FSC Ģenerālās asamblejas informatīvie plakāti

07.11.2022 |  FSC International
FSC Ģenerālās asamblejas informatīvie plakāti

FSC kā biedru organizācija

04.11.2022 |  FSC International
FSC kā biedru organizācija

FSC ĢA 2022 akceptē priekšlikumu pastiprināt prasības neskartu meža ainavu (IFL) un vietējo kultūras ainavu (ICL) saglabāšanai

19.10.2022 |  FSC International
FSC International biedri visā pasaulē ir noteikuši jaunu virzienu neskartu meža ainavu (IFL) un vietējās kultūras ainavu (ICL) aizsardzībai FSC sertificētās teritorijās un tām piegulošajās meža ainavās.
Neskartas meža ainavas (IFL) ir lielas, nefragmentētas meža platības, ko netraucē ceļi vai cita industriālā infrastruktūra un kurās pēdējo 30-70 gadu laikā nav veikta rūpnieciska koksnes ieguve. To vērtība ir atzīta FSC pamatprincipos.

Par FSC Ģenerālajai asamblejai iesniegtajiem priekšlikumiem un rezultātiem

19.10.2022 |  FSC International
Informācija par iesniegto priekšlikumu virzību un rezultātiem FSC Ģenerālajā asamblejā.

FSC nozīmes palielināšana valstu valdībām

14.10.2022 |  FSC International
Ceturtdien – 13.oktobrī, FSC Ģenerālajā asamblejā notika papildu sanāksme “FSC nozīmes palielināšana valstu valdībām”, kurā galvenā uzmanība tika pievērsta nesen uzsāktajam valdības instrumentu kopumam un citām iniciatīvām, lai padarītu FSC par pievilcīgāku risinājumu valstu valdībām.
FSC aktīvi sadarbojas ar valstu un vietējām pašvaldībām, lai palīdzētu tām pildīt savas ilgtspējības saistības. Tomēr ir …

Kopienu meži un ģimenes meži (Community and Family Forests)

14.10.2022 |  FSC International
Kopienu meži un ģimenes meži (Community and Family Forests)

Cilvēka tiesību un darba godināšana (Celebration of people)

14.10.2022 |  FSC International
Pasaulē, kas pašlaik koncentrējas uz klimata krīzes ekonomiskajiem un ekoloģiskajiem aspektiem, cilvēki bieži vien tiek aizmirsti. Tomēr trešdienas (12. oktobra) FSC Ģenerālās asamblejas galvenajā sesijā tā nenotika.
Cilvēkiem patiešām ir nozīme. Bez viņu tiesību nostiprināšanas atrisināt klimata krīzi būs grūtāk. Trešdienas – 12. oktobra, FSC Ģenerālās Asamblejas galvenajā sesijā “Meža risinājumu …

Kā varam pierādīt mežu, meža produktu un pakalpojumu vērtību kā ilgtspējīgas attīstības mērķu katalizatoru?

14.10.2022 |  FSC International
Pasaule, kurā valda ģeopolitiska spriedze, nemitīga COVID-19 pandēmija, strauji pieaugoša klimata un bioloģiskās daudzveidības krīze un pieaugoša nabadzība, uzsver, ka uzņēmumiem un valdībām ir steidzami jārīkojas, lai līdz 2030. gadam sasniegtu ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus (IAM).
Un, lai gan ietekme uz vidi ir uzmanības centrā, tā nevar būt vienīgais mērķis – visās turpmākajās stratēģijās integrēti jāiekļauj arī sociālā …

Kā kopīgi ar pamatiedzīvotājiem, kopienām, mazajiem zemes un meža īpašniekiem un nodarbinātajiem veidot mežsaimnieciskos risinājumus?

12.10.2022 |  FSC International
Lai cīnītos pret klimata un bioloģiskās daudzveidības krīzi, ir svarīgi saglabāt mežus, taču īstiem mežsaimniecības risinājumiem ir jāstrādā arī to cilvēku labā, kuru dzīve ir atkarīga no mežiem kultūras, ekonomikas, sociālajā un garīgajā ziņā.
FSC risinājumiem mežā ir potenciāls stiprināt un atbalstīt tiesības – ierastās, tradicionālās, piekļuves, veselības un drošības – tā palīdzot nodrošināt šo grupu …

FSC ĢA 2. dienas notikumu apkopojums

12.10.2022 |  FSC International

Kā FSC varētu paplašināt mežu resursos balstītus risinājumus klimata pārmaiņu, bioloģiskās daudzveidības samazināšanās un mežu degradācijas novēršanai?  Patlaban ir izšķirošs brīdis. Bez veselīgiem un noturīgiem mežiem bioloģiskā daudzveidība turpinās zust, cīņā pret klimata pārmaiņām mēs zaudēsim.   FSC par neskartām meža ainavām, Video   Skats no augšas – karšu un …

Priekšlikumu izskatīšanas process. 10. oktobris

11.10.2022 |  FSC International
Priekšlikumu izskatīšanas process. 10. oktobris

Laipni lūgti FSC Ģenerālajā asamblejā! Direktoru padomes vēstījums

11.10.2022 |  FSC International
Cienījamie FSC biedri un FSC Ģenerālās asamblejas dalībnieki!
FSC Starptautiskās direktoru padomes vārdā sveicu jūs ilgi gaidītajā FSC Ģenerālajā asamblejā 2022. gadā. Gandrīz piecus gadus ar lielu nepacietību esam gaidījuši, lai tiktos klātienē, un priecājamies, ka beidzot varam to īstenot.
Šī Ģenerālā asambleja ir rezultāts pārmaiņām, ko pasaule piedzīvojusi pēdējo divu gadu laikā; mūsu organizācijas dinamika un spēja …

