Eiropas granulu tirgiem pašlaik ir liels potenciāls

28.04.2022 |  LMSP
Eiropas Granulu konferencē (The European Pellets Conference), kas 2022. gada 6. aprīlī norisinājās Velsā, Augšaustrijā (Wels, Upper Austria), kā arī tiešsaistē, vairāk nekā 650 dalībniekiem no 60 valstīm tika demonstrētas jaunākās norises tirgū, tehnoloģijā un politikā. Lektori un klausītāji apsprieda optimālās pozicionēšanas iespējas enerģētikas pārkārtošanas laikā, kā arī ražošanas tehniskās iespējas un …

Par Latvijas pozīciju par ilgtspējīgu finanšu jomā publicēto deleģēto aktu klimata jomā

02.04.2022 |  Finanšu ministrija
Par Latvijas pozīciju par ilgtspējīgu finanšu jomā publicēto deleģēto aktu klimata jomā

Traucējošās bioenerģijas tehnoloģijas: rūpniecisko procesu dekarbonizācijas nodrošināšana

24.03.2022 |  LMSP
Traucējošās bioenerģijas tehnoloģijas: rūpniecisko procesu dekarbonizācijas nodrošināšana

Eiropas zaļais kurss: ietekme uz uzņēmējdarbības vidi

24.03.2022 |  Mārtiņš Zemītis, EK pārstāvniecība Latvijā
Eiropas zaļais kurss: ietekme uz uzņēmējdarbības vidi

Argus. Iknedēļas biomasas tirgus apskats un analīze

11.03.2022 |  argusmedia.com
Argus. Iknedēļas biomasas tirgus apskats un analīze

ES finansējums 2021.-2027. gadam. Ekonomikas ministrijas atbalsta pasākumi

07.01.2022 |  LMSP
ES finansējums 2021.-2027. gadam. Ekonomikas ministrijas atbalsta pasākumi

JANVĀRIS 2021

Latvijas reģionu apaļkoku tirgus cenu monitoringa rezultāti. 2021. gada janvāris

DECEMBRIS 2020

"Latvijas valsts mežu" apaļo kokmateriālu sortimentu pārdošanas procesa izvērtējums apsptiprina tā ekonomisko pamatotību un atbilstību tiesību aktiem

NOVEMBRIS 2020

Latvijas reģionu apaļkoku tirgus cenu monitoringa rezultāti 2020. gada novembrī
Sertifikācija valstij piederošajos mežos
Apstiprināta a/s "Latvijas valsts meži" vidēja termiņa darbības stratēģija

OKTOBRIS 2020

Latvijas reģionu apaļkoku tirgus cenu monitoringa rezultāti 2020. gada oktobrī

SEPTEMBRIS 2020

Latvijas apaļkoksnes resursu tirgus monitoringa rezultāti. 2020. gada augusts

AUGUSTS 2020

Latvijas reģionu apaļkoku tirgus cenu monitoringa rezultāti 08/2020

JŪLIJS 2020

Latvijas apaļkoksnes resursu tirgus monitoringa rezultāti. 2020. gada jūlijs
Baltijas un Ziemeļvalstu zāģmateriālu eksporta pārskats. 2020. gada janvāris-maijs

JŪNIJS 2020

Baltijas un Ziemeļvalstu zāģmateriālu eksporta pārskats. 2020. gada 1. ceturksnis

MAIJS 2020

Latvijas reģionu apaļkoku tirgus cenu monitoringa rezultāti 05/2020

APRĪLIS 2020

Latvijas reģionu apaļkoku tirgus cenu monitoringa rezultāti 04/2020
Bioekonomika: trūkstošā un vienojošā saite Eiropas Savienības "zaļajā kursā"
Baltijas un Ziemeļvalstu zāģmateriālu eksporta pārskats. 2020. gada janvāris
Baltijas un Ziemeļvalstu zāģmateriālu eksporta pārskats. 2019. gads

DECEMBRIS 2019

Latvijas reģionu apaļkoku tirgus cenu monitoringa rezultāti 12/2019
AS “Latvijas valsts meži” atbalsta Valsts kontroles izstrādātos ieteikumus derīgo izrakteņu apsaimniekošanas jomā
Latvijas Kūdras asociācija par Valsts kontroles iniciatīvu pievērst uzmanību derīgo izrakteņu apsaimniekošanai un uzskaitei valstī

NOVEMBRIS 2019

Latvijas reģionu apaļkoku tirgus cenu monitoringa rezultāti 11/2019
Nacionālā enerģētikas un klimata plāna (2030. gadam) projektu nodod starpinstitūciju saskaņošanai
Latvijas Mežzinātnes diena “Mežs un mežkopība mainīgā klimatā”
LMSP vēstule par Mežirbes (Bonasa bonasia) aizsardzības plāna (MAP) zinātnisko ekspertīzi
Ekoloģisms Vācijā un ģimeņu labklājība
Latvijas iespējas un panākumi. Vai varēsim vienoties?

