FSC nostāja un 10 ieteikumi jauno ES noteikumu "par no atmežošanas brīviem produktiem" uzlabošanai

03.05.2022 |  FSC
FSC ir sagatavojusi 10 ieteikumus, lai uzlabotu ES noteikumus saistībā ar "no atmežošanas brīviem" produktiem. Kā zināms, Eiropas Komisija ir ierosinājusi regulu, kuras mērķis ir mazināt ES netieši izraisīto atmežošanu un mežu degradāciju. 
FSC nostāja un ieteikumi ir:
1. Atbalsts cīņā pret atmežošanu un mežu degradāciju
2. Precizēt piedāvātās definīcijas, saskaņojot tās ar pārskata un atbildības …

Sabiedriskā apspriešana par FSC Igaunijas Meža apsaimniekošanas standarta 3. principu (pamatiedzīvotāji)

03.05.2022 |  FSC
Lai nodrošinātu FSC starptautiskās sertifikācijas sistēmas dzīvotspēju, efektivitāti un integritāti, FSC paļaujas uz dažādajām ieinteresētajām pusēm. FSC Igaunijas Meža apsaimniekošanas standarta (FSS) 3. principa "par pamatiedzīvotājiem" pirmais variants ir pabeigts. 60 dienu ilgā apspriešanās periodā tiek gaidītas ieinteresēto personu atsauksmes un komentāri.
Pamatiedzīvotāju princips ir pēdējais no desmit FSC Igaunijas Meža …

FSC: fakti un skaitļi

02.05.2022 |  FSC
FSC faktu un skaitļu karte piedāvā jaunu iespēju aplūkot tās mežu platības pasaulē, kas sertificētas saskaņā ar FSC principiem un kritērijiem, šo platību pieaugumu, kā arī globālo piegādes ķēžu sertifikācijas pieaugumu.

FSC Ekosistēmu pakalpojumu kārtība

23.12.2021 |  LMSP
Ekosistēmas pakalpojumu kārtība: Ietekmes demonstrācija un tirgus instrumenti (ES procedūra) piedāvā ietvaru par pārbaudītu ietekmi un apstiprina FSC ekosistēmu pakalpojumu prasības, ko var izmantot ar meža apsaimniekotāji, lai piekļūtu ekosistēmas pakalpojumu tirgiem un/vai citām priekšrocībām. Tas nosaka prasības FSC sertificētiem meža apsaimniekotājiem ticami demonstrēt savu darbību ietekmi uz ekosistēmu pakalpojumu uzturēšanu, saglabāšanu, …

OKTOBRIS 2021

FSC Ģenerālās Asamblejas programma. 25.-29.10.2021.
FSC lietotās abreviatūras

APRĪLIS 2021

FSC Somijas Nacionālais mežu apsaimniekošanas standarts
FSC Latvijas centralizētais nacionālo risku novērtējums

FEBRUĀRIS 2021

Izmaiņas FSC Ģenerālo asambleju norises kārtībā
Konference "Zināšanās balstīta meža nozare" 26.-27.01.2021