Kā ES cenšas ierobežot viltus zaļo norāžu izmantošanu produktu marķēšanā

27.03.2023 |  Julian Wettengel, Clean Energy Wire
Eiropas Komisija gatavojas ierosināt detalizētu noteikumu kopumu, kas uzņēmumiem būs jāievēro, lai pamatotu savas zaļās norādes par produktiem, sākot no “oglekļa ziņā neitrāliem” saules aizsargkrēmiem līdz “bioloģiski noārdāmiem” plastmasas iepakojumiem. Tas viss tiks iekļauts ES direktīvā par zaļajām norādēm. Priekšlikumam ir potenciāls mainīt situāciju, samazinot zaļo marķējumu skaitu, padarot tos konkrētākus un uzliekot …

Vai zaļās obligācijas ir saderīgas ar ES taksonomiju?

24.03.2023 |  Oscar Gomez, Luis Angolotti, Clarity Al
Clarity AI veiktajā 17 000 zaļo obligāciju novērtējumā konstatēts, ka 22% no tām ir saskaņotas ar ES taksonomiju.
Zaļās obligācijas ir fiksēta ienākuma instrumenti, ar kuriem finansē vides projektus. Lai gan tās veido tikai nelielu daļu no pasaules obligāciju tirgus, paredzams, ka to apjoms 2023. gadā pārsniegs 2 triljonus ASV dolāru.
Pašlaik Eiropā nav zaļo obligāciju juridiskas definīcijas, tāpēc to emisijas pamatā ir brīvprātīgi standarti, …

Ministru debates “100 dienas valdībā: plānotais klimata, dabas un vides politikā”

16.03.2023 |  Zaļais barometrs
Iniciatīva “Zaļais barometrs” organizē Zaļā grila diskusiju – ministru debates “100 dienas valdībā: plānotais klimata, dabas un vides politikā”. Diskusijā tiks runāt par turpmāk plānotajām aktivitātēm vides politikā.  
Diskusijā piedalīsies klimata un enerģētikas ministrs Raimonds Čudars, vides un reģionālās attīstības ministrs Māris Sprindžuks un zemkopības ministrs Didzis Šmits. 
Moderators – …

Cik vērtīga ir augsnes veselība

16.03.2023 |  InBestSoil
Ir uzsākta Eiropas Savienības programmas “Apvārsnis Eiropa” finansēta starptautiska pētnieciskā sadarbība “InBestSoil – Ietvars augsnes veselības aspekta iekļaušanai uzņēmējdarbībā un politikas veidošanas procesos: augsnes ekosistēmas pakalpojumu ekonomiskais novērtējums un iniciatīvas ieguldījumiem augsnes veselībā”. 
Šī gada janvārī sākto pētījumu koordinē pētnieks Diego Soto Gómez (Vigo …

EP piekrīt palielināt CO2 absorbciju un paaugstina 2030. gada ES klimata mērķus

15.03.2023 |  Eiropas Parlaments
Līdz 2030. gadam centīsies palielināt oglekļa absorbciju par 15% Visām dalībvalstīm noteikti saistoši 2030. gada mērķi Stingrāka uzraudzība un sodi par noteikumu neievērošanu Jauni ES noteikumi paaugstina ES oglekļa dioksīda absorbcijas mērķi zemes izmantošanas un mežsaimniecības sektorā. Tie ļaus Savienībai 2030. gadā samazināt savas emisijas pat par 57%
Šodien Parlaments ar 479 balsīm “par”, 97 – …

Programma “LIFE”: ES iegulda vairāk nekā 116 miljonus eiro stratēģiskajos projektos dabas, vides un klimata jomā

