Latvijas mežu
sertifikācijas
padome

LMSP iebildumi MK Noteikumiem par dabas liegumiem un projekta tālākai virzībai

21.09.2023 |  LMSP
Iepazinušies ar Ministru kabineta (23-TA-621) Noteikumiem par dabas liegumiem, izsakām sekojošus iebildumus un iebilstam projekta tālākai virzībai.
Atbilstoši izziņas 32.punktā norādītajam skaidrojumam uzturam iebildumu, ka paredzētā kārtība nav atbilstoša Satversmes 105.pantam īpaši otrajam teikumam. Norādām, ka ministrija neprecīzi norādījusi uz atsauci uz Satversmes 115.pantu, kurš nosaka cilvēku tiesības dzīvot …

FSC izziņo pārejas periodu darbuzņēmēju novērtēšanai saistībā ar FSC pamatprasībām pret darbu

18.09.2023 |  FSC International
FSC ievieš pārejas periodu ieteikumam ADV-40-004-23 Uzņēmēju novērtēšana saskaņā ar FSC Pamatprasībām pret darbu (Core Labour Requirements, CRL), ieteikuma beigu datums ir 2024. gada 31. decembris (stājas spēkā 2023. gada 1. jūlijā).
Atjauninātās direktīvas ir: FSC-DIR-20-011 un FSC-DIR-40-004.
Pamatinformācija
Pēc FSC CRL publiskošanas, publicēts ieteikums, lai sniegtu ticamu, bet joprojām īstenojamu pieeju uzņēmēju …

FSC pagarina esošo kontrolētās koksnes riska novērtējumu derīguma termiņu

18.09.2023 |  FSC International
Jaunais ieteikums ADVICE-40-005-26 pagarina esošo FSC kontrolētās koksnes riska novērtējumu derīguma termiņu līdz brīdim, kad šie novērtējumi tiks aizstāti ar nākamajām atbilstošo FSC riska novērtējumu versijām.
Ar 2023. gada 6. septembrī publicēto un spēkā stājušos FSC ieteikumu ADVICE-40-005-26 tiek paziņots par esošo FSC kontrolētās koksnes riska novērtējumu derīguma termiņa pagarināšanu. Šis ieteikums …

Aktualitātes mežrūpniecībā – Eiropā un citur pasaulē. Septembris. I daļa

15.09.2023 |  Latvijas Meža īpašnieku un apsaimniekotāju konfederācija
1. Eiropas Parlaments mainījis nostāju: Visa no koksnes iegūtā enerģija ir atjaunojamā enerģija
Eiropas Parlaments apstiprināja Atjaunojamās enerģijas direktīvu, atstājot spēkā politisko pieeju, saskaņā ar kuru visa koksnes enerģija tiek uzskatīta par atjaunojamo. Vēl 2022. gadā EP nostāja bija cita, proti, ka meža biomasas īpatsvars atjaunojamās enerģijas mērķrādītājā būs ierobežots. Kopš tā laika sarunas starp Eiropas Komisiju, Eiropas Parlamentu…

Aktualitātes mežrūpniecībā – Eiropā un citur pasaulē. Augusts. III daļa

29.08.2023 |  Latvijas Meža īpašnieku un apsaimniekotāju konfederācija
1. Vācijas kokapstrādes nozares pārstāvji ikgadējā kongresā diskutēs par tirgus situāciju un problēmām
Vairāk nekā 240 dalībnieki no Vācijas kokrūpniecības un mežsaimniecības nozares pulcēsies Štutgartē uz ikgadējo Vācijas kokrūpniecības kongresu, lai apspriestu aktuālos jautājumus.
Pasākumā, ko 8. un 9. novembrī rīko Vācijas Zāģētavu un kokrūpniecības asociācija (DeSH), galvenā uzmanība tiks pievērsta “mūsdienu …

Aktualitātes mežrūpniecībā – Eiropā un citur pasaulē. II daļa

23.08.2023 |  Latvijas Meža īpašnieku un apsaimniekotāju konfederācija
1. Vācija: zāģmateriālu cenā strauji kritās – zāģētavas nosaka zemākas cenas, lai uzturētu rentabilitāti
Koksnes cenas Vācijā pēdējo nedēļu laikā ir piedzīvojušas ievērojamu kritumu. Daudzi mežu īpašnieki ziņo, ka “normāla” koksnes realizācija kļūst arvien grūtāka. Situāciju ir saasinājusi vētras bojātā un mizgraužu invadētā koksne, kas pārpludinājusi tirgu. Meža īpašnieki šobrīd piedāvā dažādas …

