 nacionālās standartu organizācijas. ISO standarti tapuši, ekspertiem pasaulē vienojoties. Standartus var salīdzināt ar formulu, kas nosaka, kā rīkoties būtu vispareizāk. Sertificēšana parāda, ka jūsu produkts vai pakalpojums atbilst tam, ko jūsu esošie un iespējamie klienti cer sagaidīt. Dažās nozarēs sertificēšana ir noteikta attiecīgā likumā vai obligāti kā …

Ar mežu platībām Latvijā viss kārtībā! (Eiropas Komisijas Vides ģenerāldirektorāta atbilde)

24.03.2020 |  LMSP
Citējot mežsaimnieku Jāni Folkmani: “…trauksme sen bija jāceļ par to, kā mērķtiecīgi tiek nomelnota un demonizēta Latvijas mežu nozare un tajā strādājošie, tādējādi kūdot un šķeļot sabiedrību! Iespējams, trauksme būtu jāceļ arī par to, ka trīsdesmit gadus pēc neatkarības atjaunošanas joprojām tiek nicināts saimnieka gars, aizmirstot to, ka mežsaimniecība jau kopš seniem laikiem ir zemkopības nozare.”  Secība…

Konference: Mežsaimniecība: tilts nākotnē (Sofija, Bulgārija)

11.03.2020 |  LMSP
Konferences norises vieta - Sofija. Laiks - 2020. gada 6.-9. maijs.  Galvenā apspriežamā tēma: Neskatoties uz dažnedažādiem apstākļiem, mežsaimniecība videi taps arvien nozīmīgāka.…

IUFRO 7. Starptautiskā darbnīca par koku kaitēkļu ģenētisko mijiedarbību (Pontevedra, Spānija)

11.03.2020 |  LMSP
Konferences norises vieta - Pontevedra (Spānija). Laiks - 2020. gada 21.-25.septembris.  Galvenā apspriežamā tēma: koku kaitēkļu ģenētiskā mijiedarbība…

Konference: Meža ģenētiskā resursa saglabāšana klimata mainībā (Karpača, Polija)

11.03.2020 |  LMSP
Konferences norises vieta - Karpača (Polija). Laiks - 2020. gada 9.-10.septembris.  Galvenā apspriežamā tēma: meža ģenētiskā resursa saglabāšana.…

Konference. Ilgtspējīgas bioekonomikas attīstība 2020: no globālas domāšanas līdz vietējai rīcībai. Kauņa

11.03.2020 |  LMSP
Konferences norises vieta - Kauņa. Laiks - 2020. gada 23. aprīlis.  Galvenās apspriežamās tēmas: Ilgstpēja kā "atslēga" bioekonomikas nākotnei. Bioekonomika un lauku attīstība. Inovācijas un ieguldījumi (investīcijas). Tirgus un "bio" sektors.…

LMSP Meža programma Jaunpiebalga 03.03.2020

10.03.2020 |  LMSP

Projekts PROGRESS. Skaidrojums

09.03.2020 |  Sanda Geipele
Par projektu PROGRESS stāsta Sanda Geipele, Rīgas Tehniskās universitātes Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūta vadošā pētniece un projektu vadītāja Kas ir projekts PROGRESS un kāpēc tas ir aktuāls? Projekts PROGRESS (tā pilns nosaukums latviešu valodā – reģionālo ekosistēmu pakalpojumu pārvaldības veicināšana) ir starpreģionu sadarbības projekts vides un resursu efektīvas ekonomikas politikas …

Latvijas Meža programmas seminārs. Salacgrīva. 6. marts

18.02.2020 |  LMSP

Kolēģi un Domubiedri! Meža un saistīto, un tuvo nozaru pārstāvji!

12.02.2020 |  LMSP
Latvijas Mežu sertifikācijas padome, kas apvieno Latvijas tautsaimniecībai nozīmīgus Latvijas meža un saistīto nozaru uzņēmumus, sabiedriskās organizācijas un mācību iestādes, vēlas pievērst Jūsu uzmanību notiekošajam. Proti, šodien pl. 12:00 paredzētās Latvijas Republikas Saeimā Mandātu un iesniegumu komisijas sēdes trešais darba kārtības punkts ir: 10 075 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma "Par Latvijas mežu saglabāšanu" …

Konference "Medības. Drošība. Sabiedrība. Valsts"

07.02.2020 |  LMSP
2020. gada 28. februārī a/s "Latvijas valsts meži" telpās Rīgā, Vaiņodes ielā 1.Reģistrēšanās no pl. 9:00, sākums - pl. 9:50 Pieteikšanās konferencei: Latvijas Mednieku savienības (http://www.lms.org.lv/) un Latvijas Mednieku asociācijas (https://www.latma.lv/lv/) mājaslapās.…

Klimata izmaiņas Latvijā

04.02.2020 |  Ilze Ozola, Normunds Stivriņš
Klimats ir mainīgs. Par to liecina ģeoloģiskie ieraksti nogulumos. Pēc tiem ir iespējams pateikt, ka pēdējos 2,58 milj.g. notiek cikliska klimata maiņa no leduslaikmeta uz starpleduslaikmetu un otrādi. Pie tam, leduslaikmeti ir ilgāki (~90 000 g.) nekā starpleduslaikmeti (~10 000 g.). Arī šodien mēs dzīvojam vienā no starpleduslaikmetiem, kuru sauc par holocēnu. Ņemot vērā, ka cilvēks kā suga parādījies pēdējos 200-300 tūkst. g., skaidrs, ka klimata …

Latvijas Meža programmas seminārs. Alūksne. 13. marts

31.01.2020 |  LMSP

Ne viss ir zelts, kas spīd! Kāpēc Latvijai šoreiz nevajag Eiropas miljonus?