FSC ĢA 2022 dalībnieku kopīgās tēmas. 13. oktobris

05.10.2022 |  FSC International, LMSP
1. Nozīmīgākie notikumi reģionos
Šajā interaktīvajā sesijā tiek atzīmēta FSC sasniegumu un izaicinājumu daudzveidība sešos pasaules reģionos. Lai iedvesmotu, paplašinātu diskusijas un rosinātu jēgpilnas sarunas ar biedriem un darbiniekiem uz vietas, būs sešas (6) īsas prezentācijas no FSC komandas, kuru mērķis ir likt pamatus padziļinātām tematiskām sesijām Ģenerālās asamblejas laikā.
2. FSC reģeneratīvais dabiskais …

FSC ĢA 2022 dalībnieku kopīgās tēmas. 12. oktobris

05.10.2022 |  FSC International, LMSP
1. Meža risinājumu pārveidošana kopā ar pamatiedzīvotājiem, kopienām, sīksaimniekiem un darba ņēmējiem
Lai cīnītos pret klimata un bioloģiskās daudzveidības krīzi, mežu saglabāšana ir ļoti būtiska, taču reāliem mežu risinājumiem ir jāstrādā arī to cilvēku labā, kuru dzīve ir atkarīga no mežiem kultūras, ekonomikas, sociālajā un garīgajā ziņā.
Šajā iedvesmojošajā galvenajā sesijā būs trīs līdz četri stāsti…

FSC ĢA 2022 dalībnieku kopīgās tēmas. 11. oktobris

05.10.2022 |  FSC International, LMSP
1. Uz meža resursiem balstītu risinājumu klimata pārmaiņu, bioloģiskās daudzveidības samazināšanās un mežu degradācijas novēršanai palielināšana
Glāzgovas Klimata paktā, kas tika izsludināts COP26 2021. gada decembrī, tika uzsvērts, cik svarīgi ir aizsargāt, saglabāt un atjaunot meža ekosistēmas, lai sasniegtu Parīzes nolīguma mērķus un nodrošinātu veselīgu un bioloģiski daudzveidīgu planētu nākamajām paaudzēm.
FSC un …

FSC ĢA (9.-14.10.2022) Vides sekcijas tēmas un apskatāmo jautājumu klāsts

05.10.2022 |  FSC International, LMSP
Vides sekcija (10.–14. oktobris)
1. Nacionālo meža apsaimniekošanas standartu atšķirības un saskaņošana
Interaktīvajā seminārā tiek stāstīts par to, kā un kāpēc nesenie Kanādas, Zviedrijas un Krievijas centieni pārskatīt FSC nacionālos standartus (saskaņā ar starptautiskajiem vispārīgajiem rādītājiem) ir izraisījuši FSC standartu tuvināšanos vai atšķirību starp valstīm. Mēs arī informēsim par …

FSC ĢA (9.-14.10.2022) Ekonomikas sekcijas tēmas un apskatāmo jautājumu klāsts

05.10.2022 |  FSC International, LMSP
Ekonomikas sekcija. 10.–14. oktobris
1. Mežsaimniecības intensifikācija kopējai vērtībai
Meži ir būtisks uz dabas resursiem balstīts risinājums, tomēr tuvākajās desmitgadēs pieprasījums pēc meža produktiem, visticamāk, pieaugs, bet to ražošanai pieejamās zemes platības samazināsies. Tāpēc arvien lielāka nozīme tiek piešķirta līdzsvara panākšanai starp aizsardzību un ražošanu.
Pašreizējās pieejas, …

FSC ĢA (9.-14.10.2022) Sociālās sekcijas tēmas un apskatāmo jautājumu klāsts

05.10.2022 |  FSC International, LMSP
Sociālā sekcija. 10.–14. oktobris
1. Uz nākotni vērsti politikas un standartu risinājumi
Pēdējos gados FSC ir strādājusi pie daudziem jauniem risinājumiem mežsaimniecības jomā, gan racionalizējot normatīvo regulējumu, gan ierosinot pielāgotus standartus un procedūras maza mēroga, zemas intensitātes un kopienu mežiem, gan iekļaujot uz risku balstītas pieejas.
Uzziniet, kā šie jaunie risinājumi ir daļa no plašākas sistēmas un kā…

FSC ĢA 2022 dalībnieku kopīgās tēmas. 10. oktobris

05.10.2022 |  FSC International, LMSP
1. FSC kartēšanas portāls: Karšu un ģeotelpiskās analīzes izmantošana
Vai mēs zinām, kas notiek mūsu mežos, ja mēs tos nevaram redzēt? Tieši šeit noder telpiskās tehnoloģijas. Pievienojieties FSC International “ģeogēkiem” Andresam Felipem Ramiresam un Skotam Makvīnam, lai uzzinātu, kā šīs tehnoloģijas dod mums iespēju izmantot satelītattēlus, publiski pieejamos datus un mūsu pašu informāciju par …

FSC ĢA 2022. Ekonomiskā, vides un sociālā sekcija. 9. oktobris

05.10.2022 |  FSC International, LMSP
1. Vietējās kultūrainavas
Ieskats par pamatiedzīvotāju kopienām un mežu apsaimniekotājiem, kuri cenšas izprast kultūrainavas no pamatiedzīvotāju skatpunkta, kā arī par šīs koncepcijas piemērošanu mežu apsaimniekošanā. Mērķis ir veicināt globālo FSC International informētību un izpratni par pamatiedzīvotāju kultūrainavām resursu apsaimniekošanas sektorā un atbalstīt koncepcijas pastāvīgai standartu izstrādei.