Nodarbinātība laukos kā zaļā kursa ķīlniece

22.07.2024 |  Māris Ķirsons
ES zaļā kursa izpilde Latvijā var notikt dažādi. Viens no ceļiem ir lēmumi, kas noved pie krasām ražošanas izmaiņām ar zemes apsaimniekošanu saistītajās nozarēs.
Darba vietas tajās bija, ir un būs kritisks faktors tautas ataudzē un vienmērīgā teritorijas apdzīvotībā, un, lai arī priekšplānā ir izliktas augstās pievienotās vērtības nozares, lauksaimniecība un mežsaimniecība ir eksporta reālie līderi. Moderno tehnoloģiju, tostarp IKT …

Eiropas Investīciju bankas grupa kohēzijai piešķir 36,2 miljardus eiro

19.07.2024 |  Eiropas Investīciju banka
Kohēzijas politika ir Eiropas Savienības galvenā investēšanas politika. No tās iegūst visi ES reģioni un pilsētas, tādā veidā tiek atbalstīta ekonomiskā izaugsme, darba vietu izveide, uzņēmumu konkurētspēja, ilgtspējīga attīstība un vides aizsardzība.
Kohēzija ir ļoti svarīgs priekšnoteikums, lai vienotais tirgus, kas ir Eiropas lielākā vērtība, būtu veiksmīgs. Nelīdzsvarotība aizvilinātu iedzīvotājus un talantīgos cilvēkus prom no …

Eiropas lauksaimniecība un mežsaimniecība – konkurētspējīgas, suverēnas un pārtikušas ES balsts

15.07.2024 |  LMSP
Austrijas pārstāvju aicinājums nākamajai Eiropas Komisijai 10.07.2024.
Eiropas lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares neaprobežojas tikai ar pārtikas ražošanu un izejvielu piegādi:
– Tās ir galvenie konkurētspējīgas, plaukstošas un inovatīvas Eiropas Savienības virzītājspēki. Lauksaimniecība un pārtikas ražošana Eiropas Savienībā nodrošina vairāk nekā 12 miljonus darbavietu un ES ekonomikai rada bruto pievienoto …

Ilgtspējīgas attīstības ziņojums 2024

14.07.2024 |  Sustainable Development Report
Ilgtspējīgas attīstības ziņojumā (SDR) katru gadu tiek vērtēts progress, kas panākts ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā kopš 2015. gada, kad tos akceptēja 193 ANO dalībvalstis. Ilgtspējīgas attīstības ziņojumā 2024. gadam, kas publicēts ANO samita priekšvakarā, ir ieteikta virkne svarīgu reformu ANO sistēmā, lai risinātu 21. gadsimta nopietnākās problēmas. Šā gada izdevumā ir arī jaun valstu atbalsta indekss ANO …

Aktualizēti “Latvijas valsts mežu” koksnes pārdošanas principi 2025.-2027. gadam

09.07.2024 |  Latvijas valsts meži
Ar mērķi nodrošināt sadarbības ar koksnes produktu pircējiem nepārtrauktību, sadarbības ilgtspējas turpināšanos un kopējās piegādes ķēdes konkurētspējas un efektivitātes palielināšanos ilgtermiņā, AS “Latvijas valsts meži” (LVM) ir aktualizējusi vispārējos koksnes produktu pārdošanas principus nākamajam periodam un apstiprinājusi koksnes produktu pārdošanas koncepcijas 2025.-2027. gadam kopsavilkumu jeb publisko …

Eiropas Investīciju banka. Ziņojums par starptautisko ietekmi

01.07.2024 |  Eiropas Investīciju banka
Šajā gada pārskatā, kas aptver Eiropas Investīciju bankas globālo darbību 2023. gadā, parādīts, kā šīs darbības dažādos reģionos ir saskaņotas ar ES prioritātēm un iniciatīvām. Pārskatā sniegta sīkāka informācija par EIB globālās darbības rezultātiem un ietekmi, kā arī sniegta jaunākā informācija par EIB darbības uzlabojumiem, lai šo ietekmi palielinātu.
Ziņojums ir sadalīts četrās galvenajās sadaļās:
Pielāgota, …

Par Latvijas Mežizstrādātāju savienības izpilddirektoru apstiprināts Reinis Muižnieks

01.07.2024 |  Latvijas Mežizstrādātāju savienība
Par Latvijas Mežizstrādātāju savienības izpilddirektoru ir apstiprināts Reinis Muižnieks, kuram ir vairāk nekā 15 gadu pieredze, strādājot ar meža nozares jautājumiem. Jaunais vadītājs par būtisku darba prioritāti uzskata ne vien mežizstrādātāju interešu pārstāvniecību attiecībās ar valsti, bet arī meža īpašnieku likumisko tiesību aizstāvību.
“Ar biedrības darbu mēs aktualizēsim ilgtspējīgas mežu apsaimniekošanas nozīmi, …