17.01.2020 |  LKA
 Rīgā, 2020. gada janvārī Ar izziņoto Eiropas Zaļā kursa investīciju plānu un tā pielikumu – Taisnīgas pārkārtošanās mehānismu – Eiropas Komisija apmaiņā pret pārdesmit miljoniem eiro iznīcina Latvijas tautsaimniecībā tradicionālu nozari ar būtisku pienesumu valsts ekonomikā – kūdras ieguvi un pārstrādi. Latvijā iegūtā kūdra, atšķirībā no Īrijas un Somijas, kur tā tiek dedzināta enerģētiskām vajadzībām, tiek …

LU 78. Starptautiskā zinātniskā konference. 2020. gada janvāris/marts

10.01.2020 |  LMSP

Latvijas reģionu apaļkoku tirgus cenu monitoringa rezultāti 12/2019

23.12.2019 |  LMSP

AS “Latvijas valsts meži” atbalsta Valsts kontroles izstrādātos ieteikumus derīgo izrakteņu apsaimniekošanas jomā

16.12.2019 |  LMSP
AS “Latvijas valsts meži” atbalsta Valsts kontroles izstrādātos ieteikumus Zemkopības ministrijai derīgo izrakteņu apsaimniekošanas jomā un aktīvi līdzdarbosies to ieviešanā, tostarp sadarbojoties ar nozares atbildīgajām ministrijām zemes dzīļu ilgtspējīgas apsaimniekošanas plāna izstrādē. Tomēr uzņēmums stingri noraida Valsts kontroles ziņojumā ietvertos pārmetumus. Proti, AS “Latvijas valsts meži” ieskatā Valsts …

Latvijas Kūdras asociācija par Valsts kontroles iniciatīvu pievērst uzmanību derīgo izrakteņu apsaimniekošanai un uzskaitei valstī

16.12.2019 |  LMSP
Latvijas Kūdras asociācija pozitīvi vērtē Valsts kontroles iniciatīvu pievērst uzmanību derīgo izrakteņu apsaimniekošanai un uzskaitei valstī. Latvijas Kūdras asociācija jau izsenis ir norādījusi, ka derīgo izrakteņu ieguves un izmantošanas jomai valstī netiek pievērsta pietiekama uzmanība. Netiek novērtēts mūsu vietējais resurss un tā vieta tautsaimniecībā, līdz ar to arī iespējamais devums Latvijas labklājības paaugstināšanā. Latvijas …

Latvijas reģionu apaļkoku tirgus cenu monitoringa rezultāti 11/2019

25.11.2019 |  LMSP

Nacionālā enerģētikas un klimata plāna (2030. gadam) projektu nodod starpinstitūciju saskaņošanai

14.11.2019 |  em.gov.lv
Šā gada 14. novembrī Valsts sekretāru sanāksmē starpinstitūciju saskaņošanai izsludināts Ekonomikas ministrijas (EM) iesniegtais Nacionālā enerģētikas un klimata plāna 2030. gadam (NEKP 2030) projekts. Līdz ar to tiek uzsākts noslēdzošais NEKP 2030 projekta saskaņošanas posms ar ministrijām un citām ieinteresētajām pusēm. 2019.gada 17.decembrī NEKP 2030 plānots apstiprināt Ministru kabinetā, lai līdz gada beigām to iesniegtu Eiropas …

Latvijas Mežzinātnes diena “Mežs un mežkopība mainīgā klimatā”

11.11.2019 |  LMSP
7. novembrī Jaunkalsnavā noritēja LVMI "Silava" sadarbībā ar a/s "Latvijas valsts meži", Meža pētīšanas staciju (MPS), Meža fakultāti un Latvijas lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmiju organizētā mežzinātnes diena "Mežs un mežkopība mainīgā klimatā". Mežzinātnes dienas ievadā Jurģis Jansons, LVMI "Silava" direktors, un Ojārs Spārītis, LZA prezidents, uzsvēra nepieciešamību mainīgajā klimatā situāciju vērtēt zinātniski, meklēt …

LMSP vēstule par Mežirbes (Bonasa bonasia) aizsardzības plāna (MAP) zinātnisko ekspertīzi

06.11.2019 |  LMSP vadība
Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijai                                                                      …

Latvijas iespējas un panākumi. Vai varēsim vienoties?

05.11.2019 |  LMSP
Latvijai ir visas iespējas izmantot bioekonomikas dāvātās iespējas, taču panākumi būs atkarīgi no tā, vai dažādās interešu grupas savā starpā spēs vienoties Tāds ir secinājums noslēguma diskusijai 4. Starptautiskās konferences «Mežsaimniecība – Latvijas tautsaimniecības balsts bioekonomisko nozaru attīstības kontekstā». Nenoliedzami, ka ir strīdus jautājumi, kuros kompromisu sasniegšana starp pretējās pozīcijās esošajiem …

Mežsaimniecība - Latvijas tautsaimniecības balsts bioekonomisko nozaru attīstības kontekstā

22.10.2019 |  LMSP

Konference “Mežsaimniecība – Latvijas tautsaimniecības balsts bioekonomisko nozaru attīstības kontekstā”

21.10.2019 |  LMSP, DU
Šā gada 17. oktobrī Daugavpils Universitātē jau ceturto reizi notika Latvijas Mežu sertifikācijas padomes, Latvijas Valsts mežzinātnes institūta “Silava” un Daugavpils Universitātes kopīgi rīkotā starptautiskā konference, kuras tēma 2019. gadā bija “Mežsaimniecība – Latvijas tautsaimniecības balsts bioekonomisko nozaru attīstības kontekstā”. Piedaloties lektoriem no Latvijas, Polijas un Somijas un dalībniekiem no valsts un privātā …

Forestry – Pillar of Latvian National Economy in the Context of Bioeconomic Fields Development

