Mežsaimniecība un Eiropas Savienības nozīmes biotopu kartēšana Latvijā – situācijas analīze, iespējamās sekas un risinājumi

02.04.2022 |  Māris Liopa
Mežsaimniecība un Eiropas Savienības nozīmes biotopu kartēšana Latvijā – situācijas analīze, iespējamās sekas un risinājumi

Latvijas Meža programma. 2021. gads

22.12.2021 |  LMSP
Videolekcija #1    
“Latvijas un pasaules konteksts klimata izmaiņu jautājumos un viedokļi”
Dr. geol. Ilze Ozola, "Ezeru un purvu izpētes centrs" valdes locekle
Video: 
Videolekcija #2    
“Koku ieaudzēšana un audzēšana dažādos zemes lietojuma veidos - ieguldījums Latvijas bioekonomikas nozaru attīstībā”
Dr. silv. Dagnija Lazdiņa, LVMI "Silava" vadošā …

MARTS 2020

Meža programma. Jaunpiebalga. TV sižets