10.03.2023 |  European Commission
Eiropas Komisija 9. martā paziņoja par ieguldījumu vairāk nekā 116 miljonu eiro apmērā jaunās programmas LIFE stratēģiskajos projektos. Finansējums palīdzēs astoņiem nozīmīgiem projektiem Beļģijā, Igaunijā, Spānijā, Itālijā, Polijā, Slovākijā un Somijā sasniegt klimata un vides mērķus. Paredzams, ka projekti papildus valsts līdzekļiem un privātā sektora ieguldījumiem piesaistīs ievērojamus papildu līdzekļus no citiem ES finansējuma avotiem, tostarp …

Par Iepakojuma un izlietotā iepakojuma regulu

09.03.2023 |  Huhtamaki, LMSP
Lai gan Eiropas Komisijas priekšlikuma par Iepakojuma un izlietotā iepakojuma regulu (Packaging and Packaging Waste Regulation – PPWR) vispārīgie mērķi ir atbalstāmi, Regulas projektā iekļauti daži aspekti, kas ir pretrunā ar Eiropas Zaļā kursa mērķiem un Aprites ekonomikas rīcības plānu. Daži Regulas punkti, ja tiek pieņemti līdzšinējā versijā, paredz pāreju no atjaunojamiem, otrreizēji pārstrādājamiem materiāliem uz plastmasu.

Klimata tehnoloģiju uzņēmums publicē pasaulē pirmo protokolu par CO2 piesaisti okeāniem. Lielākā oglekļa birža – tirdzniecības apskatu 2022. gadam

06.03.2023 |  Carboncredit
Vienlaikus mežu oglekļa kompensāciju fonds saņem 242 miljonus ASV dolāru lielu finansējumu, bet Enerģētikas ministrija piešķir 2,52 miljardus ASV dolāru, lai finansētu divas oglekļa piesaistes iniciatīvas.
Oglekļa lielākās krātuves uzlabošana
MRV – mērīšana, ziņošana un verifikācija – ir viens no galvenajiem faktoriem, kas ļauj pierādīt, ka oglekļa emisiju samazināšanas centieni atmaksājas, un veicināt …

Stāsts par oglekļa uzkrājumu mežā sākas no saknēm

27.02.2023 |  Āris Jansons, Māra Kitenberga, Valters Samariks
Koku sakņu sistēma ikdienā lielākoties paliek nepamanīta gan nozares speciālistiem, gan meža īpašniekiem. Visbiežāk vizuālu priekštatu par koku sakņu sistēmu, tās uzbūvi un izmēriem var iegūt mežā, aplūkojot vēja izgāztus kokus. Vienkāršojot, varētu teikt, ka saknēm ir trīs būtiski uzdevumi – tās nostiprina koku augsnē, ar tām tiek uzņemts nepieciešamais ūdens un barības vielas no augsnes, kā arī saknēs (to šūnās) …

Verra ar detalizētu tehnisko analīzi pievēršas lietus mežu kompensācijas kredītu kritikai

01.02.2023 |  Verra
REDD projektu mērķis ir samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas rodas mežu izciršanas vai mežu degradācijas rezultātā konkrētā projekta teritorijā.
REDD nozīmē samazināt emisijas, ko rada atmežošana un mežu degradācija. Emisiju samazinājumu aprēķina, salīdzinot starpību starp:
(a) bāzes līmeņa emisijām (t.i., emisijām, kas būtu radušās bez REDD projekta); un
(b) faktiskajām emisijām (t. i., emisijām, kas būtu …

Kā 7 soļos noteikt uzņēmuma emisiju neto nulles mērķi

16.01.2023 |  Sören Amelang, Julian Wettengel, Clean Energy Wire
Arvien vairāk uzņēmumu sacenšas, lai pārspētu cits citu ar videi draudzīgiem solījumiem panākt nulles emisiju līmeni. Bet kas slēpjas aiz šiem centieniem mazināt to pienesumu klimata pārmaiņām? Gan žurnālisti, gan patērētāji bieži vien nespēj atšķirt ambīcijas no “zaļās naudas mazgāšanas”. Novērtēt neto nulles mērķus ir sarežģīts uzdevums, kurā ir daudz kļūdu. Pamatojoties uz slavenā NewClimate …