OKTOBRIS 2019

Mežsaimniecība - Latvijas tautsaimniecības balsts bioekonomisko nozaru attīstības kontekstā
Konference “Mežsaimniecība – Latvijas tautsaimniecības balsts bioekonomisko nozaru attīstības kontekstā”
Forestry – Pillar of Latvian National Economy in the Context of Bioeconomic Fields Development

SEPTEMBRIS 2019

Īsumā par situāciju zāģmateriālu tirgū
Latvijas Meža programmas seminārs Burtniekos

AUGUSTS 2019

Sertifikācijas aktualitātes

NOVEMBRIS 2017

Latgale acīmredzami izmirst - ciemi pazūd arī no kartēm
Vai cilvēki gūst labumu no mežu sertifikācijas?
Atskats uz konferenci - Zeme un cilvēks - līdzsvarotā mijiedarbībā

OKTOBRIS 2017

Konference: Meža ilgtspējīga apsaimniekošana Baltijas reģionā.
Māris Liopa: How to establish dialogue with someone who does not want to talk?
Aicinām atsaukties mežu īpašniekus, kas brīvprātīgi vēlas nodrošināt dabisko procesu norisi savā meža īpašumā
Somijas meža likums

SEPTEMBRIS 2017

EOS par Eiropas koksnes tirgu 2017
Kokmateriālu tirgus situācija 2017
Viss applūdis, bet tārpi un gliemeži augstākā vērtē nekā cilvēki
Meža atjaunošana Latvijā

AUGUSTS 2017

LMSP sadarbībā ar Latvijas meža nozari meklē sertifikācijas sistēmas vadītāju mežu apsaimniekošanas uzņēmumā

JŪNIJS 2017

Joprojām aktuāli mums visiem 2020: Kā skaitīs dabu, un kas būs pēc tam?
Par jaunu, kvalitatīvu un produktīvu mežaudžu veidošanu Latvijā

APRĪLIS 2017

Latvijas mežu stāsts
Neesi vienaldzīgs - esi atbildīgs
SUSAB kļūst par otro dubultsertificēto mežu apsaimniekotāju Latvijā
SBP Publicē pirmo Gada pārskatu
LMSP aicina sugu un biotopu ekspertiem piemērot Valsts amatpersonas statusu

FEBRUĀRIS 2017

Valsts mežu dienests nejūtas vainīgs jeb lasiet 'Latvijas Vēstnesi'
LVM Atpūtas un tūrisma centram "Ezernieki" piešķir Zaļo sertifikātu
Nedrīkst pieļaut spārnu apciršanu nozarei
Zinātnieki brīdina nozari un valsti - cena būs ļoti augsta!

JANVĀRIS 2017

Standartu tulkojumi Valsts valodā
Biotopu kartēšana draud ar īpašumu vērtības kritumu
SIA Skogssallskapet aicina pievienoties Mežu apsaimniekošanas sertifikāta grupai
Runas par to, ka biotopu konstatēšana neparedz ierobežojumus ir salti meli!
Lietuvas Vides ministrija rosina izveidot vienotu Valsts Mežu apsaimniekotāju
LMSP sadarbībā ar SIA Metsa Forest Latvia izstrādā mobilo aplikāciju "Meža Monitors"
Mežu īpašnieki sanaidojušies ar vides aizstāvjiem
I. Prūse: "Es to nevaru pierādīt ar skaitļiem, bet es to zinu."
Ilgtspējīgas mežsaimniecības saknes meklējamas izpratnē
Bioloģiskās daudzveidības atjaunošana militārajā poligonā un Natura 2000 teritorijā “Ādaži”

DECEMBRIS 2016

Par 18. decembra raidījuma De Facto sižetu “Pusē valsts mežu vairs nav FSC mežu apsaimniekošanas sertifikāta” un 19. decembra Latvijas radio Nr. 1 raidījuma Pēcpusdiena tematu “Vairāki LVM reģioni zaudējuši sertifikātu par videi draudzīgu saimniekošanu”
Nav 'labu' un 'sliktu' mežu sertifikātu

NOVEMBRIS 2016

SIA Sodra Mežs vienbalsīgi uzņemti LMSP sastāvā
Aizsardzības budžetu iznieko putnu labklājībai
Analoģijas
Latvijas Mežu īpašnieku biedrība un Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome aicina iestāties par meža īpašnieku tiesībām
Veiksmīgas LMSP un SIA IRI Asset Management sadarbības rezultātā uzņēmums iegūst Ilgtspējīgas mežu apsaimniekošanas sertifikātu
Starptautiska konference Daugavpilī

OKTOBRIS 2016

Cenu kari ietekmē mazāk nekā vietējie «mežabrāļi»
Globālo cenu spogulis meža nozares līderu apgrozījumā

SEPTEMBRIS 2016

Mežsaimniecības politika un ekonomika - Kopīga atbildība par mežu aizsardzību?