17.10.2019 |  LMSP
Conference online: https://youtu.be/uNCy09c4kqI Latvian Forest Certification Council in cooperation with the University of Daugavpils and Latvian State Forest Research Institute "Silava" Daugavpils University, October 17, 2019 Room 130, Parades Street 1A 10.30–17.30 Conference divided into 4 sessions 10.00–10.30 Registration and welcome coffee 10.30–10.40 Conference Opening Irena Kokina, Rector of Daugavpils University Maris Liopa, Head of …

Īsumā par situāciju zāģmateriālu tirgū

23.09.2019 |  LMSP
Pielikumā iespējams izlasīt rakstu par situāciju ASV un Kanādā, kas raksturo globālo perspektīvu Latvija var nonākt līdzīgā situācijā kā Kanāda, ja laikus nelems par pāris miljonu m3 apaļkoku papildus “laišanu” tirgū, jo tikai tā var samazināt izejmateriāla cenu. Ja pazemina cenu vien, bez papildus apjoma, privātajam segmentam cena nekritīsies un vēlamo mērķi nesasniegt! Par rakstu Izskatās, ka jaudu samazinājums Kanādā, ko radīja ASV 20% …

Latvijas Meža programmas seminārs Burtniekos

23.09.2019 |  LMSP

Sertifikācijas aktualitātes

14.08.2019 |  LMSP
PEFC DOKUMENTI PUBLISKO KONSULTĀCIJU PROCESĀ Pašlaik publisko konsultāciju procesā nav neviena dokumenta. Tomēr nesen noslēgušās publiskās konsultācijas par PEFC koksnes piegādes ķēdes standartu un PEFC logo lietošanas noteikumiem. Publisko konsultāciju procesā, kurš notika 60 dienas, tika saņemti 668 komentāri. Darba grupa, kura atbildīga par šo dokumentu izstrādi tiksies septembrī, lai caurskatītu saņemtos priekšlikumus. Pēdējo…

Latgale acīmredzami izmirst - ciemi pazūd arī no kartēm

23.11.2017 |  LNT Ziņu Dienests
Pirms desmit gadiem Latvijā bija 7724 ciemi, pirms pieciem gadiem – 7006 ciemi, bet šobrīd 6319 ciemi. Daļa no ciemiem ir izmiruši.​​ Foto: Gatis Šļūka Piemēram, Viļakas novada Vecumu pagastā pēdējos gados izmiruši ir deviņi ciemi. Tiek pieļauts, ka pavisam drīz nāksies lemt par ciema statusa atņemšanu vēl arī citiem. "Deviņi ir tukši, kur nav neviena iedzīvotāju, faktiski viņi ir no kartes izzuduši. Deviņi ir…

Vai cilvēki gūst labumu no mežu sertifikācijas?

16.11.2017 |  Shreya Dasgupta, Zuzana
Tiek uzskatīts, ka FSC (Mežu uzraudzības padomes) sertifikācija ir sociāli lietderīga. Savukārt sociālie ieguvumi ir svarīgi, jo tradicionālā mežizstrādes nozare jau ilgu laiku dažviet Pasaulē tiek saistīta ar cilvēktiesību pārkāpumiem.​​Foto avots: https://assets.survivalinternational.org/pictures/1664/drc-pyg-ke-11_article_column.jpg Ņemsim kā piemēru neseno “Tokyo 2020” skandālu. Šī gada aprīli starptautiskā NVO Global Witness publicēja …

Atskats uz konferenci - Zeme un cilvēks - līdzsvarotā mijiedarbībā

11.11.2017 |  Latgales reģionālā televīzija
Mežu apsaimniekošanā mēdz būt situācijas, kad uzņēmēji un dabas aizstāvji nespēj vienoties par kopējiem risinājumiem, lai saglabātu dabas vērtības un vienlaikus attīstītu meža nozari. Daugavpils Universitātē jau otro reizi notika zinātniskā konference par ilgtspējīgu mežu apsaimniekošanu. …

Konference: Meža ilgtspējīga apsaimniekošana Baltijas reģionā.

31.10.2017 |  LMSP vadība
"Meža ilgtspējīga apsaimniekošana Baltijas reģionā. Zeme un cilvēks – līdzsvarotā mijiedarbībā",kuru 2017.gada 9.novembrī rīko Latvijas Mežu sertifikācijas padome sadarbībā ar Daugavpils Universitāti un Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu "Silava".Konference notiks Daugavpils Universitātē (Daugavpilī, Parādes ielā 1A, 130.auditorijā).Reģistrācija dalībai konferencē līdz š.g. 31.oktobrim, anketa pieejama ŠEITPieteikšanās LMSP …

Māris Liopa: How to establish dialogue with someone who does not want to talk?

10.10.2017 |  Māris Liopa
Recent rain and flooding raised the issue on drainage systems and the need to keep them in a good condition. It turned out that drainage maintenance is obstructed not only by the lack of funds, but also by meaningless harmonizations and objections from professional friends of nature. For example, newspaper "Latvijas Avīze" featured an article about the plan to clean a canal in Meirāni municipality, which drains part of the rivers that formerly were drained into the lake Lubāns and part of …

Aicinām atsaukties mežu īpašniekus, kas brīvprātīgi vēlas nodrošināt dabisko procesu norisi savā meža īpašumā

10.10.2017 |  LMSP vadība
Sertifikācijas prasību un citu apstākļu rezultātā mežu īpašnieki nereti saskaras ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem, arī gaidāmās biotopu kartēšanas sekas meža nozares pārstāvjiem, tostarp mežu īpašniekiem, apsaimniekotājiem un pārstrādātājiem rada bažas par pastiprinātiem ierobežojumiem. Tajā pašā laikā daudzi mežu īpašnieki nemaz neplāno veikt saimniecisko darbību sev piederošajos mežu īpašumos. …

