FEBRUĀRIS 2021

Dokumentālā filma “Ērglis”
Kultūras mantojums. Igaunijas meži
Kā Covid-19 vīruss ietekmē apkārtējo vidi?

JANVĀRIS 2021

Atskats pagātnē. Par mežirbi

DECEMBRIS 2020

Par koksnes pelniem
Kopējais Natura2000 teritoriju tīkls Latvijā ir procentuāli lielāks nekā Apvienotajā Karalistē vai Dānijā

NOVEMBRIS 2020

Joprojām aktuāli! Par lietām, ko nesaprast...
2020. Dabas skaitīšana vēl nav beigusies: Pretēji solījumiem saņem jaunus ierobežojumus.

MAIJS 2020

Par a/s "Latvijas valsts meži" sertificētajām platībām

APRĪLIS 2020

Dārzkopības institūtā uzsākts pētījums par saldo ķiršu audzēšanu koksnes un augļu ieguvei
Rīcības plāns egļu mežaudžu aizsardzībai pret egļu astoņzobu mizgrauzi

FEBRUĀRIS 2020

Klimata izmaiņas Latvijā

DECEMBRIS 2019

Latvijas Kūdras asociācija par Valsts kontroles iniciatīvu pievērst uzmanību derīgo izrakteņu apsaimniekošanai un uzskaitei valstī

NOVEMBRIS 2019

Latvijas reģionu apaļkoku tirgus cenu monitoringa rezultāti 11/2019
Simpozijs "Problems in Biodiversity Conservation in the Baltic Forests and Possible Solutions"
Nacionālā enerģētikas un klimata plāna (2030. gadam) projektu nodod starpinstitūciju saskaņošanai
Latvijas Mežzinātnes diena “Mežs un mežkopība mainīgā klimatā”
LMSP vēstule par Mežirbes (Bonasa bonasia) aizsardzības plāna (MAP) zinātnisko ekspertīzi
Ekoloģisms Vācijā un ģimeņu labklājība
Latvijas iespējas un panākumi. Vai varēsim vienoties?

OKTOBRIS 2019

Mežsaimniecība - Latvijas tautsaimniecības balsts bioekonomisko nozaru attīstības kontekstā
Konference “Mežsaimniecība – Latvijas tautsaimniecības balsts bioekonomisko nozaru attīstības kontekstā”
Forestry – Pillar of Latvian National Economy in the Context of Bioeconomic Fields Development

SEPTEMBRIS 2019

Īsumā par situāciju zāģmateriālu tirgū
Latvijas Meža programmas seminārs Burtniekos

AUGUSTS 2019

Sertifikācijas aktualitātes

NOVEMBRIS 2017

Vai cilvēki gūst labumu no mežu sertifikācijas?
Atskats uz konferenci - Zeme un cilvēks - līdzsvarotā mijiedarbībā

OKTOBRIS 2017

Konference: Meža ilgtspējīga apsaimniekošana Baltijas reģionā.
Vai vides politikas mērķi traucē efektīvai dabas aizsardzībai?
Māris Liopa: How to establish dialogue with someone who does not want to talk?
Aicinām atsaukties mežu īpašniekus, kas brīvprātīgi vēlas nodrošināt dabisko procesu norisi savā meža īpašumā
Somijas meža likums

SEPTEMBRIS 2017

Viss applūdis, bet tārpi un gliemeži augstākā vērtē nekā cilvēki
Meža atjaunošana Latvijā

AUGUSTS 2017

LMSP sadarbībā ar Latvijas meža nozari meklē sertifikācijas sistēmas vadītāju mežu apsaimniekošanas uzņēmumā

JŪLIJS 2017

Medības nav tikai šaušana jeb atskats uz Rundāles dārza svētkiem

JŪNIJS 2017

Joprojām aktuāli mums visiem 2020: Kā skaitīs dabu, un kas būs pēc tam?
Vai pastāv pretrunas starp klimatu un bioloģisko daudzveidību mežā?
Madeiras meži un ugunsdrošība Portugālē
Bioloģiskā daudzveidība Latvijā pirms biotopu kartēšanas uzsākšanas
Par jaunu, kvalitatīvu un produktīvu mežaudžu veidošanu Latvijā