EIB grupa 2024-2027. Stratēģiskais ceļvedis

26.06.2024 |  Eiropas Investīciju banka
Eiropas ekonomika pēdējos gados ir parādījusi ievērojamu noturību, pārvarot Covid pandēmiju, Krievijas agresiju pret Ukrainu, tās izraisīto enerģētikas šoku, inflāciju un procentu likmju kāpumu, klimata pārmaiņu pieaugošo ietekmi un paātrināto digitalizāciju.
Eiropas Investīciju bankai ir bijusi arvien lielāka nozīme šīs noturības atbalstīšanā. Papildus pretcikliska atbalsta sniegšanai ieguldījumiem grupa ir …

Kokmateriālu cenas ASV un citur pasaulē turpina kristies

18.06.2024 |  Latvijas Meža īpašnieku un apsaimniekotāju konfederācija
Koksnes cenas pasaules tirgū turpina kristies. Ziemeļamerikā samazinās pieprasījums pēc zāģmateriāliem. Iemesls – strauji pieaug hipotekāro kredītu procentu likmes un samazinās būvniecības attīstība.
Aprīļa beigās zāģmateriāli nākotnes līgumu tirgū tika tirgoti par aptuveni 500 ASV dolāriem par tūkstoti dēļu pēdu (1000 mfbm = 2,34 m³) Jāpiezīmē, ka šī gada marta vidū zāģmateriāli joprojām maksāja nedaudz vairāk par 620 ASV …

Apkopojums. Kompensācijas Latvijas meža īpašniekiem un iespējamie finansējuma avoti

17.06.2024 |  LMSP
Pašreizējās situācijas raksturojums

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (ĪADT) aizņem 1 190,54 tūkst. ha jeb 18,44% no sauszemes platības. Savukārt īpaši aizsargājamo sugu un biotopu aizsardzībai izveidotie mikroliegumi aizņem 49,52 tūkst. ha jeb 0,77% sauszemes teritorijas.
Lai nodrošinātu dabas vērtību saglabāšanu, vienlaikus salāgojot arī teritorijas attīstību un sabalansētu saimniecisko darbību, likums …

Apkopojums. Pašvaldībām būtiski jāuzlabo mežu apsaimniekošana

17.06.2024 |  LMSP
ĪSUMĀ
·       Pašvaldību rīcībā nav pilnīgu datu par 63% jeb 5451 ha meža resursu, jo ne visiem mežiem ir veikta meža inventarizācija.
·       Pārdodot nekustamos īpašumus un cirsmas, pašvaldību ieņēmumi kopumā ir par 19% mazāki nekā citiem vienlīdzīgiem tirgū esošiem meža īpašniekiem.
·       Izlases …

Vācijas meža ministram un meža nozares pārstāvjiem vienots viedoklis par mežsaimniecību

15.06.2024 |  Forstwirtschaft in Deutschland
Skaidrs jaunā Vācijas Federālā meža likuma noraidījums, jo tas bremzē aktīvu pielāgošanos klimata pārmaiņām un ierobežo meža īpašniekus. Ļoti vēlama sadarbība.
Vācijas Mežsaimniecības padomes (DFWR) ikgadējā konferencē jūnija sākumā Vartburgas pilī federālais lauksaimniecības ministrs Cems Özdemirs (Cem Özdemir) un pasākuma saimnieks Tīringenes federālās zemes prezidents Bodo Ramelovs (Bodo Ramelow) uzsvēra mežu …

CO₂ emisijas piespiedīs mainīt zemes apsaimniekošanu

14.06.2024 |  Māris Ķirsons
Zemes izmantošanas politikai tuvāko gadu laikā jāpiedzīvo būtiskas pārmaiņas saistībā ar virzību uz klimata neitralitātes mērķa sasniegšanu – samazinot siltumnīcu gāzu emisijas, kā arī palielinot CO₂ piesaisti.
Šādu prognozi izsaka Latvijas Valsts mežzinātnes institūta “Silava” vadošie pētnieki Jurģis Jansons (arī institūta direktors) un Andis Lazdiņš. Viņi atzīst, ka Latvijas un visas Eiropas Savienības …

Dažādi. Par oglekļa kredītiem

14.06.2024 |  Vallourec
Kopš 2004. gada vismaz desmit Clean Development Mechanism (CDM) projektos sertificēti oglekļa kredīti, kas saistīti ar dzelzs un tērauda ražošanas nozari Minas Gerais štatā, Brazīlijā.
 