Aktualitātes mežrūpniecībā – Eiropā un citur pasaulē. I daļa

22.08.2023 |  Latvijas Meža īpašnieku un apsaimniekotāju konfederācija
1. Eiropas kokmateriālu eksports līdz šim ir bijis 2023. gada veiksmes stāsts
Eiropas skujkoku zāģmateriālu eksporta apjoms uz ASV līdz 2023. gada aprīlim ir līdz šim nepieredzēti liels.
2. Eiropas sankcijas skārušas Krievijas ziemeļrietumu kokrūpniecības uzņēmumus
Salīdzinot ar 2022. gadu, Krievijas ziemeļrietumos kokrūpniecības uzņēmumu iegūtās (nocirstās) un pārstrādātās koksnes apjoms šogad ir samazinājies par …

Nacionālais meža monitorings. Meža statistiskās inventarizācijas rezultāti 2004.-2022. g.

20.08.2023 |  LVMI “Silava”
Nacionālais meža monitorings. Meža statistiskās inventarizācijas rezultāti 2004.-2022. g.

Aktuālais pētījumā “Lāču monitorings 2023-2025”

20.08.2023 |  LVMI “Silava”
LVMI “Silava” meža faunas un medniecības virziena pētnieki brūnā lāča monitoringu Latvijā veic kopš 2015. gada, ar katru monitoringa periodu pētījuma teritoriju un pētījumā izmantotās metodes paplašinot:
2014.-2016. gadā 
2016.-2017. gadā 
2018.-2019. gadā 

Pētījuma “Lāču monitorings 2023-2025” norises laikā teritorijās, kur …

Pieņemti Eiropas ilgtspējas ziņošanas standarti

10.08.2023 |  LMSP
Eiropas Komisija šā gada 31.jūlijā pieņēma Eiropas ilgtspējas ziņošanas standartus, ko izmantos visas sabiedrības, uz kurām attiecas direktīva 2022/2464, ar ko attiecībā uz korporatīvo ilgtspējas ziņu sniegšanu groza regulu 537/2014, direktīvu 2004/109/EK, direktīvu 2006/43/EK un direktīvu 2013/34/ES (Korporatīvās ilgtspējas ziņošanas direktīva). Tas iezīmē vēl vienu soli uz priekšu pārejā uz ilgtspējīgu Eiropas Savienības (ES) …

Vājināti jaunie ES uzņēmumu pārskatu sniegšanas noteikumi

04.08.2023 |  EU Observer
ES Komisija augusta 1. nedēļā publicēja jaunos vides, sociālās un pārvaldības (ESG) pārskatu noteikumus, apstiprinot iepriekš noteiktās mīkstinātās prasības.
Jūnijā Komisija publicēja noteikumu projektu, kas attieksies uz aptuveni 50 000 Eiropas Savienības uzņēmumu un kuru mērķis ir uzlabot to sniegto informāciju par 12 standarta prasībām, ietverot arī ar darbaspēku saistītus jautājumus, piemēram, darba koplīgumu slēgšanu un atbilstošu …

Eiropas mežrūpniecība vasaras vidū – ziņas un apskati. ES Atmežošanas regulas nosacījumu atspoguļojums. Eiropas kokmateriālu tirgus šābrīža raksturojums

24.07.2023 |  Latvijas Meža īpašnieku un apsaimniekotāju konfederācija
Eiropas Savienības jaunais regulējums nenoliedzami ietekmēs koksnes piegādes ķēdēs, tāpēc, t.s., EUDR (Atmežošanas regula) ir uzmanības centrā.
2023. gada 29. jūnijā stājās spēkā jaunā ES regula par piegādes ķēdēm, kurās netiek veikta atmežošana (EUDR). Tam vajadzētu novērst mežu degradāciju, īpaši lauksaimniecības nozarē (lopkopība, sojas, palmu eļļas plantācijas u. c.). Regula ietver arī vairākus papildu pienākumus un …

“Ukrainas mežu” pārstāvji iepazīst “Latvijas valsts mežu” pieredzi

20.07.2023 |  Latvijas valsts meži
No 16. līdz 20. jūlijam Latvijā viesojās Ukrainas valsts mežu apsaimniekošanas uzņēmuma “Ukrainas Meži” (ДП “Ліси України”) pārstāvji no Volīnijas apgabala, lai iepazītu meža nozari Latvijā un smeltos pieredzi sava uzņēmuma darbības pilnveidošanai. Vizītes laikā “Ukrainas Meži” delegācija apmeklēja arī a/s “Latvijas valsts meži” (LVM) Mazsilu kokaudzētavu, Rendas čiekurkalti un koksnes …

