Biedrības Valde

Biedrības valde ir Biedrības izpildinstitūcija, kas sastāv no viena valdes locekļa, ko ieceļ uz trīs gadiem.