Produktivitātes celšana ir priekšnosacījums labklājības pieaugumam. Nepieciešama aktīva rīcība un mērķētas investīcijas cilvēkkapitāla attīstībā

14.06.2024 |  Ekonomikas ministrija
Ekonomikas ministrija (EM) ir aktualizējusi vidēja un ilgtermiņa darba tirgus prognozes, aptverot nozaru nodarbinātības vajadzības profesiju un izglītības griezumā līdz 2040. gadam. Prognozes izstrādātas, balstoties uz tautsaimniecības izaugsmes mērķa scenāriju un tam atbilstošām demogrāfijas prognozēm, tāpat ņemti vērā aktuālie globālās ekonomikas attīstības procesi, ģeopolitiskie izaicinājumi un mākslīgā intelekta attīstības tendences.
Mūsu …

Situācija koksnes tirgos šopavasar dažās Eiropas valstīs

12.06.2024 |  Latvijas Meža īpašnieku un apsaimniekotāju konfederācija
Igaunijā šopavasar pieaugušas baļķu cenas
Sākoties pavasarim, Igaunijā paaugstinājās apaļkoku cenas. Kurināmās koksnes cenas aprīlī Igaunijā nav palielinājušās. Lielākais cenu kāpums bija vērojams skujkoku šķeldai, ievērojams tas bija arī skujkoku apaļkokiem un bērza šķeldai.
Skujkoku apaļkoksnes cenas pieauga visās kategorijās. Vismazākais cenu pieaugums bija priedes baļķiem (0,6%). Citās kategorijās cenu pieaugums…

Jaunākā informācija par oglekļa dioksīda tirgiem. Korporatīvās aktivitātes 2024. gada pavasarī

31.05.2024 |  LMSP
Koncerns Drax apņemas noteikt SBTi (science-based targets) kalpo kā reāla korporatīvās atbildības izpausme, piedāvājot ceļvedi, lai orientētos klimata jautājumu sarežģītajā risināšanā. Uzņēmumiem, uzņemoties neto nulles emisiju saistības, ir jānosaka ilgtermiņa zinātniski pamatoti mērķi, kas atbilst 1,5 °C mērķa gadam ne vēlāk kā 2050. gadā.) neto nulles mērķis
Apvienotās Karalistes elektroenerģijas ražotājs un BECCS risinājumu …

Pašvaldībām būtiski jāuzlabo mežu apsaimniekošana

29.05.2024 |  Valsts kontrole
Īsumā
• Pašvaldību rīcībā nav pilnīgu datu par 63% jeb 5451 ha meža resursu, jo ne visiem mežiem ir veikta meža inventarizācija.
• Pārdodot nekustamos īpašumus un cirsmas, pašvaldības kopumā saņem vidēji par 19% mazākus ieņēmumus nekā citi vienlīdzīgi tirgū esoši meža īpašnieki.
• Izlases darījumos cenas atšķirība starp novērtējumu un izsoles rezultātu konstatēta līdz 268%, bet …

Eiropas Savienības jaunās prasības meža īpašniekiem radīs birokrātiskā sloga pieaugumu

22.05.2024 |  www.wochenblatt-dlv.de
Eiropas Savienības Atmežošanas regulu (EUDR) plāno piemērot no 2024. gada 30. decembra. Austrijas meža nozare kritizē regulā iestrādāto birokrātijas (birokrātisko prasību) pieaugumu.
Jau pirms 171 gada tapušajā pirmajā Austrijas mežsaimniecības likumā meža saglabāšana bija viens no galvenajiem principiem. Toreiz, tāpat kā tagad, noteicošais princips bija nemainīgs,– atbilstoši likumam tur, kur mežs ir bijis pagātnē, ir …

Eksporta un importa vērtības samazinājums daļēji saistāms ar cenu samazinājumu

20.05.2024 |  Dienas Bizness
Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem, 2024. gada martā gada griezumā preču eksporta vērtība faktiskajās cenās samazinājās par 18,8%, savukārt importa vērtība samazinājās par 17%.
Eksporta un importa vērtības samazinājums gada griezumā joprojām ir daļēji saistāms ar cenu samazinājumu.
Š.g. martā gada griezumā, jau divpadsmito mēnesi pēc kārtas, turpināja ievērojami samazināties minerālo produktu eksporta vērtība, kas …

Veco mežu aizsardzība, orientējoties to atšķirīgajās definīcijās

07.05.2024 |  FSC International
Jānovērš nepareizi priekšstati un terminoloģija jāsaskaņo ar FSC standartu. Rumānijas pieredze.
Vecie meži ar to sarežģīto un bagāto bioloģisko daudzveidību, kas nav atrodama citur, ir neaizstājami mūsu planētas veselībai un noturībai. Atzīstot to nozīmi, FSC kā meža sertifikācijas sistēma ir mērķtiecīgi izstrādājusi standartus, kuru uzdevums ir palīdzēt aizsargāt šīs vērtīgās ekosistēmas.
Kopš 20. gadsimta 90. gadu …