Atmežošanas regula (EUDR) ir realitāte

14.07.2023 |  FSC International
FSC ir apņēmusies šo regulu sekmīgi īstenot.
2023. gada 29. jūnijā stājās spēkā nozīmīgā ES regula par cīņu pret atmežošanu jeb Atmežošanas regula (EU anti-deforestation Regulation, EUDR). EUDR noteikumi tiks piemēroti no 2024. gada 30. decembra.
FSC ir atbalstījusi EUDR izstrādi no paša sākuma, FSC ir gatava sadarboties ar Eiropas Komisiju, ES kompetentajām iestādēm, NVO un uzņēmumiem, lai sekmētu regulā noteikto mērķu …

Stājas spēkā ES Atmežošanas regula

11.07.2023 |  globalwoodmarketsinfo.com
2023. gada 29. jūnijā stājās spēkā ES Regula par produktiem, kas nav saistīti ar atmežošanu (EUDR). Saskaņā ar šo regulu ikvienam uzņēmējam vai tirgotājam, kas ES tirgū laiž reglamentētās preces vai eksportē, ir jāspēj pierādīt, ka šo produktu izcelsme nav no nesen atmežotām zemēm vai ka produkti nav veicinājuši mežu degradāciju.
Reglamentētās preces ir koksnes produkti, kā arī soja, liellopu gaļa, palmu eļļa, kakao, kafija …

Dienvidamerikas skujkoku zāģmateriālu eksports saskaras ar Eiropas ekspansiju pasaules tirgos

11.07.2023 |  globalwoodmarketsinfo.com
Pēc straujā krituma 2022. gadā saruka skujkoku zāģmateriālu eksports no Dienvidamerikas, kas pirmajā ceturksnī piedzīvoja vēl dziļāku kritumu. Piegādes no Čīles, kas ir līdz šim lielākā Dienvidamerikas eksportētājvalsts, līdz martam samazinājās līdz 1,18 miljoniem kubikmetru, kas ir par 43% mazāk nekā 2022. gada pirmajos trīs mēnešos.
Čīles eksports uz ārvalstīm pagājušajā gadā samazinājās līdz 6,9 miljoniem kubikmetru, kas ir par…

Eiropas skujkoku zāģmateriālu ražošana 2023. gadā samazināsies par 4%

11.07.2023 |  globalwoodmarketsinfo.com
Jau vairākus gadus skujkoku zāģmateriālu ražošana Eiropas valstīs ir augusi. Ražošanas maksimums tika sasniegts 2021. gadā, pateicoties lielam pieprasījumam abās Atlantijas okeāna pusēs, jo īpaši 1. pusgadā. Jau 2021. gada 2. pusgadā tirgi bija palēninājušies, un, lai gan 2022. gada sākums bija pozitīvs, atlikušo gada daļu iezīmēja karš Ukrainā un visas ar to saistītās negatīvās pārmaiņas.
Eiropas kokzāģētavu …

Globālās nenoteiktības apstākļos Eiropas skujkoku zāģmateriālu tirgus perspektīvas ir neskaidras

11.07.2023 |  globalwoodmarketsinfo.com
Situācija Eiropas skujkoku zāģmateriālu tirgū joprojām ir neskaidra, jo dažādi faktori turpina ietekmēt piedāvājumu un pieprasījumu. Viena no nozīmīgākajām ietekmēm ir Ukrainas krīze, kas ir paildzinājusi pārspīlēto reakciju, kas radās C19 pandēmijas laikā. Tā rezultātā tirgū vērojamas svārstības, kad pieprasījums ir vai nu ievērojami mazāks par patēriņu, vai arī ievērojami lielāks.
Amerikas Savienotajās Valstīs skujkoku zāģmateriālu …

Pieprasījuma samazināšanās un ekonomiskās problēmas ietekmē starptautiskos OSB plātņu tirgus

11.07.2023 |  globalwoodmarketsinfo.com
Pasaules OSB plātņu tirgus nav tik spēcīgs kā pirms gada, jo enerģijas un izejvielu cenu inflācija, kā arī vājāki ekonomikas un būvniecības rādītāji daudzās valstīs samazina pieprasījumu.
Pēdējos mēnešos OSB izstrādājumu tirgi ir bijuši sarežģītāki. 2021. gadā un 2022. gada pirmajā pusē OSB plātņu ražotāji sasniedza augstus rādītājus un sasniedza rekordlielus finanšu rezultātus.
Bija skaidrs, ka tik liels pieprasījums …

