Sadarbībā ar Meža attīstības fondu

#2023 Sabīna Alta. COP28 – klimata pārmaiņu superkauss

19.12.2023 |  LMSP
Referente:
Sabīna Alta
Lekcijas tēma:
COP28 – klimata pārmaiņu superkauss

#2023 Modris Okmanis. Aktualitātes un jaunumi meža un koksnes piegādes ķēžu sertifikācijas jomā. Meža sertifikācija, jaunās sertifikācijas sistēmas – iespējas un risinājumi

19.12.2023 |  LMSP
Referents:
Modris Okmanis
Lekcijas tēma:
Aktualitātes un jaunumi meža un koksnes piegādes ķēžu sertifikācijas jomā. Meža sertifikācija, jaunās sertifikācijas sistēmas – iespējas un risinājumi

#2023 Jānis Ruks. Oglekļa tirgus un mežsaimniecība

19.12.2023 |  LMSP
Referents:
Jānis Ruks
Lekcijas tēma:
Oglekļa tirgus un mežsaimniecība

#2023 Haralds Barviks. Medību nozares aktualitātes

13.12.2023 |  LMSP
Referents:
Haralds Barviks
Lekcijas tēma:
Medību nozares aktualitātes

#2023 Linda Dombrovska. Medību saimniecība: problēmas un risinājumi

13.12.2023 |  LMSP
Referente:
Linda Dombrovska
Lekcijas tēma:
Medību saimniecība: problēmas un risinājumi

Videolekcija #13 Māris Liopa “Latvijas mežu nozare un Eiropas jaunā vides politika”

16.11.2023 |  LMSP
Referents:
Māris Liopa, Latvijas Mežu sertifikācijas padomes priekšsēdētājs, LR zemkopības ministra padomnieks meža resursu ilgtspējīgas pārvaldības un izmantošanas jautājumos
Lekcijas tēma:
Meža un zemes resursu apsaimniekošana aptver vairākas apakšnozares, lai sasniegtu ilgtspējas mērķus vides, ekonomikas un sociālajām interesēm ir jāpievērš vienādi liela uzmanība.
Lekcijas video:

Videolekcija #12 Ilze Ozola “Latvijas un pasaules konteksts klimata izmaiņu jautājumos. Rīcības mērķi klimata izmaiņu ietekmes samazināšanai”

16.11.2023 |  LMSP
Referente:
Dr. geol., Ilze Ozola, “Ezeru un purvu izpētes centrs” valdes priekšsēdētāja
Lekcijas tēma:
Kā cilvēka darbības ietekmē klimata izmaiņu ciklus un kādi ir šī brīža aktuālie klimata mērķi Latvijā, Eiropas Savienībā un pasaulē
Lekcijas video:

#2023 Ilze Ozola. Latvijas un pasaules konteksts klimata izmaiņu jautājumos. Rīcības mērķi klimata izmaiņu ietekmes samazināšanai

16.11.2023 |  LMSP
Referente:
Ilze Ozola
Lekcijas tēma:
Latvijas un pasaules konteksts klimata izmaiņu jautājumos. Rīcības mērķi klimata izmaiņu ietekmes samazināšanai

#2023 Māris Liopa. Latvijas meža nozare un Eiropas jaunā vides politika

16.11.2023 |  LMSP
Referents:
Māris Liopa
Lekcijas tēma:
Latvijas meža nozare un Eiropas jaunā vides politika

#2023 Juris Buškevics. Pilsētu mežu apsaimniekošana – problēmas un risinājumi

08.11.2023 |  LMSP
Referents:
Juris Buškevics
Lekcijas tēma:
Pilsētu mežu apsaimniekošana – problēmas un risinājumi

#2023 Jānis Švirksts. Meža sertifikācija

08.11.2023 |  LMSP
Referents:
Jānis Švirksts, BM Certification Valdes loceklis, LMSP sertifikācijas eksperts
Lekcijas tēma:
Meža sertifikācija

Videolekcija #11 Jānis Švirksts “Meža sertifikācija”

08.11.2023 |  LMSP
Referents:
Jānis Švirksts, BM Certification valdes loceklis
Lekcijas tēma:
Kas ir meža sertifikācija, tās mērķis, sistēmas un struktūras.
Lekcijas video:

Videolekcija #10 Juris Buškevics. “Pilsētu mežu apsaimniekošana – problēmas un risinājumi”

08.11.2023 |  LMSP
Referents:
Juris Buškevics, Latvijas Mežu sertifikācijas padomes mežsaimniecības eksperts
Lekcijas tēma:
Pilsētas mežu pārvaldības un apsaimiekošanas galvenie izaicinājumi.
Lekcijas video:

Videolekcija #9 Jurģis Miezainis. “Enerģētikas politika Latvijā jaunajos apstākļos – ietekme uz ekonomiku”

04.11.2023 |  LMSP
Referents:
Jurģis Miezainis, Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs
Lekcijas tēma:
Kāda ir enerģētikas politika Latvijā, kas to nosaka.
Lekcijas video:

# 2023 Jurģis Miezainis. Enerģētikas politika Latvijā jaunajos apstākļos – ietekme uz ekonomiku

04.11.2023 |  LMSP
Referents:
Jurģis Miezainis
Lekcijas tēma:
Enerģētikas politika Latvijā jaunajos apstākļos – ietekme uz ekonomiku

Videolekcija #7. Normunds Stivriņš “Klimats, tā izmaiņas pagātnē un šobrīd. Latvijas un pasaules konteksts. Zinātnes jaunākās atziņas”

01.11.2023 |  LMSP
Referents:
Profesors Normunds Stivriņš, Dr. geol.
Lekcijas tēma:
Klimats, tā izmaiņas pagātnē un šobrīd. Latvijas un pasaules konteksts. Zinātnes jaunākās atziņas
Lekcijas video:

Videolekcija #8 Āris Jansons “Klimata gudrā mežsaimniecība Latvijā”

01.11.2023 |  LMSP
Referents:
Dr. silv., Āris Jansons, LVMI “Silava” vadošais pētnieks
Lekcijas tēma:
Kas ir klimatgudrā mežsaimniecība, jaunākais pētījumos un praktiskie piemēri
Lekcijas video:

#2023 Normunds Stivriņš. Klimats, tā izmaiņas pagātnē un šobrīd. Latvijas un pasaules konteksts. Zinātnes jaunākās atziņas

01.11.2023 |  LMSP
Referents:
Prof. Normunds Stivriņš, Dr. geol. (PhD Earth Sciences)
Lekcijas tēma:
Klimats, tā izmaiņas pagātnē un šobrīd. Latvijas un pasaules konteksts. Zinātnes jaunākās atziņas

# 2023 Āris Jansons. Klimata gudrā mežsaimniecība Latvijā

01.11.2023 |  LMSP
Referents:
Āris Jansons, Dr. silv., LVMI Silava vadošais pētnieks
Lekcijas tēma:
Klimata gudrā mežsaimniecība Latvijā

#2023 Linda Dombrovska. Kas notiek Eiropā?

27.10.2023 |  LMSP
Referente:
Linda Dombrovska, žurnāla “Medības” galvenā redaktore
Lekcijas tēma:
Kas notiek Eiropā? (Medību nozares starptautiskie jaunumi un procesi Latvijā - problēmas un risinājumi. Sabiedrība, jaunā vides politika un medību nozare)

Videolekcija #6 Raimo Jansons. “Medību saimniecība Latvijā. Medījamo dzīvnieku populācijas un kontrole. Medības un dabas aizsardzība”

27.10.2023 |  LMSP
Referents:
Raimo Jansons, Latvijas Mednieku kinoloģiskās apvienības valdes priekšsēdētājs
Lekcijas tēma:
Medījamo dzīvnieku populācija Latvijā. Medību limiti un to iespējamo izmaiņu sekas.
Lekcijas video:

Videolekcija #5 Linda Dombrovska. “Medību nozares starptautiskie jaunumi un procesi Latvijā – problēmas un risinājumi. Sabiedrība, jaunā vides politika un medību nozare”

27.10.2023 |  LMSP
Referente:
Linda Dombrovska, Latvijas Mednieku asociācijas (LATMA) valdes locekle, žurnāla “Medības” galvenā redaktore
Lekcijas tēma:
Eiropas komisijas ar medniecību saistīto lēmumu ietekme uz lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarēm.
Lekcijas video:

#2023 Raimo Jansons. Medību saimniecība Latvijā. Medījamo dzīvnieku populācijas un kontrole. Medības un dabas aizsardzība

27.10.2023 |  LMSP
Referents:
Raimo Jansons, Latvijas Mednieku kinoloģiskās apvienības (LMKA) valdes priekšsēdētājs
Lekcijas tēma:
Medību saimniecība Latvijā. Medījamo dzīvnieku populācijas un kontrole. Medības un dabas aizsardzība

# 2023 Raitis Rieksts-Riekstiņš. Meža sertifikācija. Sertifikācijas sistēmas – atšķirības un pielāgošana. Aktualitātes un prognozes

