Biedrības Valde

Biedrības valde ir Biedrības izpildinstitūcija, kas sastāv no viena valdes locekļa, ko ieceļ uz trīs gadiem.

Kopš 2015. gada 14. jūlija LMSP Valdes locekļa amatu ieņem Jānis Švirksts

janis-svirksts.png