Sadarbībā ar Meža attīstības fondu

Videolekcija #8 “Latvijas meža nozare un Eiropas jaunā vides politika. Ietekme un prognozes”

28.12.2022 |  LMSP
Referents:
Māris Liopa, Latvijas Mežu sertifikācijas padomes priekšsēdētājs
Lekcijas tēma:
Latvijas meža nozare un Eiropas jaunā vides politika. Ietekme un prognozes

Videolekcija #7 “Vides procesu izzināšana dabas objektos. Purvu ekosistēma”

28.12.2022 |  LMSP
Referente:
Dr. geol., Ilze Ozola, Epicentrs valdes priekšsēdētāja
Lekcijas tēma:
Latvijas purvi, tajos notiekošie procesi un sabiedrības iesasite to izzināšanā

Videolekcija #6 “Pilsētu mežu apsaimniekošana - problēmas un risinājumi”

28.12.2022 |  LMSP
Referents:
Juris Buškevics, Latvijas Mednieku savienības Zemgales reģiona priekšsēdētājs
Lekcijas tēma:
Pilsētas mežu apsaimniekošas aktuālie risināmie jautājumi.

Videolekcija #5 “Dabas aizsardzības prasību atbilstība medību nozares attīstībai”

28.12.2022 |  LMSP
Referente:
Sintija Dozberga, Latvijas Mednieku asociācijas projektu vadītāja
Lekcijas tēma:
Dabas aizsardzības prasību atbilstība ilgtspējīgai medību nozares attīstībai.

Videolekcija #4 “Klimata pārmaiņu un meža mijiedarbība”

28.12.2022 |  LMSP
Referents:
Mg. silv., Valters Samariks, LVMI “Silava” zinātniskais asistents
Lekcijas tēma:
Par aktuālajiem mērķiem mežu apsaimniekošanā Latvijas Nacionālā enerģētikas un klimata plāna ietvaros

Videolekcija #3 “Medību likumdošana un aktualitātes; Mednieku interešu aizstāvība”

28.12.2022 |  LMSP
Referents:
Haralds Barviks, Latvijas Mednieku asociācijas (LATMA) valdes priekšsēdētājs
Lekcijas tēma:
Ieroču lietošana, normatīvi un pieņemtā prakse

Videolekcija #2 “Klimata konteksts Latvijas mežsaimniecībā – zinātne un prakse”

28.12.2022 |  LMSP
Referents:
Dr. silv., Āris Jansons, LVMI “Silava” vadošais pētnieks
Lekcijas tēma:
Klimata aktualitātes Latvijas mežsaimniecībā un tās ilgstpējīgā attīstībā

Videolekcija #1 “Aktualitātes meža sertifikācijā jaunajā situācijā”

28.12.2022 |  LMSP
Referents:
Jānis Švirksts, LMSP sertifikācijas eksperts, "BM Certification" izpildirektors
Lekcijas tēma:
FSC apstiprinātais standarts Latvijai un MK apstiprinātie noteikumi (saskaņā ar RED II direktīvu) par prasību pierādīt CSA izmantojamās dedzināmās koksnes ilgstpēju

Videolekcija #9 “Meža dzīvnieku populācijas un to kontrole”

28.12.2022 |  LMSP
Referents:
Haralds Barviks, Latvijas Mednieku asociācijas (LATMA) valdes priekšsēdētājs
Lekcijas tēma:
Ieroču lietošana, normatīvi un pieņemtā prakse
 

LMSP Meža programmas seminārs 21. decembrī. “Meža sertifikācija, aktualitātes. SEG emisijas un CO2 piesaiste. Latvijas mežsaimniecība jaunajos vides un ģeopolitikas apstākļos”

22.12.2022 |  LMSP
A/s “Latvijas valsts meži” Zemgales reģiona klientu centrs

BM Certification izpilddirektora Jāņa Švirksta 
“Meža sertifikācija, aktualitātes un prognozes. Jaunu sertifikācijas sistēmu pielāgošana Latvijas apstākļiem. Sertifikācijas shēma Sure – kurināmās koksnes izmantošanai”
LVMI “Silava” vadošā pētnieka, Dr. silv. Āra Jansona 
“Klimata …

LMSP Meža programmas seminārs 12. decembrī. “Enerģētikas politika Klimats pagātnē un šobrīd”

13.12.2022 |  LMSP
Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Vides un būvzinātņu fakultāte

“Laflora” enerģētikas politikas eksperta Jurģa Miezaiņa 
“Enerģētikas politika un energoefektivitāte”
Ezeru un purvu izpētes centra valdes priekšsēdētāja vietnieka, Dr. geol. Normunda Stivriņa 
“Klimats, tā izmaiņas pagātnē un šobrīd. Atšķirīgs skatījums”

LMSP Meža programmas seminārs 23. novembrī. “Klimats, tā izmaiņas pagātnē un šobrīd. Meža sertifikācijas veidi, standarti un principi”