Polijas kokrūpniecības perspektīvas 2023.-2024. gadam

11.07.2023 |  globalwoodmarketsinfo.com
Pēc divu gadu pozitīvās ekonomiskās situācijas Polijas kokapstrādes uzņēmumi saskaras ar pieprasījuma samazināšanos un pastiprinātu izmaksu spiedienu, ko rada ne tikai izejvielu cenu pieaugums, bet arī enerģijas cenas (kas ir īpaši smagi koka paneļu ražotājiem, kuru enerģijas īpatsvars izmaksās ir lielāks nekā vidēji nozarē) un algu izmaksas. Augsta inflācija ierobežo aktivitāti būvniecības tirgū, tā samazina arī patērētāju izdevumus ilglietojuma …

Maijā pieaugušas Zviedrijas skujkoku zāģmateriālu eksporta cenas, kas joprojām ir ievērojami zemākas nekā pērn

11.07.2023 |  globalwoodmarketsinfo.com
Zviedrijas skujkoku zāģmateriālu eksporta cenas 2023. gada maijā salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi palielinājās par 1,6%, bet joprojām ir zemākas nekā 2022. gada maijā (-35,1%).

Tās ir augstākas par 2020. gada maija līmeni (+34,3%), bet zemākas par 2021. gada maija līmeni (-17%). 2022. gada maijā salīdzinājumā ar 2022. gada maiju priedes zāģmateriālu eksporta cenas samazinājās par -29,6%, bet egles zāģmateriālu – par -37.8%. …

Zāģmateriālu cenas Ziemeļamerikā pieaug. Tirgū vērojamas problēmas ar piedāvājumu

11.07.2023 |  globalwoodmarketsinfo.com
Pēdējā mēneša laikā kokmateriālu cenas ir strauji pieaugušas, jo meža ugunsgrēki Kanādā rada raizes par piegādes traucējumiem, bet ASV mājokļu būvniecības uzsākšana labvēlīgi ietekmē pieprasījumu.
Kopš 1. jūnija cenas skaidrā naudā, t.i., cenas, ko kokzāģētavas iekasē no vairumtirgotājiem, ir pieaugušas par 22%. Saskaņā ar Oregonā bāzētā izdevuma Random Lengths, kas uzrauga koksnes tirgu, datiem, pagājušajā …

Ķīnas skujkoku apaļkoku importa tirgus līmenis šobrīd ir zems

11.07.2023 |  globalwoodmarketsinfo.com
Ķīnas apaļkoku pircēji turpina cīnīties ar kreditēšanas problēmām, pieprasījums pēc baļķiem Jaunzēlandē samazinās, jo būvniecības aktivitāte sarūk augstās inflācijas un procentu likmju dēļ.
Ķīnas skujkoku apaļkoku krājumi ir nedaudz palielinājušies līdz aptuveni 4 miljoniem m³, no kuriem aptuveni 3,15 m³ ir Radiata priedes koksnes krājumi. Ostas kravu apjoms ir saglabājies stabils un svārstās ap 70-75 000 m³ dienā.

“Koskisen” sāk zāģmateriālu ražošanu jaunajā ražotnē

11.07.2023 |  globalwoodmarketsinfo.com
Koskisen jaunā pārstrādes ražotne sāk darboties jūlija sākumā. Jaunās ražotnes pilnvērtīga izmantošana prasīs laiku, un tā būs sasniegusi nepieciešamo jaudu līdz 2024. gadam.
Uzņēmums arī uzskata, ka šī jaunizveidotā ražotne ievērojami uzlabos zāģmateriālu ražošanas uzņēmuma produktivitāti, ko plānots ieviest no nākamā gada.
Koskisen izpilddirektors Jukka Pahta (Jukka Pahta) ir pārliecināts: “Jaunā …

“PGS Group” paplašinās Nīderlandes tirgū, iegādājoties “Den Doelder Pallets”

11.07.2023 |  globalwoodmarketsinfo.com
PGS Group ir paziņojusi par Nīderlandes uzņēmuma Den Doelder Pallets iegādi
Uzņēmums norāda, ka šī iegāde atbilst PGS Group konsolidācijas stratēģijai, lai nostiprinātu savas pozīcijas Eiropas tirgū. No 2023. gada 30. jūnija šis iegādes darījums iezīmē PGS Group paplašināšanos Nīderlandē, paverot izaugsmes iespējas Nīderlandes palešu tirgū. Nīderlande tiek uzskatīta par interesantu valsti, jo tā pievērš uzmanību …