Koksnes pieejamība Latvijā – situācija un prognozes

06.05.2024 |  Māris Ķirsons
No kopējā iegūtās koksnes daudzuma pēc ciršanas caurmēra vidēji ik gadu iegūti ap 10%, kas nav ļoti daudz. Pēc Satversmes tiesas sprieduma šis apjoms samazināsies, par ko liecina Valsts meža dienesta dati.
2023. gadā pēc ciršanas caurmēra tika iegūti 1,72 milj. m³ koksnes, kas ir 11,5% no kopumā iegūtajiem 15 milj. m³. Savukārt, 2022. gadā šādi tika iegūti 1,24 milj. m³ jeb 9,5% no kopumā iegūtajiem 13 milj. m³. Vēl …

Tapusi stratēģija, kā Latvijai kļūt par reģiona līderi

02.05.2024 |  Ekonomikas ministrija
Lai straujāk kāpinātu Latvijas iedzīvotāju dzīves līmeni un ekonomisko labklājību, ņemot vērā pēdējo gadu ārkārtīgi straujās ģeopolitiskās, ekonomiskās un tehnoloģiskās pārmaiņas, Ekonomikas ministrija ir sagatavojusi jaunu .
Par tās galveno sasniedzamo rezultātu ir noteikts nākamo desmit gadu laikā dubultot ekonomikas apjomu, līdz 2035. gadam panākot Latvijas iekšzemes kopprodukta (IKP) apjomu 83 miljardu EUR apmērā. To plānots sasniegt,…

Situācija un prognozes Somijas mežrūpniecībā

23.04.2024 |  Latvijas Mežu sertifikācijas padome, Somijas meža nozares informatīvie materiāli
Skujkoku cenas Somijā šogad pieaugs par 10%
Pārskatot Somijas meža nozares informāciju par iespējamo mežrūpniecības attīstības scenāriju, kopumā saskatāmas pozitīvākas tendences. Pellervo Taloustutkimus (PTT) prognozē, ka Somijas meža nozares ekonomiskās perspektīvas šogad nedaudz uzlabosies. Zāģētavas joprojām apgrūtina lejupslīde būvniecībā, bet celulozes, papīra un kartona ražošana un eksports mēreni pieaug. Būvniecības …

“Sankciju vārgums.” Krievu un baltkrievu kokmateriāli joprojām nonāk Eiropas Savienībā

23.04.2024 |  Latvijas Mežu sertifikācijas padome
Pieredzes apmaiņas brauciena laikā Polijā kopā ar Latvijas meža nozares kolēģiem sarunās iznāca skart arī jautājumu par sankcijām pakļauto koksni no Baltkrievijas un Krievijas. Situācija ir līdz nejēdzībai absurda – proti – ir ziņas, ka kokmateriāli lielos apjomos “ceļo” uz Eiropu gan kuģos no SanktPēterburgas, Arhangeļskas un Murmanskas, gan pa dzelzceļu no Baltkrievijas, gan pa citiem ceļiem no Kaukāza un Vidusāzijas. Tā ir Krievijas koksne, …

Darbaspēka izmaksu esošās situācijas novērtējums un priekšlikumi tālākai rīcībai 2024

21.04.2024 |  Finanšu ministrija
Materiāls ir izstrādāts kā pamats nodokļu politikas uzstādījumiem, kas tiks ietverti valsts nodokļu politikas pamatnostādnēs 2024.-2027. gadam, un sniedz plašu, datu analīzē balstītu ieskatu attiecībā uz darbaspēka izmaksām Latvijā un to ietekmējošajiem faktoriem.
Vairāku gadu garumā viena no valdības galvenajām prioritātēm nodokļu jomā ir bijusi darbaspēka nodokļu sloga mazināšana. Augsts darbaspēka nodokļu slogs var kavēt efektīvu …

Par Eiropas publiskās un privātās partnerības tirgu 2023. gadā

16.04.2024 |  Eiropas Investīciju banka
1. 2023. gadā tika noslēgti 38 publiskās un privātās partnerības darījumi par 13,6 miljardiem eiro.
2. Vērtības izteiksmē tirgus palielinājās par 35% salīdzinājumā ar 2022. gadu.
3. Tirgus samazinājums skaitliskā izteiksmē bija 1% salīdzinājumā ar 2022. gadu.
4. Aktīvākais tirgus vērtības un projektu skaita ziņā bija Vācijā.
5. Trīspadsmit valstīs ticis noslēgts vismaz viens publiskā un privātā sektora partnerības projekts …