23.11.2022 |  LMSP
Ogres tehnikums

Ezeru un purvu izpētes centra valdes priekšsēdētāja vietnieka, Dr. geol. Normunda Stivriņa 
“Klimats, tā izmaiņas pagātnē un šobrīd. Latvijas un pasaules konteksts. Zinātnes jaunākās atziņas”
BM Certification izpilddirektora Jāņa Švirksta 
“Meža sertifikācijas veidi, standarti un principi. Vides, sociālās un ekonomiskās interešu sabalansēšana …

LMSP Meža programmas seminārs 26. oktobrī. “Pilsētu mežu apsaimniekošana. Klimats, tā izmaiņas pagātnē un šobrīd”

27.10.2022 |  LMSP
Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Meža fakultāte

Latvijas Mežu sertifikācijas padomes mežsaimniecības eksperta Jura Buškevica 
“Pilsētu mežu apsaimniekošana: problēmas un risinājumi”
Ezeru un purvu izpētes centra valdes priekšsēdētāja vietnieka, Dr. geol. Normunda Stivriņa 
“Klimats, tā izmaiņas pagātnē un šobrīd. Latvijas un pasaules konteksts. Zinātnes …

LMSP Latvijas Meža programmas seminārs 21. oktobrī. “Medību nozares starptautiskās aktualitātes, procesi Latvijā. Meža dzīvnieku populāciju kontrole. Mednieku interešu aizstāvība jaunajos apstākļos”

21.10.2022 |  LMSP
Limbažu novada Ungurpils, Uzņēmējdarbības atbalsta centrs – bibliotēka SALA

Latvijas Mednieku asociācijas projektu vadītājas Sintijas Dozbergas 
“Medību nozares starptautiskās aktualitātes un procesi Latvijā – problēmas un risinājumi”
Latvijas Mednieku asociācijas valdes priekšsēdētāja Haralda Barvika 
“Latvijas meža dzīvnieku populācijas un to kontrole. Medību …

LMSP Meža programmas seminārs 12. oktobrī. “Klimata pārmaiņu un meža mijiedarbība. Vides procesu izzināšana dabas objektos”

12.10.2022 |  LMSP
Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Meža fakultāte

LVMI “Silava” pētnieka, Mg. silv. Valtera Samarika 
“Klimata pārmaiņu un meža mijiedarbība”
Ezeru un purvu izpētes centra valdes locekles, Dr. geol. Ilzes Ozolas 
“Vides procesu izzināšana dabas objektos. Purvu ekosistēma”
 
 

LMSP Meža programmas seminārs 17. jūnijā. “Latvijas resursu racionāla izmantošana. Meža sertifikācija. Dabas aizsardzība un tautsaimniecības attīstības nosacījumi Purvi un kūdra Latvijā”

18.06.2022 |  LMSP
Jelgavas novada Salgales pagasta “Auči”

LMSP sertifikācijas eksperta, BM Certification izpilddirektora Jāņa Švirksta 
Meža sertifikācija – situācija, turpmākās prognozes un uzdevumi
Laflora nozares attīstības direktores Sabīnas Altas 
Tradicionālie vietējie resursi un ZIZIMM sektors – izaicinājumi jaunajos apstākļos
LMSP priekšsēdētāja Māra Liopas 
Latvijas meža nozare, …

LMSP Meža programmas seminārs 30. maijā. “Eiropas Savienības jaunā vides politika – riski un iespējas Latvijas zemes izmantošanas nozarēm. Latvijas un pasaules konteksts klimata izmaiņu jautājumos”

30.05.2022 |  LMSP
Latvijas Lauksaimniecības universitātes Vides un būvzinātņu fakultāte

LTRK Zemes izmantošanas komitejas priekšsēdētāja,
zemeunvalsts.lv direktora Māra Liopas 
“Eiropas Savienības jaunā vides politika – riski un iespējas Latvijas zemes izmantošanas nozarēm. Zemes ilgtspējīgas izmantošanas nosacījumu maiņa tuvākajā nākotnē”
Ezeru un purvu izpētes centra valdes locekles, Dr. geol. Ilzes …

Mežsaimniecība un Eiropas Savienības nozīmes biotopu kartēšana Latvijā – situācijas analīze, iespējamās sekas un risinājumi

02.04.2022 |  Māris Liopa
Mežsaimniecība un Eiropas Savienības nozīmes biotopu kartēšana Latvijā – situācijas analīze, iespējamās sekas un risinājumi

Latvijas Meža programma. 2021. gads

22.12.2021 |  LMSP
Videolekcija #1    
“Latvijas un pasaules konteksts klimata izmaiņu jautājumos un viedokļi”
Dr. geol. Ilze Ozola, "Ezeru un purvu izpētes centrs" valdes locekle
Video: 
Videolekcija #2    
“Koku ieaudzēšana un audzēšana dažādos zemes lietojuma veidos - ieguldījums Latvijas bioekonomikas nozaru attīstībā”
Dr. silv. Dagnija Lazdiņa, LVMI "Silava" vadošā …

Meža programma. Jaunpiebalga. TV sižets

03.03.2020 |  LMSP
Meža programma. Jaunpiebalga. TV sižets