Somijas meža likums

05.10.2017 |  LMSP vadība
Esam iztulkojuši Somijas Meža likumu ŠEIT, kas tika mainīts 2014.gadā un ir piemērs kā valsts uzticas meža īpašniekiem, ciena to īpašumtiesības un vēlmi būt saimniekiem savā zemē.   Lai atceramies J.Ruģēna dzejolī: "Kad pienāks latviešiem tie laiki" sacīto:Kad atnāks latviešiem tie laiki,Ko citas tautas tagad redz?Kad aizies tumsība kā tvaiki,Kas ļaužu acis cieti sedz?Kad pūtīs vējš, kas spirdzinaUn tautas kroni …

EOS par Eiropas koksnes tirgu 2017

27.09.2017 |  European Organisation of the Sawmill Industry
Specializētā izdevēja EUWID (Europäischer Wirtschaftsdienst GmbH) analizētie Zviedrijas Mežsaimniecības nozares federācijas dati rāda, ka, salīdzinot ar atbilstošo 2016. gada periodu, šā gada pirmajā ceturksnī Zviedrijas skujkoku zāģmateriālu eksporta apjoms pieaudzis par 3 %. Tendences, kas iezīmējās pēdējos mēnešus vai dažos gadījumos pēdējos gadus, saglabājās. Eksports uz Austrumāziju turpina pieaugt, Tuvajos Austrumos un Ziemeļāfrikā …

Kokmateriālu tirgus situācija 2017

26.09.2017 |  Māris Liopa
Tā kā Latvija ir aktīvs tirgus dalībnieks koksnes tirgos gan Eiropā gan citur pasaulē un mūsu tautsaimniecība lielā mērā balstās uz ienākumiem , kas gūti eksportējot kokmateriālus, ļoti svarīgi ir prognozēt situāciju, kas nosaka šīs aktivitātes. Skatoties uz 2017 gadu, var teikt , ka Latvijā vairāki lieli uzņēmumi, tomēr, ir pasargāti no Baltijas apļkoksnes industrijas peripētijām. Ja materiāls kļūst relatīvi dārgāks Baltijā, tad uzņēmumi, kas …

Viss applūdis, bet tārpi un gliemeži augstākā vērtē nekā cilvēki

18.09.2017 |  Latvijas avīze
Meliorācija ir jāskata kā vienots kopums, ņemot vērā gan valsts nozīmes ūdensteces, gan koplietošanas un privāto zemes īpašnieku meliorācijas sistēmas. Var ieguldīt Eiropas miljonus, atjaunojot un rekonstruējot meliorācijas grāvjus atsevišķās saimniecībās vai lietus ūdeņu novadīšanas sistēmas apdzīvotās vietās, taču, ja ūdenim nebūs nodrošināta brīva caurtece līdz upei un tad līdz jūrai, agrāk vai vēlāk mūs pārsteigs …

Meža atjaunošana Latvijā

08.09.2017 |  Mārs Ķirsons
Ik gadu atjauno ap 40 000 ha mežaPērn apmežoti izcirtumi 38 600 ha platībā, kas ir  gan nedaudz mazāk nekā 2015. gadā, pēdējos gados mežu atjaunošanas apmēri nostabilizējusies  To liecina Valsts meža dienesta dati par meža atjaunošanu.  Lielākā atšķirība ir tā, ka privātmežu īpašnieki vairākumu no izcirstā atjauno dabiski, savukārt valsts mežos puse tiek atjaunota mākslīgi – stādot/ sējot, bet otra puse – …

LMSP sadarbībā ar Latvijas meža nozari meklē sertifikācijas sistēmas vadītāju mežu apsaimniekošanas uzņēmumā

23.08.2017 |  LMSP vadība
Latvijas Mežu sertifikācijas padome sadarbībā ar Latvijas meža nozari meklē Ilgtspējīgas Mežu apsaimniekošanas sertifikācijas sistēmu vadītāju.  Ja Jums ir:     Augstākā vai speciālā mežsaimnieciskā izglītība    Izpratne par mežu apsaimniekošanas procesu    Labas latviešu, angļu un vēlams krievu valodas zināšanas    B kategorijas vadītāja apliecība    Vēlme …

Par jaunu, kvalitatīvu un produktīvu mežaudžu veidošanu Latvijā

01.06.2017 |  LMSP vadība
Balstoties uz mežzinatnes atziņām, un to, ka kaimiņvalstis jau sen īsteno racionālu meža izmantošanu tautsaimniecībā, ir jāizmanto izdevība atbalstīt zinātniski pamatotu un ilgtspējīgu Latvijas mežu apsaimniekošanu, tāpēc aicinām LMSP biedrus un citas ieinteresētās puses atbalstīt MK noteikumu projektu, nosūtot atbalsta vēstules Zemkopības ministrijai.   Par publiskajai apspriešanai nodotajiem tiesību aktu projektiem …

Latvijas mežu stāsts

21.04.2017 |  Jānis Švirksts
Latvijas mežu apsaimniekošanas likumdošana un prakse nodrošina ilgtspējīgu mežu apsaimniekošanu, vai Tu zini visus ekosistēmu pakalpojumus, kuri mūsu mežos ir pieejami un kādi tam ir iemesli? UZZINI ŠEIT!   …

Neesi vienaldzīgs - esi atbildīgs

16.04.2017 |  LATVIJAS MEŽA ĪPAŠNIEKU BIEDRĪBA UN LAUKSAIMNIEKU ORGANIZĀCIJU SADARBĪBAS PADOME
Latvija ir viena no viszaļākajām valstīm pasaulē, un mums nav nekas pretī kļūt vēl „zaļākiem”. Šāda vēlme mums visiem ir kopīga - gan zemniekiem un citiem lauciniekiem, gan pilsētniekiem, gan ierēdņiem un uzņēmējiem, gan strādniekiem un likumdevējiem. Diemžēl tad, kad pienāk brīdis, kad kādam ir jāmaksā par jaunu „zaļumu”, parasti izrādās, ka maks jāver vaļā zemniekiem, meža īpašniekiem un pašvaldībām. Mēs …

