Biedrības Valde

Biedrības valde ir Biedrības izpildinstitūcija, kas sastāv no viena valdes locekļa, ko ieceļ uz trīs gadiem.

Valdes loceklis no 2019. gada 9. septembra ir Pauls Rēvelis