NewGo! Jauna pieeja mežu pārvaldībā

30.12.2022 |  European Forest Institute
Jauna pieeja mežu pārvaldībā (NewGo!) ir Eiropas Mežu institūta (EFI) izveidota Pārvaldības programma, ko koordinē EFI birojs Bonnā. Faktiski NewGo! uzskatāma par projekta ievaddaļu.
Projekta mērķis ir sniegt zinātnē pamatotas (balstītas) zināšanas, īpašu uzmanību pievēršot:
REDD+ un FLEGT iniciatīvām (starpnopzaru pārskatos gūtā pieredze) un  potenciālam, ko sniedz jaunās politikas jomas, kas saistītas ar jebkādas …

Debates par Dabas atjaunošanas regulu. Latvijas pozīcija

22.12.2022 |  LMSP
Debates par Dabas atjaunošanas regulu. Latvijas pozīcija

Ekspertu diskusija par ilgtspējīgas mežu apsaimniekošanas modeļiem un papildu mežsaimniecību Biskajas provincē

14.12.2022 |  Bioregions
Novembrī Biskajas provinces (Biskajas province atrodas Basku zemē Spānijā) Ilgtspējas un vides departaments organizēja konferenci, kurā apsprieda ilgtspējīgas mežu apsaimniekošanas un papildinošās mežsaimniecības modeļus. Pasākumā tika aplūkota situācija Eiropā, jaunās tendences šajā jomā un virkne praktisku piemēru efektīvai meža resursu apsaimniekošanai.
Sanāksme notika, sadarbojoties Basku zemes Universitātei (UPV/EHU) un …

ES vienojas par tiesību aktu pret atmežošanu un mežu degradāciju

07.12.2022 |  Eiropas Komisija
Eiropas Komisija atzinīgi vērtē pagaidu politisko vienošanos, kas tikko panākta starp Eiropas Parlamentu un Padomi par ES regulu par neatmežojošām piegādes ķēdēm. Kad jaunais tiesību akts būs pieņemts un piemērots, tas nodrošinās, ka kopums ES tirgū laistu preču vairs neveicinās atmežošanu un mežu degradāciju ne Eiropas Savienībā,  ne citur pasaulē. Tā kā ES ir liela ekonomika un preču patērētāja, šis solis palīdzēs apturēt…

COP27 sanāksmē FSC veido Klimata koalīciju, lai sekmētu progresu mežā balstītos klimata risinājumos

05.12.2022 |  FSC International
Šarmelšeihā FSC ģenerāldirektors paziņoja par jaunajām iniciatīvām, kas apvienos dažādas nozares un viedokļus FSC Klimata koalīcijā, lai palielinātu mežu un FSC standartu nozīmi cīņā pret klimata pārmaiņām. FSC mērķis ir nodrošināt, ka iezemieši, nelielo mežu īpašnieki un mežu apsaimniekotāji gūst labumu no līdzdalības sertifikācijā un pieaugošajā oglekļa tirgū.
COP27 laikā liela uzmanība tika pievērsta …

Kopienas kā ilgtspējīgas mežsaimniecības centrālais elements Gvatemalā

05.12.2022 |  FSC International
Agrā rītā, pirms saule izgaismo dabas košās krāsas, sākas ceļojums uz Maiju biosfēras rezervātu (MBR). 
Pēc četru stundu brauciena cauri Gvatemalas ziemeļdaļai (Petēnai) braucēji sasniedz oficiālo ieeju rezervātā – vārtus, kas uz lielo koku fona aiz tiem izskatās mazi. Apkārtējā teritorijā lopkopība un nelikumīga kokmateriālu ieguve jau ir iznīcinājusi mežu. Rezervāts ir pēdējais cietoksnis cīņā pret mežu izciršanu un …