SUSAB kļūst par otro dubultsertificēto mežu apsaimniekotāju Latvijā

13.04.2017 |  Jānis Švirksts
Pēc šī gada sākumā veikmīgi noritējušā Mežu apsaimniekošanas audita un vairākus mēnešus ilga sagatavošanas procesa Skogsutveckling Syd AB, Latvijas Filiale (SUSAB) kļūst par otru dubultsertifcēto mežu apsaimniekotāju Latvijā, pievienojites līdz šim vienīgajam Latvijā dubultsertificētajam mežu apsaimniekotājam AS "Latvijas valsts meži".    Pasaulē pēc FSC shēmas ir sertificēti 195 milj. ha, bet pēc PEFC shēmas…

SBP Publicē pirmo Gada pārskatu

12.04.2017 |  Jānis Švirksts
 Ilgtspējīgas Biomasas programma (SBP) ir unikāla sertifikācijas sistēma, kas paredzēta koksnes biomasai, galvenokārt koksnes granulām un šķeldai, ko izmanto rūpniecībā, liela mēroga enerģijas ražošanai.SBP vīzija ir ekonomiski, ekoloģiski un sociāli ilgtspējīga koksnes biomasas piegādes ķēde, kas veicina zemu oglekļa emisiju ekonomiku. SBP ir izstrādājusi sertifikācijas sistēmu, lai nodrošinātu pārliecību, …

LMSP aicina sugu un biotopu ekspertiem piemērot Valsts amatpersonas statusu

09.04.2017 |  Māris Liopa
Šī  gada 12. aprīlī informējām (ŠEIT), ka Latvijas Vides pārvaldības asociācija, sadarbība ar Latvijas Vides aizsardzības fondu veica pētījumu "Eiropas Savienības Dabas direktīvu prasību pārņemšanas izvērtējums", kura uzdevumi bija: 1.Noskaidrot un apkopot Dabas un Vides atbildības direktīvu prasības un Latvijas normatīvajos aktos saistībā ar tām noteikto; 2.Identificēt neatbilstības un rast sistēmiskus risinājumus, sniegt …

Valsts mežu dienests nejūtas vainīgs jeb lasiet 'Latvijas Vēstnesi'

20.02.2017 |  Mārcis Sniedziņš
Savā dzīvē man nav nācies sastapt daudz tādu cilvēku, kam nerūp Latvijas dabas vērtības, kuri ir pret dabas aizsardzību. Ilgu laiku arī es biju pārliecināts, ka darbojas likumi, kas regulē un nosaka precīzas robežas starp saimniecisko darbību un dabas aizsardzību tā, lai viena netraucētu otru. Turklāt es ticēju, ka uz valsts iestāžu izsniegtajiem dokumentiem var paļauties. Galu galā – kāpēc tad par katru izsniegto dokumentu tiek maksāta nauda, …

LVM Atpūtas un tūrisma centram "Ezernieki" piešķir Zaļo sertifikātu

08.02.2017 |  Jānis Švirksts
Videi draudzīgs dzīvesveids un iespēja veselīgi atpūsties, mūsdienās tiek vērtēta arvien augstāk. AS “Latvijas valsts meži” (LVM) atpūtas un tūrisma centrs “Ezernieki”, ko par savu atpūtas galamērķi ik gadu izvēlas daudzas ģimenes ar bērniem un dabas draugi, kuri novērtē Lubānas novada krāšņo dabas ainavu, šogad no Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa saņēma Zaļo sertifikātu – īpašu vides kvalitātes zīmi …

Nedrīkst pieļaut spārnu apciršanu nozarei

06.02.2017 |  Māris Liopa
Jau iepriekš ziņojām par oglekļa emisiju aprēķina risku "Zinātnieki brīdina nozari un valsti - cena būs ļoti augsta!" Situācijā, kad Eiropas struktūras piedāvā aprēķina metodikas un formulas, kuru rezultātā Latvijas valstij ir jāsamazina ikgadējais ciršanas apjoms, iespējams pat par trešdaļu, mežos ir jāuzskata par nozīmīgāko meža nozares apdraudējumu pēdējo 25 gadu laikā. Šāds piedāvājums nedrīkst tika …

Zinātnieki brīdina nozari un valsti - cena būs ļoti augsta!

03.02.2017 |  Māris Ķirsons
Topošā ES direktīva par  siltumnīcu gāzu emisijām zemei, nepilnveidojot aprēķina metodiku un neveicot pasākumus CO2 piesaistes palielināšanai, pēc 2020. gada var ierobežot zemes īpašnieku iespējas nodarboties ar mežsaimniecību un arī lauksaimniecību     Foto: http://www.voxeurop.eu/en   Pašlaik Eiropas Komisijas institūcijā notiek darbs pie dokumentiem, kuri noteikts siltumnīcu gāzu emisiju un piesaistes…

Standartu tulkojumi Valsts valodā

30.01.2017 |  Jānis Švirksts
FSC® koksnes piegādes ķēdes sertifikācija apliecina, ka produkta ražošanā izmantota koksne no atbildīgi apsaimniekotiem mežiem un šis materiāls ir izsekojams visos ražošanas un tirdzniecības procesos – no meža apsaimniekotāja līdz gala patērētājam. Kopš 2015. gada Latvijas Mežu sertifikācijas padome ir finansējusi  dažādu FSC starptatutisko dokumentu tulkojumu* valsts valodā, pēc vairāku ieinteresēto pušu …