Bez sociālā taisnīguma nav “Zaļā kursa”…

05.07.2023 |  Klaus Heeger, Sara Rinaudo, EU Observer
Eiropas neatkarīgās arodbiedrības nešaubīgi uzskata, ka vides un klimata pārmaiņu problēmas ir steidzami jārisina.
ES Zaļajam darījumam (Zaļajam kursam) ir nepieciešama stingra politiskā un regulatīvā orientācija – tam nav alternatīvas. Mēs saskaramies ar dažādām nostādnēm, kuras ir jāsaskaņo.
No ekonomikas un uzņēmējdarbības viedokļa zaļā pāreja prasa būtiski pārskatīt mūsu pašreizējo sociālekonomisko modeli, kurā …

Eiropas klimata un enerģētikas politikas laika grafiks (latviski)

29.06.2023 |  LMSP
Lai vieglāk saprastu, kā tiek veidota klimata un enerģētikas politika un kad gaidāmi svarīgi lēmumi, šai laika grafikā atzīmēti galvenie notikumi un tajā ir iekļauta īsa informācija, lai spētu sekot līdzi notiekošajam. Grafiks tulkots latviski.

Šoruden Eiropā gaidāms zāģmateriālu trūkums

29.06.2023 |  globalwoodmarketsinfo.com
Izskatās, ka vasara būs sausa un karsta, un tas var ietekmēt zāģmateriālu piedāvājumu. Jau rudenī var rasties koksnes izejmateriālu trūkums, jaunā ziņojumā raksta Zviedrijas Meža rūpniecības federācija (Skogsindustriern) un uzsver, ka būvniecības nozarei ir svarīgi uzdrīkstēties izmantot koksni no mežiem, kuros savairojušies mizgrauži.
Zviedrijas koksnes izstrādājumu pieprasījums gada laikā ir bijis negaidīti liels, neraugoties uz pasaules tirgus …

Pasaules kokrūpniecības sektors turpmākajos gados saskarsies ar negaidītām situācijām koksnes tirgos

29.06.2023 |  globalwoodmarketsinfo.com
Pēdējos gados zāģmateriālu nozare ir saskārusies ar piegādes ķēdes ierobežojumiem un pieprasījuma svārstībām, ko izraisīja tādi faktori kā ar C19 saistītās mājokļu remonta tendences. Nozare ir pieradusi pie uzplaukuma un lejupslīdes cikliem. Pašlaik augstākas procentu likmes ietekmē būvniecību un patēriņa izdevumus, kā rezultātā samazinās kokmateriālu pieprasījums Eiropā, Ziemeļamerikā un Āzijā.
Paredzams, ka 2023. gadā pieprasījums pēc …

Somija: Rekordliels kokmateriālu tirdzniecības kāpums, apaļkoksnes cenas pieaug

29.06.2023 |  globalwoodmarketsinfo.com
2023. gada maijā Somijā kokmateriālu tirdzniecības apjoms strauji pieauga, sasniedzot augstāko līmeni, kāds jebkad reģistrēts šajā mēnesī. Gada sākumā kokmateriāli tika iepirkti par 26% vairāk nekā vidēji iepriekšējos piecos gados. Ievērojamo tirdzniecības apjoma pieaugumu pavadīja ievērojams kokmateriālu cenu kāpums visiem sortimentiem.
Papīrmalkas vidējās cenas pieauga līdz vēsturiski augstākajam līmenim, celma naudai sasniedzot aptuveni …

Lai apspriestu ekonomikas problēmas, Vācijas kokrūpniecības nozare 27. jūnijā organizēja tiešsaistes konferenci

29.06.2023 |  globalwoodmarketsinfo.com
Vācijas kokrūpniecības nozare 27. jūnijā tiešsaistē sniedza saviem biedriem un presei jaunāko ekonomisko informāciju, ņemot vērā tā dēvētās “ekonomiskās problēmas”, ar kurām nozare šobrīd saskaras.
Vācijas Zāģētavu un kokrūpniecības nozares asociācija (DeSH), kuras biedri pārstrādā divas trešdaļas no visas Vācijas apaļkoksnes apjoma un ir kokrūpniecības lobijs valstī, apgalvo, ka Vācija saskaras ar lielām ekonomiskām …

“Stora Enso” pārdos koka izstrādājumu ražotni (DIY) Nīderlandē

29.06.2023 |  globalwoodmarketsinfo.com
Uzņēmums Stora Enso plāno pārdot savu koka izstrādājumu ražotni Amsterdamā, Nīderlandē, uzņēmumam Megahout, ko finansē privātā kapitāla uzņēmums Quadrum Capital. Plānots, ka darījums tiks pabeigts 2023. gada 3. ceturksnī, ja tiks saņemts regulatora apstiprinājums un tiks veiktas konsultācijas ar darbinieku pārstāvjiem.
Paredzētā Stora Enso Timber DIY Products B.V. nodalīšana atbilst Stora Enso ilgtermiņa stratēģijai koncentrēties uz integrētu koka …

