Biedrības padome

Biedrības padome ir Biedrības uzraudzības institūcija, kas sastāv no sešiem padomes locekļiem, kurus uz trīs gadiem ievēl Biedrības biedru kopsapulce, katra Biedrības sekcija (Vides, Sociālā un Ekonomikas) ir pārstāvēta padomē ar diviem pārstāvjiem.

LMSP Padomes sastāvs:

Sociālā sekcija:

Māris Liopa – Latvijas Meža īpašnieku un apsaimniekotāju konfederācija (Padomes priekšsēdētājs)
Kristīne Rapa – Latvijas Meža nozaru arodbiedrība

Ekonomikas sekcija:

Daiga Grīnfelde – a/s Latvijas valsts meži (Padomes priekšsēdētāja vietniece)
Juris Buškevics – individuālais biedrs

Vides sekcija:

Āris Jansons – Latvijas valsts mežzinātnes institūts Silava (Padomes priekšsēdētāja vietnieks)
Ilze Ozola – Ezeru un purvu izpētes centrs