Mednieki un sabiedrība: dabas aizsardzības prasību atbilstība ilgtspējīgai medību nozares attīstībai. Problēmas un risinājumi

04.11.2022 |  LMSP
Mednieki un sabiedrība: dabas aizsardzības prasību atbilstība ilgtspējīgai medību nozares attīstībai. Problēmas un risinājumi

LMSP Latvijas Meža programmas seminārs Alojā 21. oktobrī

06.10.2022 |  LMSP
LMSP Latvijas Meža programmas seminārs Alojā 21. oktobrī

APRĪLIS 2022

Mežsaimniecība un Eiropas Savienības nozīmes biotopu kartēšana Latvijā – situācijas analīze, iespējamās sekas un risinājumi

DECEMBRIS 2021

Latvijas Meža programma. 2021. gads

MARTS 2020

Meža programma. Jaunpiebalga. TV sižets