Konsultācijas

LMSP piedāvā profesionālu palīdzību Koksnes piegādes ķēdes un Mežu apsaimniekošanas sertifikācijas jautājumos:

  • Uzņēmumu sagatavošanu sertifikācijai
  • Darbinieku apmācību un konsultācijas
  • Informatīvos seminārus
  • Sertifikācijas prasībām atbilstošu Mežu apsaimniekošanas plānu izveidi
  • Procesu aprakstu un procedūru izveidi
  • Sertifikācijas prasībām atbilstošu Koksnes piegādes ķēdes rokasgrāmatu izveidi
  • Iekšējos auditus
  • Korektīvo darbību pieprasījumu izstrādi, kā arī neatbilstību novēršanu u.c.​

Esam konsultējuši:

u.c.