ES vienojas par tiesību aktu pret atmežošanu un mežu degradāciju

07.12.2022 |  Eiropas Komisija
Eiropas Komisija atzinīgi vērtē pagaidu politisko vienošanos, kas tikko panākta starp Eiropas Parlamentu un Padomi par ES regulu par neatmežojošām piegādes ķēdēm. Kad jaunais tiesību akts būs pieņemts un piemērots, tas nodrošinās, ka kopums ES tirgū laistu preču vairs neveicinās atmežošanu un mežu degradāciju ne Eiropas Savienībā,  ne citur pasaulē. Tā kā ES ir liela ekonomika un preču patērētāja, šis solis palīdzēs apturēt…

COP27 sanāksmē FSC veido Klimata koalīciju, lai sekmētu progresu mežā balstītos klimata risinājumos

05.12.2022 |  FSC International
Šarmelšeihā FSC ģenerāldirektors paziņoja par jaunajām iniciatīvām, kas apvienos dažādas nozares un viedokļus FSC Klimata koalīcijā, lai palielinātu mežu un FSC standartu nozīmi cīņā pret klimata pārmaiņām. FSC mērķis ir nodrošināt, ka iezemieši, nelielo mežu īpašnieki un mežu apsaimniekotāji gūst labumu no līdzdalības sertifikācijā un pieaugošajā oglekļa tirgū.
COP27 laikā liela uzmanība tika pievērsta …

Kopienas kā ilgtspējīgas mežsaimniecības centrālais elements Gvatemalā

05.12.2022 |  FSC International
Agrā rītā, pirms saule izgaismo dabas košās krāsas, sākas ceļojums uz Maiju biosfēras rezervātu (MBR). 
Pēc četru stundu brauciena cauri Gvatemalas ziemeļdaļai (Petēnai) braucēji sasniedz oficiālo ieeju rezervātā – vārtus, kas uz lielo koku fona aiz tiem izskatās mazi. Apkārtējā teritorijā lopkopība un nelikumīga kokmateriālu ieguve jau ir iznīcinājusi mežu. Rezervāts ir pēdējais cietoksnis cīņā pret mežu izciršanu un …

Mežu valsts Zviedrija drīz pārņems Eiropas Savienības prezidentūru

05.12.2022 |  Håkan Buskhe, Göran Persson, Dagens industri
Nedz meža nozare, nedz Zviedrija nav spējusi izskaidrot un aizstāvēt savu mežsaimniecības modeli pārējai Eiropas Savienībai. Prezidentūras laikam sākoties, ir pienācis laiks šo situāciju mainīt, raksta Zviedrijas meža nozares nozares pārstāvji Hokans Buše* (Håkan Buskhe) un Gērans Peršons* (Göran Persson).
Meži un meža produkti ir svarīgs faktors, lai risinātu klimata problēmas un sasniegtu Eiropas Savienības …

Eiropas Investīciju bankas vides programma

21.11.2022 |  LMSP
Eiropas Investīciju bankas (EIB) vides programma balstās uz EIB grupas klimata bankas ceļvedi. Tajā sniegts visaptverošs kopsavilkums par EIB gatavību un ieinteresētību atbalstīt ieguldījumus, kas sniedz vides ieguvumus četros vides mērķos: piesārņojuma novēršana un kontrole; ūdens un jūras resursu ilgtspējīga izmantošana un aizsardzība; pāreja uz aprites ekonomiku; bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu aizsardzība un atjaunošana. …

Nepareiza NACE kodu lietošana var novest pie “zaļmazgāšanas”

29.10.2022 |  Clarity AI
Eiropas Komisija vēlreiz brīdina par riskiem, kas saistīti ar paļaušanos tikai uz NACE kodiem ES taksonomijas ziņojumos. Organizācijām klasificējot ES taksonomijas darbības, ir dabiska tendence pārvērtēt atbilstību. Ja rūpīgi nepārbaudīsiet katru darbību, pastāv risks, ka ar darbību saistītie tehniskie kritēriji var kļūt “zaļi”.
Eiropas Komisija sākotnēji piemin NACE kodu salīdzināšanu ar ES taksonomijas darbībām, tomēr nesen tā …