Mežu valsts Zviedrija drīz pārņems Eiropas Savienības prezidentūru

05.12.2022 |  Håkan Buskhe, Göran Persson, Dagens industri
Nedz meža nozare, nedz Zviedrija nav spējusi izskaidrot un aizstāvēt savu mežsaimniecības modeli pārējai Eiropas Savienībai. Prezidentūras laikam sākoties, ir pienācis laiks šo situāciju mainīt, raksta Zviedrijas meža nozares nozares pārstāvji Hokans Buše* (Håkan Buskhe) un Gērans Peršons* (Göran Persson).
Meži un meža produkti ir svarīgs faktors, lai risinātu klimata problēmas un sasniegtu Eiropas Savienības …

Eiropas Investīciju bankas vides programma

21.11.2022 |  LMSP
Eiropas Investīciju bankas (EIB) vides programma balstās uz EIB grupas klimata bankas ceļvedi. Tajā sniegts visaptverošs kopsavilkums par EIB gatavību un ieinteresētību atbalstīt ieguldījumus, kas sniedz vides ieguvumus četros vides mērķos: piesārņojuma novēršana un kontrole; ūdens un jūras resursu ilgtspējīga izmantošana un aizsardzība; pāreja uz aprites ekonomiku; bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu aizsardzība un atjaunošana. …

Nepareiza NACE kodu lietošana var novest pie “zaļmazgāšanas”

29.10.2022 |  Clarity AI
Eiropas Komisija vēlreiz brīdina par riskiem, kas saistīti ar paļaušanos tikai uz NACE kodiem ES taksonomijas ziņojumos. Organizācijām klasificējot ES taksonomijas darbības, ir dabiska tendence pārvērtēt atbilstību. Ja rūpīgi nepārbaudīsiet katru darbību, pastāv risks, ka ar darbību saistītie tehniskie kritēriji var kļūt “zaļi”.
Eiropas Komisija sākotnēji piemin NACE kodu salīdzināšanu ar ES taksonomijas darbībām, tomēr nesen tā …

“Verra” iegūst 2022. gada Vides finanšu balvu

03.10.2022 |  Verra
Uzņēmums Verra 2022. gadā ir saņēmis divas Vides finanšu balvas:
1. Labākā SEG kreditēšanas programma par Verified Carbon Standard programmu
2. Labākais reģistra pakalpojumu sniedzējs par Verra reģistru
“Paldies visiem, kas piedalījās balsošanā. Mēs esam pagodināti par jūsu uzticību Verra un esam apņēmušies to nopelnīt katru dienu. Šī apbalvojuma saņemšana ir nozīmīgs apliecinājums tirgus …

Par EP jauno prasību skaidrojumu saistībā ar Atjaunojamo resursu direktīvu (RED)

27.09.2022 |  Eiropas Parlaments
Eiropas Parlaments ir ierosinājis pārtraukt tiešās un netiešās subsīdijas, ar kurām kompensē enerģiju, kas iegūta, sadedzinot primāro koksnes biomasu (neapstrādātu koksni/apaļo koksni: primārās koksnes biomasas definīcija ir sniegta kopsavilkumā turpmāk)
– Ir paredzēti izņēmumi, jo primārā koksnes biomasa neiekļauj:
koksnes biomasu, kas iegūta, īstenojot ilgtspējīgus meža ugunsgrēku novēršanas pasākumus augsta …

“Zaļās organizācijas” vēršas tiesā par ES kodolenerģijas un gāzes nozares noteikumiem

19.09.2022 |  Elena Sáncez Nicolás, EU Observer
Grupa pilsoniskās sabiedrības organizāciju ir uzsākusi tiesvedību pret Eiropas Komisiju par gāzes un kodolenerģijas iekļaušanu Eiropas Savienības ilgtspējīgu ieguldījumu pamatnostādnēs, tā sauktajā ES taksonomijā.
Pirms vasaras pretrunīgi pieņemtajā taksonomijā ir ietvertas konkrētas investīcijas gāzes un kodolenerģētikas jomā, kas ietilpst “pārejas posma saimniecisko darbību” kategorijā. Taču ClientEarth, Pasaules Dabas fonda (WWF) …