Apaļo kokmateriālu uzmērīšanas noteikumi

16.04.2024 |  Latvijas valsts meži
Apaļo kokmateriālu uzmērīšanas noteikumi

Korporatīvās aktivitātes klimata jomā. 2024. gada aprīlis

15.04.2024 |  Latvijas Mežu sertifikācijas padome
1. Solarig ieguldīs 845 miljonus ASV dolāru ilgtspējīgas aviācijas degvielas rūpnīcas izveidei
Uzņēmums Solarig ir paziņojis, ka sāk darbu pie ilgtspējīgas aviācijas degvielas (SAF) ražotnes Spānijā, kuras ražošanas jauda būs 60 000 tonnu gadā un kurā plānots ieguldīt 845 miljonus ASV dolāru (780 miljonus eiro).
2. SSAB būvēs tērauda rūpnīcu, kurā neizmantos fosilo kurināmo, un par 7% samazinās Zviedrijas CO₂ …

Par situāciju Ukrainas mežos un plāniem to uzlabot

08.04.2024 |  Latvijas Mežu sertifikācijas padome, Latvijas Meža īpašnieku un apsaimniekotāju konfederācija
FSC un PEFC sertifikācija Ukrainā
Jau vairāk nekā 20 gadus meža sertifikācija saskaņā ar FSC sertifikācijas sistēmas principiem ir svarīgs instruments, kas veicina atbildīgu mežu apsaimniekošanu un kalpo kā etalons meža nozares attīstībai Ukrainā. Krievijas militārā agresija pret Ukrainu, ņemot vērā sabiedrības transformāciju un notiekošās reformas, ir saasinājusi pastāvošās problēmas ilgtspējīgai mežu apsaimniekošanai. Meža …

Ilgtspējīga un aprites būvniecība

02.04.2024 |  Interreg
Būvniecības nozare ir viena no pasaulē lielākajām enerģijas un izejvielu patērētājām. Eiropas Savienībā tā rada gandrīz 40% no visām emisijām un gandrīz trešdaļu no visiem radītajiem atkritumiem.
Pēc ēku nojaukšanas tikai aptuveni 40% būvniecības atkritumu tiek pārstrādāti vai izmantoti no jauna. Vairumā gadījumu otrreizēji pārstrādātie būvmateriāli tiek izmantoti otrās šķiras būvniecībā, ne jaunu ēku celtniecībā. Aprites …

Mežu īpašniekus Dienvideiropā sadusmo Eiropas Savienības mežu politika

02.04.2024 |  northsweden.eu
No Zviedrijas viedokļa raugoties, lielākās mežsaimnieku sanāksmes reti notiek saulainajā Spānijā. Taču viena no populārākajām sērfotāju pilsētām, Sansebastjana, Basku zemē, bija šī pavasara sanāksmes mājvieta. Tiem, kas ir interesējušies par Dienvideiropas valstu mežiem, ir skaidrs, ka Basku zemē mežsaimniecība ir gana aktīva. Reģionā ir sastopamas skujkoku sugas, līdzīgas savām Zviedrijas “radiniecēm” gan izmēros, gan izskatā.

EnergyPROSPECTS. Galvenās atziņas no Eiropas mēroga aptaujas par enerģētikas pāreju

26.03.2024 |  EnergyPROSPECTS
Cenšoties izprast Eiropas sabiedrības nostāju par enerģētikas pāreju, EnergyPROSPECTS veica padziļinātu tiešsaistes aptauju, kurā piedalījās 10 000 cilvēku 19 Eiropas valstīs. Ar aptaujas palīdzību tika analizēta individuālā iesaiste enerģētikas pārejā, vērtējot 2021.-2022. gada enerģētikas krīzi, energotaupības īstenotos pasākumus un iedzīvotāju motivāciju. Aptaujas mērķis bija arī noteikt, ko iedzīvotāji sagaida no ilgtspējīgas enerģijas …

ASV senatori ir satraukti par ES Atmežošanas regulas ietekmi uz ASV meža nozari

26.03.2024 |  Latvijas Meža īpašnieku un apsaimniekotāju konfederācija
ASV senatori Mārša Blekbērna (Marsha Blackburn) un Angus Kings (Angus King) mudina ASV tirdzniecības pārstāvi cīnīties par Amerikas mežsaimniecības nozari pasaules tirgū. Vēstulē Amerikas Savienoto Valstu tirdzniecības pārstāvei Ketrīnai Tai senatori pauduši nopietnas bažas par Eiropas Savienības Atmežošanas regulas (EUDR) iespējamo ietekmi uz ASV kokrūpniecību, kas gadā saražo produkciju 350 miljardu ASV dolāru vērtībā un nodarbina vairāk nekā …

Vācijas kokmateriālu tirdzniecības asociācija pieprasa atlikt ES Atmežošanas regulas (EUDR) piemērošanu