“Verra” iegūst 2022. gada Vides finanšu balvu

03.10.2022 |  Verra
Uzņēmums Verra 2022. gadā ir saņēmis divas Vides finanšu balvas:
1. Labākā SEG kreditēšanas programma par Verified Carbon Standard programmu
2. Labākais reģistra pakalpojumu sniedzējs par Verra reģistru
“Paldies visiem, kas piedalījās balsošanā. Mēs esam pagodināti par jūsu uzticību Verra un esam apņēmušies to nopelnīt katru dienu. Šī apbalvojuma saņemšana ir nozīmīgs apliecinājums tirgus …

Par EP jauno prasību skaidrojumu saistībā ar Atjaunojamo resursu direktīvu (RED)

27.09.2022 |  Eiropas Parlaments
Eiropas Parlaments ir ierosinājis pārtraukt tiešās un netiešās subsīdijas, ar kurām kompensē enerģiju, kas iegūta, sadedzinot primāro koksnes biomasu (neapstrādātu koksni/apaļo koksni: primārās koksnes biomasas definīcija ir sniegta kopsavilkumā turpmāk)
– Ir paredzēti izņēmumi, jo primārā koksnes biomasa neiekļauj:
koksnes biomasu, kas iegūta, īstenojot ilgtspējīgus meža ugunsgrēku novēršanas pasākumus augsta …

“Zaļās organizācijas” vēršas tiesā par ES kodolenerģijas un gāzes nozares noteikumiem

19.09.2022 |  Elena Sáncez Nicolás, EU Observer
Grupa pilsoniskās sabiedrības organizāciju ir uzsākusi tiesvedību pret Eiropas Komisiju par gāzes un kodolenerģijas iekļaušanu Eiropas Savienības ilgtspējīgu ieguldījumu pamatnostādnēs, tā sauktajā ES taksonomijā.
Pirms vasaras pretrunīgi pieņemtajā taksonomijā ir ietvertas konkrētas investīcijas gāzes un kodolenerģētikas jomā, kas ietilpst “pārejas posma saimniecisko darbību” kategorijā. Taču ClientEarth, Pasaules Dabas fonda (WWF) …

Eiropas Savienības finansējums biodaudzveidībai un klimata pārmaiņām ES mežos

13.09.2022 |  Eiropas Revīzijas palāta
Eiropas Savienības finansējums biodaudzveidībai un klimata pārmaiņām ES mežos

Kas ir oglekļa robežkontroles mehānisms

06.09.2022 |  Eiropas Komisija
Paredzams, ka oglekļa emisiju robežkontroles mehānisms (CBAM) būs instruments, lai cīnītos pret oglekļa emisiju pārvirzi – situāciju, kad rūpniecības nozares ar augstām siltumnīcefekta gāzu emisijām pārceļ ražošanu ārpus ES uz jurisdikcijām, kurās ir zemāki klimata politikas standarti nekā ES. Tas palīdzēs samazināt emisijas globālā mērogā, vienlaikus nodrošinot vienlīdzīgus konkurences apstākļus uzņēmumiem.
Kā notiek oglekļa …

Eiropas Vides biroja starpziņojums/vērtējums par Eiropas zaļo kursu

23.08.2022 |  EEB, LMSP
Eiropas Vides biroja starpziņojums/vērtējums par Eiropas zaļo kursu

ES taksonomijas datu hierarhija: Paziņoto, līdzvērtīgo un aplēsto datu dekodēšana