MAIJS 2017

LVM JAUNMOKU PILS IEGŪST STARPTAUTISKU EKOSERTIFIKĀTU “ZAĻĀ ATSLĒGA”
Bagātīga vai nabadzīga flora un fauna. Kādam mežam var piešķirt vides sertifikātu?
Zinātniece: ,,Mednieki ir patiesie mūsu valsts dabas sargātāji. Lūk, kāpēc.”
Kūlas dedzināšana - katastrofāls posts Latvijas dabai

APRĪLIS 2017

Latvijas mežu stāsts
Neesi vienaldzīgs - esi atbildīgs
SUSAB kļūst par otro dubultsertificēto mežu apsaimniekotāju Latvijā
ES Dabas direktīvu prasību pārņemšanas izvērtējums
LMSP aicina sugu un biotopu ekspertiem piemērot Valsts amatpersonas statusu

MARTS 2017

Lepnums par valsti - arī Polija uzticas saviem meža īpašniekiem

FEBRUĀRIS 2017

Valsts mežu dienests nejūtas vainīgs jeb lasiet 'Latvijas Vēstnesi'
Eiropas Savienības iedzīvotāja pārdomas par Tetrapak ražojumiem - vai vēlamais tiek uzdots par esošo ?
LVM Atpūtas un tūrisma centram "Ezernieki" piešķir Zaļo sertifikātu
Nedrīkst pieļaut spārnu apciršanu nozarei
Zinātnieki brīdina nozari un valsti - cena būs ļoti augsta!

JANVĀRIS 2017

Biotopu kartēšana draud ar īpašumu vērtības kritumu
SIA Skogssallskapet aicina pievienoties Mežu apsaimniekošanas sertifikāta grupai
Runas par to, ka biotopu konstatēšana neparedz ierobežojumus ir salti meli!
Mednieki dara visu iespējamo!
Ministrijas konsultatīvā padome - atsevišķu Vides organizāciju varā
Lietuvas Vides ministrija rosina izveidot vienotu Valsts Mežu apsaimniekotāju
Atbalsti iespēju saimniekot savā zemē!
Biotopi Zviedrijā
LMSP sadarbībā ar SIA Metsa Forest Latvia izstrādā mobilo aplikāciju "Meža Monitors"
Mežu īpašnieki sanaidojušies ar vides aizstāvjiem
I. Prūse: "Es to nevaru pierādīt ar skaitļiem, bet es to zinu."
Ilgtspējīgas mežsaimniecības saknes meklējamas izpratnē
Aicinām sekot un piedalīties - www.videsportals.lv
Bioloģiskās daudzveidības atjaunošana militārajā poligonā un Natura 2000 teritorijā “Ādaži”

DECEMBRIS 2016

Kas notiek Vides konsultatīvajā padomē?
VARAM aicinājums līdzdarboties Vides konsultatīvajā padomē 2017.gadā
Par 18. decembra raidījuma De Facto sižetu “Pusē valsts mežu vairs nav FSC mežu apsaimniekošanas sertifikāta” un 19. decembra Latvijas radio Nr. 1 raidījuma Pēcpusdiena tematu “Vairāki LVM reģioni zaudējuši sertifikātu par videi draudzīgu saimniekošanu”
Nav 'labu' un 'sliktu' mežu sertifikātu
Atskats uz starptautisko zinātnisko konferenci “Vide un meža ilgtspējīga apsaimniekošana Baltijas reģionā – problēmas un risinājumi”.

NOVEMBRIS 2016

Aizsardzības budžetu iznieko putnu labklājībai
Analoģijas
Latvijas Mežu īpašnieku biedrība un Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome aicina iestāties par meža īpašnieku tiesībām
Veiksmīgas LMSP un SIA IRI Asset Management sadarbības rezultātā uzņēmums iegūst Ilgtspējīgas mežu apsaimniekošanas sertifikātu
Starptautiska konference Daugavpilī

OKTOBRIS 2016

Cenu kari ietekmē mazāk nekā vietējie «mežabrāļi»

SEPTEMBRIS 2016

Mežsaimniecības politika un ekonomika - Kopīga atbildība par mežu aizsardzību?