26.03.2024 |  Latvijas Meža īpašnieku un apsaimniekotāju konfederācija
ES Atmežošanas regula (EUDR) stājās spēkā pagājušajā gadā. Plānots, ka to sāks piemērot 2024. gada beigās. Pēc regulas pieņemšanas Vācijas Kokmateriālu tirdzniecības asociācija (GD Holz) norādīja uz daudziem neatbildētiem jautājumiem par EUDR īstenošanu, ļoti saspringts (sasteigts) šķiet arī ieviešanas laika grafiks.
“Mēs piekrītam EUDR mērķiem,– novērst nelikumīgu mežizstrādi un …

ES atliek stingrāku noteikumu piemērošanu importam no atmežotām teritorijām

26.03.2024 |  Latvijas Meža īpašnieku un apsaimniekotāju konfederācija, FT
Eiropas Savienība (ES) ir atlikusi valstu klasifikāciju saskaņā ar Atmežošanas regulu. Tas noticis pēc vairāku Āzijas, Āfrikas un Latīņamerikas valstu valdību apgalvojumiem, ka noteikumi būs apgrūtinoši, netaisnīgi un atturēs investorus, laikrakstam Financial Times pavēstīja trīs augstas Eiropas Savienības amatpersonas.
Brisele atliks valstu dalījumu “zema, standarta vai augsta riska” grupās, ko bija paredzēts ieviest līdz …

“Verra” komentē 2023. gada decembra konsultāciju ziņojumu par brīvprātīgajiem oglekļa tirgiem

24.03.2024 |  Verra
Korporācija Verra atbalsta Starptautiskās Vērtspapīru komisiju organizācijas (IOSCO) centienus palielināt tās nozīmi brīvprātīgā oglekļa tirgus nozarē. Atbalsts tika pausts komentāros par publicēto IOSCO brīvprātīgo oglekļa tirgu pārskatu. Verra uzskata, ka finanšu regulatoru, piemēram – IOSCO, uzmanības centrā jābūt krāpniecības un tirgus manipulāciju novēršanai. Verra arī uzskata, ka finanšu regulatoriem būtu jāievēro, ka vides …

Pastāv iespēja, ka Igaunijā valsts mežos FSC standarts netiks piemērots

22.03.2024 |  Merilin Pärli, ERR
Kokrūpniecības nozarē, kas rada augstas pievienotās vērtības produktus, eksporta tirgos ļoti svarīgs ir koksnes izcelsmi apliecinošs marķējums, kam jāapliecina koksnes ilgtspējīga izcelsme. Viens no diviem galvenajiem koksnes izcelsmes kvalitātes zīmoliem Igaunijā drīzumā var tikt apturēts. Tas var notikt, ja FSC neatteiksies no papildprasībām meža apsaimniekošanas standartā. Šīm prasībām Igaunijas lielākais meža apsaimniekotājs RMK …

Pasaules Tirdzniecības organizācija konstatē: izstrādājot noteikumus biodegvielai, Eiropas Savienība diskriminējusi palmu eļļas ražotājus

19.03.2024 |  Samanta Ho, Eco-Business
Pasaules Tirdzniecības organizācija (PTO) atbalstīja Eiropas Savienības lēmumu ieviest noteikumus pret palmu eļļu kā biodegvielu saistībā ar emisiju risku. PTO norādīja, ka Eiropas Savienība nav tos pienācīgi īstenojusi, apstiprinot ES tirdzniecības partneres Malaizijas sūdzības.
Pirmajā lēmumā par tirdzniecības jautājumiem, kas saistīti ar atmežošanu un oglekļa emisijām, PTO konstatēja, ka Eiropas Savienība ir kļūdījusies lēmumā nepieņemt palmu …

ES Informācijas sistēmai par atmežošanu nepieciešami būtiski uzlabojumi

15.03.2024 |  EUSTAFOR
Eiropas Valsts mežu asociācija (European State Forest Association, EUSTAFOR) organizēja pasākumu “ES Atmežošanas regulas praktiska īstenošana valsts mežos”. Eiropas Komisija un ES dalībvalstu institūcijas strādā, lai nodrošinātu visus attiecīgos priekšnosacījumus regulas īstenošanai, kas, kā zināms, būs piemērojama no 2024. gada 30. decembra.
Lai pierādītu, ka konkrētā vietā nenotiek atmežošana, uzņēmējiem …

Zviedrijas kokrūpnieki šopavasar prognozē augstākas zāģmateriālu cenas, gan ne ilgtermiņā…

11.03.2024 |  LMSP
Pēc Zviedrijas kokzāģētavu piedzīvotā smagā rudens, kad strauji kritās zāģmateriālu cenas un tikpat strauji pieauga koksnes cenas, ir atgriezusies optimistiskāka sajūta. Kopš decembra vidus no pircējiem tiek saņemta informācija par koksnes deficītu, kas ļauj kokzāģētavām cenas piesardzīgi paaugstināt. Šis paaugstinājums svārstās 5-10% robežās. Lielākā daļa Zviedrijas kokzāģētavu vadītāju ir pārliecināti, ka 2024. gada otrajā ceturksnī …