Uzņēmuma “Georgia-Pacific Pineland” paplašināšanās rezultātā tiek izveidota lielākā kokzāģētava ASV dienvidos

29.06.2023 |  globalwoodmarketsinfo.com
Pēc 120 miljonus ASV dolāru vērtā paplašināšanas projekta pabeigšanas Georgia-Pacific paziņoja, ka Teksasas austrumos esošā kokzāģētava tagad ir lielākā kokzāģētava valsts dienvidos.
Vietējais Teksasas kokmateriālu ražotājs 21. jūnijā pārgrieza lentīti pie savas jaunākās zāģētavas, kas spēj saražot 450 miljonus dēļu pēdu (1000 dēļu pēdas ir 2,34 kubikmetri) zāģmateriālu gadā, kas ir līdzvērtīgi zāģmateriālu …

Čehija: Koksnes cenas turpina samazināties

29.06.2023 |  globalwoodmarketsinfo.com
Neapstrādātas koksnes cena Čehijas tirgū samazinās, tā šobrīd atbilst aptuveni 2/5 no pagājušā gada cenām.
Saskaņā ar valsts uzņēmuma Lesy ČR sniegto informāciju tas nav galīgais variants, un cenas būs vēl zemākas. “Recesijas sekas būvniecības nozarē ir gatavo koksnes izstrādājumu cenu kritums un līdz ar to arī neapstrādātas koksnes cenu samazinājums,” paziņoja valsts uzņēmuma Lesy ČR preses pārstāve Eva Jouklova.

Vācijas kokapstrādes nozari ietekmē ražošanas apjomu samazināšana

29.06.2023 |  globalwoodmarketsinfo.com
Vācijas zāģētavu un kokrūpniecības nozari, kas ražo koksnes izstrādājumus pašmāju un ārvalstu būvniecības nozarei, tieši ietekmē būvniecības sektora vājināšanās, nozare saskaras ar ekonomiskām problēmām.
Asociācijas biedru uzņēmumu aptauja liecina par saspringto situāciju: “Vairāk nekā puse aptaujāto uzņēmumu pašreizējo uzņēmējdarbības situāciju vērtē kā sliktu. Gandrīz 80% no tiem jau tagad ievērojami …

Patērētāju “pagurums” palēnina Apvienotās Karalistes lapu kokmateriālu tirgu

29.06.2023 |  globalwoodmarketsinfo.com
Šogad Apvienotās Karalistes lapu koksnes tirgus ir ievērojami lēnāks nekā pēdējos divus gadus, jo C19 mājokļu pilnveidošanas bums jau ir beidzies. Lielbritānijas patērētāji cieš no “paguruma”, jo gada inflācija joprojām ir tuvu 8% un bankas bāzes likme pēc 12 palielinājumiem pēc kārtas kopš 2021. gada decembra ir paaugstināta līdz 4,5%.
Lieli lapu koksnes produktu apjomi tika uzkrāti pagājušā gada pirmajā pusgadā, …

2022. gadā plātņu ražošana Eiropā samazinājusies par 7,8%

29.06.2023 |  globalwoodmarketsinfo.com
Saskaņā ar Eiropas Plātņu federācijas (EPF) tikko publicētajiem datiem Eiropas koka plātņu ražošana 2022. gadā samazinājās par 7,8%.
Ražošanas apjoms, kas attiecas konkrēti uz EPF dalībvalstīm, bija 59,8 miljoni m³. Līdzīga tendence bija vērojama arī koksnes plātņu patēriņam, kas salīdzinājumā ar 2021. gadu samazinājās par 7% (60,8 miljoni m³).
Aptuveni 200 pasaules koksnes plātņu ražošanas nozares pārstāvjiem …

Austrijas uzņēmums “Mayr-Melnhof” atklāj €175 milj. vērtu CLT* rūpnīcu

29.06.2023 |  globalwoodmarketsinfo.com
Mayr-Melnhof Holz AG 23. jūnijā Leobenā, Austrijā, oficiāli atklāja jauno krusteniski līmēto kokmateriālu (CLT) rūpnīcu. Tas ir lielākais ieguldījums uzņēmuma vēsturē. Mayr-Melnhof Holz jaunajā ražotnē Leobenā ieguldīja 175 miljonus eiro, tā tagad ir oficiāli nodota ekspluatācijā.
Kopumā tika izbūvēta 33 000 kvadrātmetru liela halles platība, kurā tika izmantoti 12 000 kubikmetru PEFC sertificēta kokmateriāla, kas iegūts kompānijas pašu …