Biotopu kartēšana draud ar īpašumu vērtības kritumu

26.01.2017 |  Imants Vīksne
Drīzumā gan pa privātiem, gan valstij piederošiem īpašumiem sāks staigāt nepiederošas personas un viņu darbību rezultātā ievērojami mazināsies šo īpašumu saimnieciskā vērtība. Sekas biotopu atrašanai parasti ir mikroliegumu izveide. Dabas aizsardzības pārvalde šogad sāk Eiropas Savienības (ES) nozīmes biotopu kartēšanu visas valsts mērogā. No ERAF piešķirtais finansējums pasākumam Bioloģiskās …

SIA Skogssallskapet aicina pievienoties Mežu apsaimniekošanas sertifikāta grupai

26.01.2017 |  Jānis Švirksts
Mežu apsaimniekošanas sertifikāts apliecina, ka īpašniekam piederošie meži vai īpašnieka valdījumā esošie meži tiek apsaimniekoti atbilstoši starptautiski noteiktiem atbildīgas mežu apsaimniekošanas principiem.   SIA Skogssallskapet, kurš vairāku īpašnieku vārdā ir uzņēmies mežu apsaimniekošanu, ir saņēmis resursu apsaimniekotāja sertifikātu. Sertifikāts ir attiecināms uz visiem atbilstošā…

Runas par to, ka biotopu konstatēšana neparedz ierobežojumus ir salti meli!

26.01.2017 |  Māris Liopa, Jānis Švirksts
Apgalvojumi, ka biotopu konstatēšana neparedz saimnieciskās darbības ierobežojumus neatbilst patiesībai, jau šobrīd "it kā" brīvprātīgās sertifikācijas sistēmās kā SBP sertifikācija paredz šo teritoriju izslēgšanu no saimnieciskās darbības. Latvijā ir aptuveni 144 000 privāto mežu īpašnieki, kas ir netieši pakļauti SBP sertifikācijas sistēmai, visskumjākais šajā stāstā ir tas, ka šo …

Lietuvas Vides ministrija rosina izveidot vienotu Valsts Mežu apsaimniekotāju

18.01.2017 |  Jānis Švirksts
Lietuvas vides ministrs Kestutis Navickas ierosina izveidot vienotu uzņēmumu, lai pārvaldītu valsts mežus. "Meža apsaimniekošana ir jāpilnveido, lai padarītu to pārredzamāku un efektīvāku. Tas ir mūsu galvenais mērķis" tā pagājušajā ceturdienā preses konferencē atzina ministrs atklājot savu redzējumu par meža sektora reformu. Valsts mežus šobrīd pārvalda Valsts mežu ģenerāldirektorāts un 42 mežsaimniecības …

LMSP sadarbībā ar SIA Metsa Forest Latvia izstrādā mobilo aplikāciju "Meža Monitors"

13.01.2017 |  Jānis Švirksts
"Meža Monitors" - Palīgs Tavam darbam mežā. Aplikācija ir paredzēta mežu apsaimniekotājiem un koksnes iepircējiem un sevī ietvers Meža struktūras elementu aprakstus, darba un vides aizsardzības prasību aprakstus, kā arī vairākas novērtēšanas anketas, tai skaitā:1. Meža biotopu noteikšanas anketu, kas ir paredzēta, lai izvērtētu potenciālā aizsargājamā meža biotopa esamību mežaudzē;2. Mežizstrādes darbu novērtēšanas aktus, kas ir…

Mežu īpašnieki sanaidojušies ar vides aizstāvjiem

11.01.2017 |  Imants Vīksne
Vides konsultatīvajā padomē ietilpstošās organizācijas cenšas pasargāt savu ekskluzīvo klubu no jaunpienācējiem, kuru uzskati par dabas aizsardzību būtiski atšķiras, – janvārī tiek veidots jaunais padomes sastāvs. Meža īpašniekiem šis gads ir īpaši būtisks, jo visas valsts teritorijā sāksies biotopu kartēšana un joprojām nav skaidrības, kas notiks pēc retu biotopu konstatēšanas. Meža īpašnieku …

I. Prūse: "Es to nevaru pierādīt ar skaitļiem, bet es to zinu."

10.01.2017 |  Jānis Švirksts, Māris Liopa
Tā interaktīvajā seminārā par "Latvijas oglekļa mazietilpīgas attīstības stratēģiju 2050. gadam." Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Klimata pārmaiņu departamenta direktore I. Prūse apgalvo, ka Latvija kā zaļa valsts esot mīts un ka Latvijas mežu sektorā nu jau pāris gadus absolūtos skaitļos vērojamas emisijas, nevis CO2 piesaiste un ka nociršanas rezultātā samazinātā piesaiste pārsniedz esošo un jaunu iestādīto koku …

Ilgtspējīgas mežsaimniecības saknes meklējamas izpratnē

09.01.2017 |  Māris Ķirsons, Dienas bizness
Latvijas normatīvi prasa īstenot ilgtspējīgu mežsaimniecību, mežu īpašnieki brīvprātīgi var izvēlēties un pievienoties kādai sertifikācijas sistēmai, kas rada papildu izmaksas. Ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas pamatā ir trīs pretēji vērstu interešu jomu – vides, sociālās un ekonomiskās – konsensuss, kurā neviena no minētajām nedominē un vienlaikus arī nediskriminē pārējās. Viedokļi par to, vai Latvijā visās…

Bioloģiskās daudzveidības atjaunošana militārajā poligonā un Natura 2000 teritorijā “Ādaži”

04.01.2017 |  Jānis Švirksts
Latvijas Mežu sertifikācijas padomes mērķis ir informēt sabiedrību, šajā sakarā vairāki cilvēki ir izteikuši vēlmi uzzināt vairāk par LMSP mājaslapā pārpublicēto rakstu attiecībā uz Aizsardzības budžeta izlietojumu Putnu aizsardzībai, tāpēc publicējam brīvi pieejamo informāciju: http://www.adazinatura.lv/lv/Par_mums.aspx par Bioloģiskās daudzveidības atjaunošanas projektu militārajā poligonā.  …