AUGUSTS 2016

Aptauja: Mežsaimniecības ietekme uz meža un saistīto ekosistēmu pakalpojumiem
Debates: Valstij ir jākompensē mežu īpašniekiem zaudējumi
Par ES nozīmes biotopu izplatības un kvalitātes apzināšanas un darbu organizācijas metodiku
MIZGRAUZIS BELOVEŽAS GĀRŠĀ

JŪLIJS 2016

Mikroliegums «atrodas» pēc trijiem gadiem Pēkšņs pārsteigums līdz ar mikrolieguma atrašanos iegādāta meža vērtību nodzinis līdz nullei un 2,5 gadu tiesvedības epopeja par izsniegtās ciršanas atļaujas izmantošanu SIA MS Kārkli nostādījis uz izdzīvošanas takas
Par Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas lēmumprojektu “Par uzdevumiem, kas veicami, lai nodrošinātu Latvijas dabas resursu un publisko aktīvu ilgtspējīgu, efektīvu un racionālu apsaimniekošanu” un Vides konsultatīvo padomi
LVMI Silava par Jeilas universitātes pētījumā pielietoto metodiku un Mežu stāvokli Latvijā

Dabas aizsardzības prasību ievērošana mežā

Latvijas mežu bioloģisko daudzveidību ir veidojusi un uztur tradicionālā Latvijas mežsaimniecība – mazo kailciršu sistēma ar relatīvi garu cirtes aprites periodu, mijiedarbībā ar cilvēka maz ietekmētu meža teritoriju tīklu. Latvijā kopumā ir ierobežoti 862,8 tūkst.ha jeb 28% no kopējās meža platības, no kuriem lielākā daļa atrodas valsts īpašumā. Dabas vērtību saglabāšanai izveidotas Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kopskaitā 683. Daļa no šim teritorijām ir iekļautas vienotajā Eiropas nozīmes aizsargājamo teritoriju tīklā Natura 2000. Latvijā ir izveidoti 2775 mikroliegumi ( uz 2020.gada 1. oktobri ).

Lai nodrošinātu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu meža apsaimniekošanas procesā, izstrādātas vispārējas dabas aizsardzības prasības, kas saistošas visu Latvijas mežu apsaimniekošanā. Tās nosaka, ka mežizstrādes darbos jāsaglabā atsevišķi vecāko un lielāko dimensiju koki, atmirusī koksne, apaugums ap mikroieplakām u.tml., tā veicinot daudzu organismu mājvietu saglabāšanu.

FSC® Mežu apsaimniekošanas standarta 6. princips "Ietekme uz vidi" paredz, ka Mežu apsaimniekošanā ir jāsaglabā bioloģiskā daudzveidība un ar to saistītās vērtības – ūdens resursi, augsne, unikālas un jutīgas ekosistēmas un ainavas, tā saglabājot meža ekoloģiskās funkcijas un viengabalainību, bet 9. princips "Augstvērtīgie meži" paredz, ka veicot saimnieciskās darbības augstvērtīgos mežos, ir jāsaglabā vai jāvairo tiem raksturīgās īpašības. Pieņemot lēmumus saistībā ar augstvērtīgiem mežiem, vienmēr jāizmanto „izsvērtās pieejas” princips.

Noderīgi:

AS Latvijas valsts meži dabas eksperti ir sagatavojuši izziņas materiālu „Kā atpazīt bioloģiski vērtīgu mežu”. Materiālu izmanto LVM darbinieki, kā arī to drīkst izmantot citi interesenti, kas savā īpašumā vēlas šādas mežaudzes atpazīt.


Kā atpazīt bioloģiski vērtīgu mežu


Materiālā bez nodaļām par bioloģiski vērtīgu mežaudžu struktūrelementiem, faktoriem, kas negatīvi ietekmē meža biotopu kvalitāti, ES nozīmes meža biotopu aprakstiem un noteicēju, ir pievienotas nodaļas par biotopiem raksturīgajām bieži sastopamajām sugām un retajām, īpaši aizsargājamajām sugām, tai skaitā, kukaiņu un gliemežu sugām. Bukletu var meklēt LVM mežsaimniecībās, kā arī lejupielādēt elektronisko versiju blakus esošajā attēlā.