Eiropas Savienības finansējums biodaudzveidībai un klimata pārmaiņām ES mežos

13.09.2022 |  Eiropas Revīzijas palāta
Eiropas Savienības finansējums biodaudzveidībai un klimata pārmaiņām ES mežos

Kas ir oglekļa robežkontroles mehānisms

06.09.2022 |  Eiropas Komisija
Paredzams, ka oglekļa emisiju robežkontroles mehānisms (CBAM) būs instruments, lai cīnītos pret oglekļa emisiju pārvirzi – situāciju, kad rūpniecības nozares ar augstām siltumnīcefekta gāzu emisijām pārceļ ražošanu ārpus ES uz jurisdikcijām, kurās ir zemāki klimata politikas standarti nekā ES. Tas palīdzēs samazināt emisijas globālā mērogā, vienlaikus nodrošinot vienlīdzīgus konkurences apstākļus uzņēmumiem.
Kā notiek oglekļa …

Eiropas Vides biroja starpziņojums/vērtējums par Eiropas zaļo kursu

23.08.2022 |  EEB, LMSP
Eiropas Vides biroja starpziņojums/vērtējums par Eiropas zaļo kursu

ES taksonomijas datu hierarhija: Paziņoto, līdzvērtīgo un aplēsto datu dekodēšana

22.08.2022 |  Luis Angolotti, Serhat Öngen, Clarity AI
Atbilstība tiesību aktiem. 2022. gada 5. augusts
ES taksonomija un SFDR regula (Regula par informācijas atklāšanu saistībā ar ilgtspēju finanšu pakalpojumu nozarē: Komisija ir pieņēmusi informācijas atklāšanas noteikumus par ilgtspējīgiem ieguldījumiem. Eiropas Komisija 2022. gada 6. aprīlī pieņēma tehniskos standartus, kas finanšu tirgus dalībniekiem jāizmanto, atklājot ar ilgtspējību saistītu informāciju saskaņā ar Ilgtspējīgu …

Ziemeļvalstu ministri vienojas par starptautiskām saistībām klimata jomā

21.05.2022 |  Nordic Co-operation
Ziemeļvalstis uzņemas kopīgu atbildību par reģiona darbu starptautiskajās sarunās. Maija sākumā Oslo notikušajā sanāksmē ministri apsprieda arī Glāzgovas klimata paktu, kopīgu virzību uz COP27, Ziemeļvalstu vadību sarunās par starptautisku vienošanos plastmasas piesārņojuma apkarošanai, COP15 un Ziemeļvalstu reģiona ieguldījumu Clydebank deklarācijas īstenošanā, veidojot videi draudzīgus kuģošanas maršrutus …

Pirmatnējie un vecie meži. Darba dokuments

11.05.2022 |  Eiropas Komisijas Mežu un dabas darba grupa
Pirmatnējie un vecie meži. Darba dokuments

Sertifikācijas iniciatīvas un jaunā vides politika

02.04.2022 |  LMSP
Sertifikācijas iniciatīvas un jaunā vides politika

Zemes izmantošanas pamatnostādnes kūdras ieguves un pārstrādes, mežsaimniecības un saistītajās nozarēs

02.04.2022 |  LMSP
Zemes izmantošanas pamatnostādnes kūdras ieguves un pārstrādes, mežsaimniecības un saistītajās nozarēs

Kas ir Eiropas zaļais kurss?

18.11.2021 |  Eiropas Komisija
Kas ir Eiropas zaļais kurss?

Valstis pirmrindnieces fosilo resursu izmantošanā

10.11.2021 |  LMSP
Valstis pirmrindnieces fosilo resursu izmantošanā

Kas ir mežsaimniecība un kas - atmežošana?