Par 18. decembra raidījuma De Facto sižetu “Pusē valsts mežu vairs nav FSC mežu apsaimniekošanas sertifikāta” un 19. decembra Latvijas radio Nr. 1 raidījuma Pēcpusdiena tematu “Vairāki LVM reģioni zaudējuši sertifikātu par videi draudzīgu saimniekošanu”

20.12.2016 |  Jānis Švirksts, Māris Liopa
Latvijas Sabiedriskajiem medijiem, Latvijas Mežu sertifikācijas padomes biedriem un citām ieinteresētajām pusēm   Rīgā, 2016. gada 20. decembrī   Par 18. decembra raidījuma De Facto sižetu “Pusē valsts mežu vairs nav FSC mežu apsaimniekošanas sertifikāta” un 19. decembra Latvijas radio Nr. 1 raidījuma Pēcpusdiena tematu “Vairāki LVM reģioni zaudējuši sertifikātu par videi draudzīgu saimniekošanu”  …

Nav 'labu' un 'sliktu' mežu sertifikātu

20.12.2016 |  Māris Liopa
Ai, cik viss pie mums slikti! Latvijā neievēro likumu, mežu īpašnieki dzīvo vienai dienai, nedomā par nākotni, posta dabu vairāk nekā citur Eiropā... Domājat, ka tā ir hibrīdkaram raksturīgā Krievijas propaganda? Nē, nav vis! Tā ir dažādā laikā tapušu apgalvojumu plūsma, kas nāk no "zaļām" pseidoorganizācijām, kā arī no atsevišķiem indivīdiem. Kāpēc? Pieļauju, ka tā ir nevis nejauša izrunāšanās, bet notiek …

SIA Sodra Mežs vienbalsīgi uzņemti LMSP sastāvā

24.11.2016 |  Jānis Švirksts
Šī gada 24. novembrī Latvijas Mežu sertifikācijas padomes sastāvā vienbalsīgi tika uzņemts mežu apsaimniekošanas uzņēmums SIA Sodra Mežs.  Sodra jau ilgāku laiku investē mežos Baltijas valstīs un kopš 2006.gada tai pieder mežs Latvijā, kas tiek prasmīgi un atbildīgi apsaimniekots, izmantojot jau gandrīz 100 gadu uzkrāto mežsaimnieka pieredzi un zināšanas meža audzēšanā un uzturēšanā. Meža vērtība aug to prasmīgi un …

Aizsardzības budžetu iznieko putnu labklājībai

23.11.2016 |  Imants Vīksne
Ņemot vērā šī brīža aktualitates saistībā ar budžetu un mūsu valsts aizsardzību, der atgādināt, ka pavisam nesen, daudz citētais V. Ķerus veica "pētījumu" ar kura datiem un lietderību ir ļoti problematiski iepazīties... Dienu pēc tam, kad Aizsardzības ministrija (AM) sāka zvanīt trauksmi, ka tā nabadzības dēļ nespēj pildīt NATO uzdotos pienākumus, kļuva zināms, ka pusotru miljonu eiro militārais resors ieguldīs vides programmā Putni Ādažos. …

Analoģijas

15.11.2016 |  Māris Liopa
Kontekstā ar dažām politiskām aktualitātēm, rodas asociatīvi līdzīga sajūta ar mums zināmajiem "zaļajiem aktīvistiem". Krivcova, Lindermans un Gapoņenko (lasītāji sapratīs - "Puķītis", "Eglītis", "Bļodiņš" u.c.) sižetos gandrīz vai nemitīgi uzstājas ekspertu lomā. Ar šo «ekspertu» palīdzību tiek savītas visādas mītiskas sazvērestības. Notiek izteikta manipulēšana, lai tracinātu un radītu nedrošības sajūtu …

Latvijas Mežu īpašnieku biedrība un Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome aicina iestāties par meža īpašnieku tiesībām

15.11.2016 |  Jānis Švirksts

Veiksmīgas LMSP un SIA IRI Asset Management sadarbības rezultātā uzņēmums iegūst Ilgtspējīgas mežu apsaimniekošanas sertifikātu

15.11.2016 |  Jānis Švirksts
Pēc vairāk kā pusgadu ilga savstarpēja konsultāciju procesu SIA IRI Asset Management iegūst Latvijā 15 FSC® Mežu apsaimniekošanas sertifikātu. Sertifikātu izdevusi Latvijā lielākā mežus sertificējošā sertifikācijas iestāde - SCS Global Services. Vairāk par LMSP sniegtajām konsultācijām var uzzināt ŠEIT. …

Starptautiska konference Daugavpilī

05.11.2016 |  Jānis Švirksts
No 8. – 9. decembrim Daugavpilī norisināsies Daugavpils Universitātes, Latvijas Valsts mežzinātnes institūta “Silava” un Latvijas Mežu sertifikācijas padomes (LMSP) organizētā starptautiskā zinātniskā konference “Vide un meža ilgtspējīga apsaimniekošana Baltijas reģionā – problēmas un risinājumi”.     Pieteikšanās: ŠEIT Programma: ŠEIT Konferences norises vieta: Daugavpils Universitāte, …

Cenu kari ietekmē mazāk nekā vietējie «mežabrāļi»

23.10.2016 |  Māris Ķirsons
Politiķiem ir jāpieņem lēmumi, kas ir izdevīgi valstij un tajā dzīvojošajiem, jo brīžam nav skaidrs kā interesēs darbojas atsevišķi «mežabrāļi», kas uzdodas par vides aizstāvjiem – nozares konkurentu, darbaspēja ārvalstu vervētāju vai Latvijas iedzīvotāju.   Mežu īpašnieki tiek pakļauti ne tikai globālajiem koksnes izstrādājumu pieprasījuma tirgus vējiem un valūtu kariem, bet arī bieži vien spiedienam …