Ģeopolitiskās krīzes traucē Eiropas saplākšņa tirgum

11.03.2024 |  LMSP
Eiropas saplākšņa tirgu ietekmē un apgrūtina ne tikai situācija Sarkanajā jūrā – neskatoties uz sankcijām – tam traucē arī Krievijas bērza saplākšņa pieejamība lielos apjomos.
Apvienotās Karalistes saplākšņa tirdzniecības uzņēmumi, kas realizē produkciju arī Īrijā un citur Eiropas Savienībā, norāda uz ļoti apgrūtinātu tirgu, ar vāju noietu un zemu peļņu. Tajā pašā laikā ir palielinājušās izmaksas. …

Par līdzvērtīgām tiesībām meža nozarē strādājošajiem

06.03.2024 |  LMĪB, LKF, ZS
Rīga, 05.03.2024.
Nr. 1-5/24/3
Nr. 1-03/2024
Latvijas Republikas Ministru prezidentei Evikai Siliņai
Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1520
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrei Ingai Bērziņai
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494
Zemkopības ministram Armandam Krauzem
Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981
Par līdzvērtīgām tiesībām meža nozarē strādājošajiem
Latvijas mežu īpašnieki un …

Eiropas Investīciju bankas ziņojums par Latviju 2023. gadā

04.03.2024 |  Eiropas Investīciju banka
Eiropas Investīciju bankas ziņojums par Latviju 2023. gadā

Aktualitātes Eiropas Savienības Zaļā darījuma politikā

04.03.2024 |  Clean Energy Wire
Pirms nepilniem pieciem gadiem pēc pēdējām Eiropas Parlamenta vēlēšanām Eiropu pāršalca “zaļais vilnis”, ko izraisīja gados jauni cilvēki, kas mobilizējās t.s. klimata gājienos vai protestos. Šai sakarā Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Ursula fon der Leiena (Ursula von der Leyen) nāca klajā ar Eiropas Zaļo darījumu (Zaļo kursu, Grean Deal). Projekta vērienīgumu var novērtēt, citējot viņas toreiz sacīto: “Zaļais …

Ilgtspējas un klimata jomas ziņojumos IKEA izceļ galvenos panākumus un rīcību klimata jomā

21.02.2024 |  LMSP
IKEA kopējās ietekmes uz klimatu samazinājums, jaunas biobāzētas līmes ieviešana, atjaunīgās elektroenerģijas izmantošanas pieaugums mazumtirdzniecībā un ražošanā, kā arī vairāk nekā uz pusi samazināta klimatiskās pēdas ietekme uz klimatu, ko rada preču lietošana mājās, ir tikai daži no galvenajiem sasniegumiem pagājušajā gadā, liecina jaunākie IKEA Ilgtspējas un klimata jomas ziņojumi.
“Starp jaunākajām …

Eiropas Investīciju bankas Investīciju ziņojums 2023/2024

13.02.2024 |  Eiropas Investīciju banka
Investīcijas Eiropā ir pieaugušas pārsteidzoši labi, neraugoties uz satricinājumiem, kas pēdējo gadu laikā skāruši ekonomiku. Viens no pieauguma iemesliem ir valsts atbalsts, ko ES iestādes un valstu valdības sniedza C19 pandēmijas laikā un pēc tās. Tas veicināja ieguldījumus, kas nepieciešami ekonomikas pārveidošanai un modernizācijai. Uzņēmumi ir guvuši panākumus digitalizācijas, energoefektivitātes, dekarbonizācijas un …

Eiropas Savienības Atmežošanas regula vissmagāk varētu skart Āfrikas lauksaimniekus

12.02.2024 |  Patrick Smith, Caroline Chebet, Tim Concannon, Jerry Sam, EU Observer
Pagājušā gada aprīlī apstiprināto ES Atmežošanas regulu (EUDR) Eiropas Parlamenta (EP) deputāti nosauca par pavērsiena punktu bloka centienos panākt ilgtspējīgu uzņēmējdarbības praksi un samazināt oglekļa emisijas.
“Eiropas iedzīvotāji var būt droši, ka turpmāk viņi vairs nebūs neapzināti līdzdalībnieki nelikumīgā atmežošanā,” norādīja Eiropas Parlamenta sarunu vadītājs saistībā ar šo tiesību aktu – …