Stokholmā taps “Pasaulē lielākā pilsēta no koka”

29.06.2023 |  globalwoodmarketsinfo.com
Kompānija Atrium Ljungberg paziņoja par Stokholmas koka pilsētu – pasaulē lielāko pilsētvides būvniecības projektu no koka, kurā pirmo zālienu plānots iesēt 2025. gadā., bet pirmās ēkas pabeigt 2027. gadā. Šis vērienīgais projekts uzskatāmi demonstrē Zviedrijas ilgstpējīgās inovācijas savā labākajā izpausmē.
Projekta platība ir vairāk nekā 250 000 kvadrātmetru, un tādējādi tas ir pasaulē lielākais zināmais koka būvniecības projekts. …

Uzņēmums “UPM Plywood” samazina darbinieku skaitu, darbība tiek pielāgota tirgus lejupslīdes apstākļiem

29.06.2023 |  globalwoodmarketsinfo.com
UPM Plywood ir pabeidzis maijā sāktās pārrunas par izmaiņām attiecībā uz algotiem darbiniekiem personāla un globālajās funkcijās, kā arī Somijas rūpnīcās. Uzņēmuma mērķis ir atjaunot savu organizāciju un pielāgot savu darbību, lai tā atbilstu ražošanas jaudas samazinājumam un tirgus situācijas pasliktināšanās. Vienlaikus uzņēmums iegulda līdzekļus, lai izmantotu digitalizācijas sniegtās iespējas. Šo pasākumu rezultātā uzņēmumā tiks …

Kompānija “Kronospan” palielina savu daļu uzņēmumā “West Fraser”

29.06.2023 |  globalwoodmarketsinfo.com
Banasino Investments S.à r.l., ieguldījumu sabiedrība, kas atrodas Nikosijā, Kiprā, un ir saistīta ar Kronospan Group, ir ieguvusi kontroli un vadību pār 8 356 494 akcijām West Fraser Timber Co. Ltd., kas veido aptuveni 10,28% no apgrozībā esošajām West Fraser akcijām.
Saskaņā ar paziņojumu presei Banasino Investments S.à r.l. iegādājās West Fraser parastās akcijas ieguldījumu nolūkā un atkarībā no tirgus un citiem apstākļiem var …

Krievijas un Baltkrievijas produkcijas tirgū nav, bet koksnes granulu cenas Eiropā samazinās

29.06.2023 |  globalwoodmarketsinfo.com
Rūpniecisko koksnes granulu, ko izmanto elektroenerģijas ražošanā, cenas Eiropā šogad ir krasi samazinājušās, neraugoties uz aizliegumu ievest Krievijas izcelsmes materiālu, jo Apvienotās Karalistes elektroenerģijas ražotāji ir patērējuši mazāk, nekā gaidīts, norāda tirgus dalībnieki.
Rūpniecisko koksnes granulu cena 2023. gada sākumā bija vairāk nekā 300 ASV dolāru par tonnu, bet pagājušā gada otrajā pusē – gandrīz …

Kas tālāk? Eiropas klimata un enerģētikas politikas laika grafiks

28.06.2023 |  Julian Wettengel, Clean Energy Wire
Eiropa ir pietiekami plaša un sarežģīta, nereti pat ES dalībvalstu žurnālistiem ir grūti saprast, kā tiek veidota klimata un enerģētikas politika un kad gaidāmi svarīgi lēmumi. Šajā laika grafikā atzīmēti galvenie notikumi un tajā ir iekļauta īsa informācija, lai spētu sekot līdzi notiekošajam.

Ukrainas Ziemeļu mežu pārvalde apstiprina sešu meža darbinieku bojāeju

18.06.2023 |  Відкритий ліс, Strana.ua
Sumu apgabalā Ukrainā tikusi apšaudīta automašīna ar vietējās mežsaimniecības darbiniekiem. Avots tiesībsargājošajās iestādēs par šo traģisko notikumu izdevumam Strana.ua pastāstījis sīkāk.
“Traģēdija notikusi 13. jūnijā ap pusdienas laiku pie Gutas ciemata. Mežniecības darbinieki pārvietojās dienesta automašīnā aptuveni kilometra attālumā no valsts robežas, kur viņi tika apšaudīti no …

