Latvijas Mežu sertifikācijas padomes biedri

LMSP sastāvā ir ar Latvijas meža nozari saistītas nevalstiskās vides, sociālās un biznesa organizācijas, meža īpašnieki un apsaimniekotāji, mežistrādes, koksnes pārstrādes un kokmateriālu tirdzniecības uzņēmumi un individuāli biedri, kuri atbalsta LMSP darbības mērķi. Par LMSP biedru var kļūt jebkura rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, kura atbalsta Biedrības mērķus, uzdevumus un darbības metodes, izņemot valsts iestādes un organizācijas, un politiskās partijas.

Lai pieteiktos dalībai LMSP, lūdzam aizpildīt pieteikuma formu.

Šobrīd LMSP veido 29 organizācijas un 2 individuālie biedri, to skaitā ir pārstāvēti 1,9 milj. ha Latvijas mežu apsaimniekotāju, 2 sertifikācijas iestādes, 2 Universitātes, Mežzinātnes institūts, Arodbiedrība, vides un sociālās nevalstiskās organizācijas u.c.

Vides sekcijas biedri

Sociālās sekcijas biedri

Ekonomikas sekcijas biedri

Asociētie biedri

  • Ogres tehnikums
  • Pierīgas partnerība
  • Ingka Investments Latvia