08.11.2021 |  LMSP
Kas ir mežsaimniecība un kas - atmežošana?

Lokdauns ir devis būtisku labumu videi. Kāpēc tas kaitē tropiskajiem lietus mežiem?

26.08.2021 |  Kimberlija Brauna
Lokdauns ir devis būtisku labumu videi. Kāpēc tas kaitē tropiskajiem lietus mežiem?

Valstis pirmrindnieces atjaunojamās enerģijas izmantošanā

18.08.2021 |  LMSP
Valstis pirmrindnieces atjaunojamās enerģijas izmantošanā

Eiropas Savienības Meža stratēģija (projekts)

07.07.2021 |  Eiropas Komisija
Eiropas Savienības Meža stratēģija (projekts)

Eiropas Savienības Taksonomijas regula. (Tulkojums latviski)

28.06.2021 |  LMSP
Eiropas Savienības Taksonomijas regula. (Tulkojums latviski)

Informatīvais ziņojums par 2021. gada 20.-21. jūlija neformālajā Eiropas Savienības vides ministru sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

04.06.2021 |  VARAM
Informatīvais ziņojums par 2021. gada 20.-21. jūlija neformālajā Eiropas Savienības vides ministru sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

Par Taisnīgas pārkārtošanās teritoriālā plāna projektu...

31.05.2021 |  VARAM
Par Taisnīgas pārkārtošanās teritoriālā plāna projektu...

Respondentu aptaujas rezultāti par cīņu pret klimata izmaiņām pēc C19

28.05.2021 |  Eiropas Investīciju banka
Respondentu aptaujas rezultāti par cīņu pret klimata izmaiņām pēc C19

Izcirtums nav pasaules gals

22.05.2021 |  LMSP
Izcirtums nav pasaules gals

Meža īpašnieka (Zviedrijā) viedoklis par taksonomijas regulu

19.05.2021 |  LMSP
Meža īpašnieka (Zviedrijā) viedoklis par taksonomijas regulu

Par Ziemeļvalstu mežsaimniecības priekšrocībām

28.04.2021 |  LMSP
Par Ziemeļvalstu mežsaimniecības priekšrocībām

Zviedrijas Karaliskās lauksaimniecības un mežsaimniecības akadēmijas viedoklis par ES Taksonomijas regulu

21.04.2021 |  KSLA
Zviedrijas Karaliskās lauksaimniecības un mežsaimniecības akadēmijas viedoklis par ES Taksonomijas regulu

Zviedrijas zaļo NVO prasības valsts meža nozarei

15.04.2021 |  LMSP
Zviedrijas zaļo NVO prasības valsts meža nozarei

Klimata obligāciju standarta versijas 3.0 izlaišana

15.04.2021 |  LMSP
Klimata obligāciju standarta versijas 3.0 izlaišana

Klimatu kotēs biržā

21.03.2021 |  Susanne Götze, Spiegel
Starptautiskā oglekļa emisiju tirdzniecība (tulkojums no vācu valodas)
Valstis un uzņēmumi līdz 2050. gadam vēlas kļūt noturīgi pret klimata pārmaiņām. Lai to panāktu, tie izmanto CO2 emisiju kredītus. Tomēr kritiķi brīdina, ka šādā veidā radītais miljardos dolāru mērāmais tirgus ir ārkārtīgi neaizsargāts pret “zaļmaldināšanu” jeb “zaļo pīlīšu pūšanu” (greenwashing).
Lielveikalos un citviet …

Improved Modelling Framework for Assessing the Interactions between the Energy, Agriculture, Forestry and Land Use Change Sectors

07.03.2021 |  Eiropas Komisija
Improved Modelling Framework for Assessing the Interactions between the Energy, Agriculture, Forestry and Land Use Change Sectors

Destination Earth. Ecosystem Architecture Description

04.03.2021 |  Eiropas Komisija
Destination Earth. Ecosystem Architecture Description
Rādīt vairāk