Karš Ukrainā rada ilgstošu ietekmi uz Ziemeļvalstu koksnes tirgiem

16.06.2023 |  globalwoodmarketsinfo.com
Pēdējo gadu laikā nozīmīgākās izmaiņas tirdzniecības plūsmā Eiropā ir krasi samazinājies apaļkoku imports no Krievijas uz Ziemeļvalstīm. Krievijas karš ar Ukrainu 2022. gada sākumā izraisīja to, ka Eiropa apturēja šīs valsts koksnes eksporta iepirkšanu.
Kopējais apaļkoku importa apjoms Somijā un Zviedrijā 2022. gadā samazinājās uz pusi salīdzinājumā ar iepriekšējās desmitgades vidējo rādītāju.
Baļķu tirdzniecība …

Vācijā ievērojami samazinās koksnes cenas

16.06.2023 |  globalwoodmarketsinfo.com
Koksnes cenas Vācijā ievērojami samazinās. Iemesli ir būvniecības krīze un ekonomikas lejupslīde. Koksnes cenu kritums ir pārsteigums daudziem Vācijas mežu īpašniekiem, jo pirmajā ceturksnfī cenas faktiski nedaudz pieauga. Taču tagad tirgus ir mainījies.
Pieprasījums pēc zāģmateriāliem stagnē, un cenas samazinās, kopš maija ziņo Vācijas meža īpašnieku asociācijas. Jūnijā problēmas, šķiet, saasinās. 2023. gada jūnijā daudzos …

Apvienotās Karalistes kokrūpniecības nozares prognozes 2023. gadam

16.06.2023 |  globalwoodmarketsinfo.com
Dažādi Apvienotās Karalistes kokrūpniecības nozares profesionāļi izteikuši viedokli par galvenajiem 2023. gadā gaidāmajiem tēmām un jautājumiem. Viņu atbildes sniedz ieskatu nozares perspektīvā.
Uzņēmuma Scotts Timber Engineering rīkotājdirektors Džeimss Skots (James Scott) pauda pozitīvas prognozes par jaunu māju tirgu 2023. gadā. Pēc Skota teiktā, ir liels pieprasījums pēc koka konstrukciju izstrādājumiem, stabilas kokmateriālu cenas, pietiekams …

Zviedrijas kokzāģētavas saskaras ar cenu spiedienu un pieprasījuma kritumu

16.06.2023 |  globalwoodmarketsinfo.com
Kopš gada sākuma situācija Zviedrijas zāģētavās, kas ir spējušas piegādāt kokmateriālus, ievērojami samazināt krājumus un piesardzīgi paaugstināt cenas, ir kļuvusi nedaudz labāka. Līdz pat aprīlim, kad tirgus situācija atkal sāka pasliktināties, ražošana un piegāde noritēja nevainojami. Tagad visi Zviedrijas kokrūpniecības nozares dalībnieki ziņo, ka pieprasījums ir kļuvis mērenāks, un pieprasa turpmāku cenu samazinājumu. Visticamāk, tas …

Mākslīgais intelekts un IoT (lietu internets) nākotnē varētu mainīt situāciju mežsaimniecības nozarē

16.06.2023 |  globalwoodmarketsinfo.com
Lai aizsargātu klimatu un saglabātu bioloģisko daudzveidību, ļoti svarīga ir atklāta informācijas apmaiņa par mežiem. Šobrīd Zviedrijas Linneja universitāte vada iniciatīvu Forest 4.0 – izcilības centru mākslīgā intelekta (AI) un lietu interneta (IoT) izmantošanai mežsaimniecības nozarē Lietuvā. Mērķis ir izstrādāt inovatīvus risinājumus, kas aptvertu visu mūsdienu mežsaimniecības procesu.
Lai mazinātu klimata pārmaiņas, bioloģiskās …

Eiropas Palešu asociācija brīdina par standartiem neatbilstošiem eiro paliktņiem un nelikumīgi iegūtas koksnes izmantošanu

16.06.2023 |  globalwoodmarketsinfo.com
Eiropas palešu asociācija EPAL vēršas pret standartiem neatbilstošu Euro palešu piegādi un nelikumīgi iegūtas koksnes izmantošanu. Organizācija vēršas pret paliktņiem ar viltotu dokumentāciju, kas tiek piedāvāti kā “otrās klases” EPAL paliktņi. Šiem paliktņiem ir ne tikai kvalitātes defekti, bet tie arī rada aizdomas par nelikumīgu koksnes ieguvi.
Nesen EPAL ir novērojusi, ka parādās piedāvājumi …
Rādīt vairāk