19.10.2023 |  LMSP
Referents:
Raitis Rieksts-Riekstiņš, Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”
Lekcijas tēma:
Meža sertifikācija. Sertifikācijas sistēmas – atšķirības un pielāgošana. Aktualitātes un prognozes

 
 

#2023 Juris Buškevics. Pilsētu mežu apsaimniekošana – problēmas un risinājumi

19.10.2023 |  LMSP
Referents:
Juris Buškevics, Latvijas Mežu sertifikācijas padomes mežsaimniecības eksperts
Lekcijas tēma:
Pilsētu mežu apsaimniekošana – problēmas un risinājumi

Videolekcija #4 Juris Buškevics. “Pilsētas mežu pārvaldība. Struktūra, galvenās problēmas un iespējamie risinājumi”

19.10.2023 |  LMSP
Referents:
Juris Buškevics, Latvijas Mežu sertifikācijas padomes mežsaimniecības eksperts
Lekcijas tēma:
Pilsētas mežu pārvaldības un apsaimiekošanas galvenie izaicinājumi.
Lekcijas video:

Videolekcija #3 Raitis Rieksts-Riekstiņš “Meža sertifikācija. Sertifikācijas sistēmas – atšķirības un pielāgošana. Aktualitātes un prognozes.”

19.10.2023 |  LMSP
Referents:
Raitis Rieksts-Riekstiņš, LVMI Silava zinātniskais asistents, sertifikācijas auditors
Lekcijas tēma:
Kas ir meža sertifikācija? Tās pamatprincipi un īpatnības Latvijā.
Lekcijas video:

# 2023 Ilze Ozola. Purvu un kūdras nozīme jaunajā globālajā situācijā

18.10.2023 |  LMSP
Referente:
Dr. geol., Ilze Ozola, “Ezeru un purvu izpētes centra” Valdes priekšsēdētāja
Lekcijas tēma:
Purvu un kūdras nozīme jaunajā globālajā situācijā

# 2023 Māris Liopa. Meža un zemes resursu apsaimniekošanas sociālekonomiskie aspekti un izmaiņas Eiropas Savienības jaunās vides politikas apstākļos

18.10.2023 |  LMSP
Referents:
Māris Liopa, Latvijas Mežu sertifikācijas padomes priekšsēdētājs
Lekcijas tēma:
Meža un zemes resursu apsaimniekošanas sociālekonomiskie aspekti un izmaiņas Eiropas Savienības jaunās vides politikas apstākļos

 

Videolekcija #2 Ilze Ozola “​Purvu un kūdras nozīme jaunajā globālajā situācijā”

18.10.2023 |  LMSP
Referente:
Dr. geol., Ilze Ozola, “Ezeru un purvu izpētes centrs” valdes priekšsēdētāja
Lekcijas tēma:
Kāda ir šībrīža purvu un kūdras situācija Latvijā, kāda ir un būs purvu un kūdras nozīme tuvākajā nākotnē.
Lekcijas video:

Videolekcija #1 Māris Liopa “Meža un zemes resursu apsaimniekošanas sociālekonomiskie aspekti un izmaiņas Eiropas Savienības jaunās vides politikas apstākļos”

18.10.2023 |  LMSP
Referents:
Māris Liopa, Latvijas Mežu sertifikācijas padomes priekšsēdētājs
Lekcijas tēma:
Meža un zemes resursu apsaimniekošana aptver neskaitāmas apakšnozares, kurām veiksmīgas apsaimniekošanas gadījumā būtu jāfunkcionē kā vienotam organismam.
Lekcijas video:

Videolekcija #7 “Vides procesu izzināšana dabas objektos. Purvu ekosistēma”

28.12.2022 |  LMSP
Referente:
Dr. geol., Ilze Ozola, Epicentrs valdes priekšsēdētāja
Lekcijas tēma:
Latvijas purvi, tajos notiekošie procesi un sabiedrības iesasite to izzināšanā

Videolekcija #6 “Pilsētu mežu apsaimniekošana - problēmas un risinājumi”

28.12.2022 |  LMSP
Referents:
Juris Buškevics, Latvijas Mednieku savienības Zemgales reģiona priekšsēdētājs
Lekcijas tēma:
Pilsētas mežu apsaimniekošas aktuālie risināmie jautājumi.