Meži nevar būt plāksteris klimata neitralitātes sasniegšanai

07.02.2024 |  Māris Ķirsons
Mežsaimniecība Latvijā nevarēs piesaistīt tik lielu CO₂ emisiju apjomu, lai kompensētu citu sektoru (nozaru) emisijas. Faktiski nevienā no pašreizējiem iespējamajiem scenārijiem Latvija nevar sasniegt izvirzīto klimata neitralitātes mērķi.
Tik skarbi (vai skaidri) atzinumi skanēja Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēdē. Jāatgādina, ka Latvijai līdz 2030. gadam par 17% jāsamazina emisijas un jānodrošina 644 000 t CO₂ piesaiste. 2023. gada…

Atskats uz situāciju Eiropas zāģbaļķu tirgū

05.02.2024 |  Latvijas meža īpašnieku un apsaimniekotāju konfederācija
Vislielākais kritums bija vērojams Centrāleiropā
Pēdējie trīs gadi zāģbaļķu tirgū Eiropā ir bijuši trauksmaini, jo samazinājās koksnes pieprasījums, mainījās apaļkoku plūsmas un zāģbaļķu cenas piedzīvoja vēl nepieredzētas svārstības.
Eiropas zāģbaļķu cenu indekss (ESPI) 2020. gada 3. ceturksnī bija pēdējo 11 gadu zemākajā līmenī – mazāk nekā 70 €/m³, 2022. gada 2. ceturksnī tas pieauga līdz 110 €/m³, bet …
Rādīt vairāk

Mežsaimniecība un ekonomika

Latvijas meža zeme aizņem 3,473 miljonus hektāru  jeb 53,8% Latvijas teritorijas, mežs ir 3,292 mlj.ha, tātad, - 51% no valsts kopplatības. Augošu koku krāja sasniedz 687 miljoni kubikmetru ( Nacionālā meža monitoringa dati - LVMI "Silava"). Mežu platības Latvijā nepārtraukti turpina palielināties. Meža izplešanās notiek gan dabiskā ceļā, gan apmežojot neauglīgās un lauksaimniecībā neizmantojamās zemes. Taču svarīgāks ir cits rādītājs - trīs reizes straujāk nekā mežu platības katru gadu pieaug mežā uzkrātās koksnes apjoms jeb koksnes krāja. Tas ir uzskatāms apliecinājums tam, ka Latvijas mežainums nepalielinās uz krūmu rēķina, kuri nemaz netiek ieskaitīti meža platībās, bet gluži otrādi – valstī tiek veikta mērķtiecīga mežsaimnieciskā darbība. Pēdējā desmitgadē vidēji ik gadu Latvijas mežos tiek iegūti ap 12 miljoniem m3 apaļkoku. Tas ir ievērojami mazāk nekā dabiskais pieaugums, tāpēc Latvijas mežsaimniecību var raksturot kā ekonomiski ilgtspējīgu.

​Šobrīd meža nozare ir viens no galvenajiem valsts ekonomikas stūrakmeņiem. Mežsaimniecības, kokapstrādes un mēbeļu ražošanas daļa iekšzemes kopproduktā 2019. gadā veidoja 5,2%, savukārt eksporta apjoms sasniedza 2, 6 miljardus eiro – 20 % no valsts kopējā eksporta. 

2019. gadā Latvija bija orientēto kokskaidu plātņu ( OSB ) ražošanā – 3. lielākā eksportētāja, 6. lielākā ražotāja pasaulē, granulu ražošanā – 3. vieta pasaulē aiz Kanādas un ASV, saplākšņa ražošanā – 14.lielākā eksportētāja un ražotāja pasaulē. Atsevišķi kā bērza saplākšņa ražotāja un eksportētāja – 4.vieta pasaulē. 

Šobrīd Latvijā nav neviena pagasta, kur nevarētu atrast kādu mazāku vai lielāku koksnes pārstrādes uzņēmumu. Bieži vien tie ir apkārtnē nozīmīgākie darba devēji un līdz ar to arī vietējās ekonomikas un iedzīvotāju galvenais balsts.

​FSC® Mežu apsaimniekošanas standarta 5. princips "Ieguvumi no meža" paredz, ka Meža apsaimniekošanai ir jātiecas uz ekonomisku izdevīgumu, vienlaikus ņemot vērā vides, sociālās un tiešās ražošanas izmaksas, kā arī meža ekoloģiskās saglabāšanās spēju veicināšanai nepieciešamās investīcijas.

meza-nozare-skaitlos-un-faktos.png

Noderīgi:

Mācību filmas:

 

Mežs - Latvijas zaļais zelts. Latvija ir mežu valsts. Ar vairāku uzņēmumu atbalstu tapis pirmais cikla "Ceļojums pagātnē" raidījums par meža vēsturi un tā nozīmi Latvijas ekonomikā. Iesakām arī Jums noskatīties šo aizraujošo stāstu!

PAR MEŽA VĒSTURI LATVIJĀ