AUGUSTS 2016

Aptauja: Mežsaimniecības ietekme uz meža un saistīto ekosistēmu pakalpojumiem
Meža nozares eksports rāda lēnu pieaugumu
Būtiskas izmaiņas koksnes piegādes ķēdes standartā
Debates: Valstij ir jākompensē mežu īpašniekiem zaudējumi
Liegumi ir, kompensācijas nav

JŪLIJS 2016

Hernesaaren Löyly kļūst par pirmo FSC® sertificēto projektu Somijā
FSC vai PEFC – kas labāks?

Mežsaimniecība un ekonomika

Latvijas meža zeme aizņem 3,473 miljonus hektāru  jeb 53,8% Latvijas teritorijas, mežs ir 3,292 mlj.ha, tātad, - 51% no valsts kopplatības. Augošu koku krāja sasniedz 687 miljoni kubikmetru ( Nacionālā meža monitoringa dati - LVMI "Silava"). Mežu platības Latvijā nepārtraukti turpina palielināties. Meža izplešanās notiek gan dabiskā ceļā, gan apmežojot neauglīgās un lauksaimniecībā neizmantojamās zemes. Taču svarīgāks ir cits rādītājs - trīs reizes straujāk nekā mežu platības katru gadu pieaug mežā uzkrātās koksnes apjoms jeb koksnes krāja. Tas ir uzskatāms apliecinājums tam, ka Latvijas mežainums nepalielinās uz krūmu rēķina, kuri nemaz netiek ieskaitīti meža platībās, bet gluži otrādi – valstī tiek veikta mērķtiecīga mežsaimnieciskā darbība. Pēdējā desmitgadē vidēji ik gadu Latvijas mežos tiek iegūti ap 12 miljoniem m3 apaļkoku. Tas ir ievērojami mazāk nekā dabiskais pieaugums, tāpēc Latvijas mežsaimniecību var raksturot kā ekonomiski ilgtspējīgu.

​Šobrīd meža nozare ir viens no galvenajiem valsts ekonomikas stūrakmeņiem. Mežsaimniecības, kokapstrādes un mēbeļu ražošanas daļa iekšzemes kopproduktā 2019. gadā veidoja 5,2%, savukārt eksporta apjoms sasniedza 2, 6 miljardus eiro – 20 % no valsts kopējā eksporta. 

2019. gadā Latvija bija orientēto kokskaidu plātņu ( OSB ) ražošanā – 3. lielākā eksportētāja, 6. lielākā ražotāja pasaulē, granulu ražošanā – 3. vieta pasaulē aiz Kanādas un ASV, saplākšņa ražošanā – 14.lielākā eksportētāja un ražotāja pasaulē. Atsevišķi kā bērza saplākšņa ražotāja un eksportētāja – 4.vieta pasaulē. 

Šobrīd Latvijā nav neviena pagasta, kur nevarētu atrast kādu mazāku vai lielāku koksnes pārstrādes uzņēmumu. Bieži vien tie ir apkārtnē nozīmīgākie darba devēji un līdz ar to arī vietējās ekonomikas un iedzīvotāju galvenais balsts.

​FSC® Mežu apsaimniekošanas standarta 5. princips "Ieguvumi no meža" paredz, ka Meža apsaimniekošanai ir jātiecas uz ekonomisku izdevīgumu, vienlaikus ņemot vērā vides, sociālās un tiešās ražošanas izmaksas, kā arī meža ekoloģiskās saglabāšanās spēju veicināšanai nepieciešamās investīcijas.

meza-nozare-skaitlos-un-faktos.png

Noderīgi:

Mācību filmas:

 

Mežs - Latvijas zaļais zelts. Latvija ir mežu valsts. Ar vairāku uzņēmumu atbalstu tapis pirmais cikla "Ceļojums pagātnē" raidījums par meža vēsturi un tā nozīmi Latvijas ekonomikā. Iesakām arī Jums noskatīties šo aizraujošo stāstu!

PAR MEŽA VĒSTURI LATVIJĀ