Videolekcija #5 “Dabas aizsardzības prasību atbilstība medību nozares attīstībai”

28.12.2022 |  LMSP
Referente:
Sintija Dozberga, Latvijas Mednieku asociācijas projektu vadītāja
Lekcijas tēma:
Dabas aizsardzības prasību atbilstība ilgtspējīgai medību nozares attīstībai.

Videolekcija #4 “Klimata pārmaiņu un meža mijiedarbība”

28.12.2022 |  LMSP
Referents:
Mg. silv., Valters Samariks, LVMI “Silava” zinātniskais asistents
Lekcijas tēma:
Par aktuālajiem mērķiem mežu apsaimniekošanā Latvijas Nacionālā enerģētikas un klimata plāna ietvaros

Videolekcija #3 “Medību likumdošana un aktualitātes; Mednieku interešu aizstāvība”

28.12.2022 |  LMSP
Referents:
Haralds Barviks, Latvijas Mednieku asociācijas (LATMA) valdes priekšsēdētājs
Lekcijas tēma:
Ieroču lietošana, normatīvi un pieņemtā prakse

Videolekcija #2 “Klimata konteksts Latvijas mežsaimniecībā – zinātne un prakse”

28.12.2022 |  LMSP
Referents:
Dr. silv., Āris Jansons, LVMI “Silava” vadošais pētnieks
Lekcijas tēma:
Klimata aktualitātes Latvijas mežsaimniecībā un tās ilgstpējīgā attīstībā

Videolekcija #1 “Aktualitātes meža sertifikācijā jaunajā situācijā”

28.12.2022 |  LMSP
Referents:
Jānis Švirksts, LMSP sertifikācijas eksperts, "BM Certification" izpildirektors
Lekcijas tēma:
FSC apstiprinātais standarts Latvijai un MK apstiprinātie noteikumi (saskaņā ar RED II direktīvu) par prasību pierādīt CSA izmantojamās dedzināmās koksnes ilgstpēju

Videolekcija #8 “Latvijas meža nozare un Eiropas jaunā vides politika. Ietekme un prognozes”

28.12.2022 |  LMSP
Referents:
Māris Liopa, Latvijas Mežu sertifikācijas padomes priekšsēdētājs
Lekcijas tēma:
Latvijas meža nozare un Eiropas jaunā vides politika. Ietekme un prognozes

Videolekcija #9 “Meža dzīvnieku populācijas un to kontrole”

28.12.2022 |  LMSP
Referents:
Haralds Barviks, Latvijas Mednieku asociācijas (LATMA) valdes priekšsēdētājs
Lekcijas tēma:
Ieroču lietošana, normatīvi un pieņemtā prakse
 

LMSP Meža programmas seminārs 21. decembrī. “Meža sertifikācija, aktualitātes. SEG emisijas un CO2 piesaiste. Latvijas mežsaimniecība jaunajos vides un ģeopolitikas apstākļos”

22.12.2022 |  LMSP
A/s “Latvijas valsts meži” Zemgales reģiona klientu centrs

BM Certification izpilddirektora Jāņa Švirksta 
“Meža sertifikācija, aktualitātes un prognozes. Jaunu sertifikācijas sistēmu pielāgošana Latvijas apstākļiem. Sertifikācijas shēma Sure – kurināmās koksnes izmantošanai”
LVMI “Silava” vadošā pētnieka, Dr. silv. Āra Jansona 
“Klimata …

LMSP Meža programmas seminārs 12. decembrī. “Enerģētikas politika Klimats pagātnē un šobrīd”

13.12.2022 |  LMSP
Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Vides un būvzinātņu fakultāte

“Laflora” enerģētikas politikas eksperta Jurģa Miezaiņa 
“Enerģētikas politika un energoefektivitāte”
Ezeru un purvu izpētes centra valdes priekšsēdētāja vietnieka, Dr. geol. Normunda Stivriņa 
“Klimats, tā izmaiņas pagātnē un šobrīd. Atšķirīgs skatījums”

LMSP Meža programmas seminārs 23. novembrī. “Klimats, tā izmaiņas pagātnē un šobrīd. Meža sertifikācijas veidi, standarti un principi”

23.11.2022 |  LMSP
Ogres tehnikums

Ezeru un purvu izpētes centra valdes priekšsēdētāja vietnieka, Dr. geol. Normunda Stivriņa 
“Klimats, tā izmaiņas pagātnē un šobrīd. Latvijas un pasaules konteksts. Zinātnes jaunākās atziņas”
BM Certification izpilddirektora Jāņa Švirksta 
“Meža sertifikācijas veidi, standarti un principi. Vides, sociālās un ekonomiskās interešu sabalansēšana …