22.08.2022 |  Luis Angolotti, Serhat Öngen, Clarity AI
Atbilstība tiesību aktiem. 2022. gada 5. augusts
ES taksonomija un SFDR regula (Regula par informācijas atklāšanu saistībā ar ilgtspēju finanšu pakalpojumu nozarē: Komisija ir pieņēmusi informācijas atklāšanas noteikumus par ilgtspējīgiem ieguldījumiem. Eiropas Komisija 2022. gada 6. aprīlī pieņēma tehniskos standartus, kas finanšu tirgus dalībniekiem jāizmanto, atklājot ar ilgtspējību saistītu informāciju saskaņā ar Ilgtspējīgu …

MAIJS 2022

Ziemeļvalstu ministri vienojas par starptautiskām saistībām klimata jomā
Pirmatnējie un vecie meži. Darba dokuments

APRĪLIS 2022

Sertifikācijas iniciatīvas un jaunā vides politika
Zemes izmantošanas pamatnostādnes kūdras ieguves un pārstrādes, mežsaimniecības un saistītajās nozarēs

NOVEMBRIS 2021

Kas ir Eiropas zaļais kurss?
Valstis pirmrindnieces fosilo resursu izmantošanā
Kas ir mežsaimniecība un kas - atmežošana?

AUGUSTS 2021

Lokdauns ir devis būtisku labumu videi. Kāpēc tas kaitē tropiskajiem lietus mežiem?
Valstis pirmrindnieces atjaunojamās enerģijas izmantošanā

JŪLIJS 2021

Eiropas Savienības Meža stratēģija (projekts)

JŪNIJS 2021

Eiropas Savienības Taksonomijas regula. (Tulkojums latviski)
Informatīvais ziņojums par 2021. gada 20.-21. jūlija neformālajā Eiropas Savienības vides ministru sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

MAIJS 2021

Par Taisnīgas pārkārtošanās teritoriālā plāna projektu...
Respondentu aptaujas rezultāti par cīņu pret klimata izmaiņām pēc C19
Izcirtums nav pasaules gals
Meža īpašnieka (Zviedrijā) viedoklis par taksonomijas regulu

APRĪLIS 2021

Par Ziemeļvalstu mežsaimniecības priekšrocībām
Zviedrijas Karaliskās lauksaimniecības un mežsaimniecības akadēmijas viedoklis par ES Taksonomijas regulu
Zviedrijas zaļo NVO prasības valsts meža nozarei
Klimata obligāciju standarta versijas 3.0 izlaišana

MARTS 2021

Klimatu kotēs biržā
Improved Modelling Framework for Assessing the Interactions between the Energy, Agriculture, Forestry and Land Use Change Sectors
Destination Earth. Ecosystem Architecture Description
Analysis of wood resource balance gaps for the EU

FEBRUĀRIS 2021

Eiropas Parlamenta un Padomes regula. LULUCF

JANVĀRIS 2021

Kā Covid-19 vīruss ietekmē apkārtējo vidi?
Klimata obligāciju taksonomija
Vācijas institūta pētījums par ES bioloģiskās daudzveidības stratēģijas ietekmi uz apaļkoksnes pieejamību

OKTOBRIS 2020

ES Biodaudzveidības stratēģija 2030. gadam. Zviedrijas meža nozares nostāja

AUGUSTS 2020

PDF sola rīkoties pēc ziņojumiem par cilvēktiesību pārkāpumiem

JŪLIJS 2020

Klimata maiņa un mēs

FEBRUĀRIS 2020

Latvijas stratēģija klimatneitralitātes sasniegšanai līdz 2050. gadam

JANVĀRIS 2020

Enerģijas avotu sadalījums ES dalībvalstīs 2019. gadā
Enerģijas ieguve no atjaunojamajiem resursiem ES dalībvalstīs
Klimata obligāciju standarts. Versija 3.0
Latvijas stratēģija klimatneitralitātes sasniegšanai līdz 2050. gadam

JANVĀRIS 2019

ES Padomes rekomendācijas Latvijai 2019.-2020.