Globālo cenu spogulis meža nozares līderu apgrozījumā

11.10.2016 |  Māris Ķirsons
Lai arī koksnes izstrādājumu cenu globālās izmaiņas ir atstājušas savu ietekmi Latvijas meža nozares uzņēmumiem, tomēr iepriekš veiktie tehnoloģiskās pārapbruņošanas produktu portfeļa papildināšana ar dārgākiem produktiem ļāvuši nozarei pieņemties spēkā. 2015. gadā meža nozare eksportēja produkciju par  vairāk nekā 2,04 miljardiem eiro, un tas bija jauns rekords, tomēr Latvijas Kokrūpniecības federācijas prezidents …

Mežsaimniecības politika un ekonomika - Kopīga atbildība par mežu aizsardzību?

19.09.2016 |  Ulrika Vidmane
Visā pasaulē pieaug paļaušanās uz publiskā - privātā sektora partnerību (PPP) meža politikā kā meža un vides aizsardzības līdzekli. Zviedrijā šāda partnerība raksturo pieeju dabas aizsardzības vienošanām (DAV) mežu politikā kopš 1993. gada līdz pat mūsdienām. Vienošanās sarunas par DAV tiek veiktas starp rajona administratīvo padomi / meža aģentūru un zemes īpašnieku, kurās zemes īpašnieks piekrīt par …

Aptauja: Mežsaimniecības ietekme uz meža un saistīto ekosistēmu pakalpojumiem

31.08.2016 |  Jānis Švirksts
Pētījuma mērķis ir novērtēt mežsaimniecības īstermiņa un ilgtermiņa ietekmi uz meža un saistīto ekosistēmu pakalpojumiem ainavas mērogā, kā arī izstrādāt praktiskas metodes, modeļus un rekomendācijas meža apsaimniekošanas plānošanas pilnveidošanai. Ar ekosistēmu pakalpojumiem tiek saprasts ekosistēmas struktūru un funkciju ieguldījums cilvēces labklājībā, kas veidojas mijiedarbībā ar cilvēku darbības pienesumu ekosistēmā. Pētījumu …

Meža nozares eksports rāda lēnu pieaugumu

29.08.2016 |  Māris Ķirsons
Lielāki apjomi, kā arī augstākas pievienotās vērtības produkcija ir galvenie iemesli meža nozares eksporta kāpumam šogad par 33,6 milj. eiro jeb 3,3% salīdzinājumā ar analogu laiku pērn To rāda Zemkopības ministrijas Meža resursu departamenta apkopojums pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem. Eksporta ienākumu ziņā nozare turpina uzstādīt arvien jaunus rekordus. Šajos datos sava artava pienākas jaunajām  un modernizētajām ražotnēm. …

Būtiskas izmaiņas koksnes piegādes ķēdes standartā

11.08.2016 |  Jānis Švirksts
FSC Sertifikātu turētāji, Kā jau Jūs iespējams būsiet dzirdējuši, tad nesen FSC izsūtīja trešo (un domājams arī pēdējo) pārskatītā koksnes piegādes ķēdes standarta versiju, kuru ir plānots apstiprināt 2017. gada 1. aprīlī.  Mēs zinām, ka Jūsu laiks ir ierobežots, bet tieši šī iemesla dēļ mēs gribam būt droši, ka visiem sertifikātu turētājiem ir iespēja izteikt savus komentārus un nodrošināt, ka standarta …

Debates: Valstij ir jākompensē mežu īpašniekiem zaudējumi

09.08.2016 |  Māris Liopa
No atsevišķu amatpersonu lēmumiem ir atkarīgs, vai zemes īpašnieka mežs tiks aizsargāts. Piemēram, ja runājam par meža biotopu. Tāpēc zemes īpašniekiem vienmēr vajadzētu būt tiesībām uz zaudējumu kompensāciju, ja valsts veic tālejošus ierobežojumus tiesībām izmantot zemi Tā raksta Zviedrijas zemnieku federācijas pārstāve Helena Jonsone un Zviedrijas zemnieku federācijas Meža īpašnieku pārstāvis Sven Eriks Hammars. Kādam …

Liegumi ir, kompensācijas nav

01.08.2016 |  Māris Ķirsons, Dienas bizness
Liegumi un apgrūtinājumi noteikti, taču mežsaimniecības SIA Hook kompensācijas maksājumu par Natura 2000 meža teritorijām (367,99 ha) izmaksu atsaka Uzņēmums nelabvēlīgo Lauku atbalsta dienesta Dienvidkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes lēmumu pārsūdzējis iestādes direktorei Annai Vītolai – Helvigai. «SIA Hook darbojas jau kopš 2008. gada un ir realizējis vairākus mežsaimniecības projektus izmantojot ES struktūrfondu atbalstu – …

Hernesaaren Löyly kļūst par pirmo FSC® sertificēto projektu Somijā

26.07.2016 |  LMSP
  https://ic.fsc.org/en/news/id/1581 …

FSC vai PEFC – kas labāks?

26.07.2016 |  Pauls Beķeris, Baltijas koks
Lai arī pastāv stereotips, ka FSC koksnes sertifikācijas sistēma ir spēcīgāka, neatkarīgie novērtētāji secina, ka vairākos kritērijos PEFC prasības ir stingrākas un konkrētākas, nodrošinot labāku mežu apsaimniekošanu Pieprasījums pēc sertificētiem koksnes produktiem visā pasaulē palielinās – tādā veidā tiek iegūts neatkarīgs apliecinājums resursu legālajai izcelsmei, kā arī ilgtspējīgai un atbildīgai …