LMSP Meža programmas seminārs 26. oktobrī. “Pilsētu mežu apsaimniekošana. Klimats, tā izmaiņas pagātnē un šobrīd”

27.10.2022 |  LMSP
Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Meža fakultāte

Latvijas Mežu sertifikācijas padomes mežsaimniecības eksperta Jura Buškevica 
“Pilsētu mežu apsaimniekošana: problēmas un risinājumi”
Ezeru un purvu izpētes centra valdes priekšsēdētāja vietnieka, Dr. geol. Normunda Stivriņa 
“Klimats, tā izmaiņas pagātnē un šobrīd. Latvijas un pasaules konteksts. Zinātnes …

LMSP Latvijas Meža programmas seminārs 21. oktobrī. “Medību nozares starptautiskās aktualitātes, procesi Latvijā. Meža dzīvnieku populāciju kontrole. Mednieku interešu aizstāvība jaunajos apstākļos”

21.10.2022 |  LMSP
Limbažu novada Ungurpils, Uzņēmējdarbības atbalsta centrs – bibliotēka SALA

Latvijas Mednieku asociācijas projektu vadītājas Sintijas Dozbergas 
“Medību nozares starptautiskās aktualitātes un procesi Latvijā – problēmas un risinājumi”
Latvijas Mednieku asociācijas valdes priekšsēdētāja Haralda Barvika 
“Latvijas meža dzīvnieku populācijas un to kontrole. Medību …

LMSP Meža programmas seminārs 12. oktobrī. “Klimata pārmaiņu un meža mijiedarbība. Vides procesu izzināšana dabas objektos”

12.10.2022 |  LMSP
Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Meža fakultāte

LVMI “Silava” pētnieka, Mg. silv. Valtera Samarika 
“Klimata pārmaiņu un meža mijiedarbība”
Ezeru un purvu izpētes centra valdes locekles, Dr. geol. Ilzes Ozolas 
“Vides procesu izzināšana dabas objektos. Purvu ekosistēma”
 
 

LMSP Meža programmas seminārs 17. jūnijā. “Latvijas resursu racionāla izmantošana. Meža sertifikācija. Dabas aizsardzība un tautsaimniecības attīstības nosacījumi Purvi un kūdra Latvijā”

18.06.2022 |  LMSP
Jelgavas novada Salgales pagasta “Auči”

LMSP sertifikācijas eksperta, BM Certification izpilddirektora Jāņa Švirksta 
Meža sertifikācija – situācija, turpmākās prognozes un uzdevumi
Laflora nozares attīstības direktores Sabīnas Altas 
Tradicionālie vietējie resursi un ZIZIMM sektors – izaicinājumi jaunajos apstākļos
LMSP priekšsēdētāja Māra Liopas 
Latvijas meža nozare, …

LMSP Meža programmas seminārs 30. maijā. “Eiropas Savienības jaunā vides politika – riski un iespējas Latvijas zemes izmantošanas nozarēm. Latvijas un pasaules konteksts klimata izmaiņu jautājumos”

30.05.2022 |  LMSP
Latvijas Lauksaimniecības universitātes Vides un būvzinātņu fakultāte

LTRK Zemes izmantošanas komitejas priekšsēdētāja,
zemeunvalsts.lv direktora Māra Liopas 
“Eiropas Savienības jaunā vides politika – riski un iespējas Latvijas zemes izmantošanas nozarēm. Zemes ilgtspējīgas izmantošanas nosacījumu maiņa tuvākajā nākotnē”
Ezeru un purvu izpētes centra valdes locekles, Dr. geol. Ilzes …

Mežsaimniecība un Eiropas Savienības nozīmes biotopu kartēšana Latvijā – situācijas analīze, iespējamās sekas un risinājumi

02.04.2022 |  Māris Liopa
Mežsaimniecība un Eiropas Savienības nozīmes biotopu kartēšana Latvijā – situācijas analīze, iespējamās sekas un risinājumi

Latvijas Meža programma. 2021. gads

22.12.2021 |  LMSP
Videolekcija #1    
“Latvijas un pasaules konteksts klimata izmaiņu jautājumos un viedokļi”
Dr. geol. Ilze Ozola, "Ezeru un purvu izpētes centrs" valdes locekle
Video: 
Videolekcija #2    
“Koku ieaudzēšana un audzēšana dažādos zemes lietojuma veidos - ieguldījums Latvijas bioekonomikas nozaru attīstībā”
Dr. silv. Dagnija Lazdiņa, LVMI "Silava" vadošā …
Rādīt vairāk