Septiņi iemesli rūpēties par privātajiem mežiem

18.09.2023 |  FSC International
Ko jums nozīmē mežs? Kāds labums no ilgtspējīgas mežsaimniecības? Apmeklējām sešus privāto mežu īpašniekus Lietuvā, lai meklētu atbildes uz šiem jautājumiem. Viņi ir Darnūs Miškai, lielākās NVO Lietuvā, kas apvieno mazos īpašniekus, biedri, kā arī pārstāv pirmo plaša mēroga FSC grupas sertifikāciju valstī.

Par darījumu ar bērza saplāksni verifikācijas ciklu

18.09.2023 |  FSC International
Assurance Services International (ASI) uzsāk darījumu pārbaudes (TV) ciklu FSC sertificētā bērza saplākšņa piegādes ķēdēs. Bērza saplāksnis ir plaši tirgots produkts visā pasaulē.
ASI nolēma veikt pārbaudi, jo saņemti vairāki ziņojumi par nesertificēta bērza saplākšņa nonākšanu FSC sertificētās piegādes ķēdēs. FSC šo lēmumu atbalsta.
Darījumu pārbaudes cikla pirmais posms – datu vākšana un analīze …

FSC izziņo pārejas periodu darbuzņēmēju novērtēšanai saistībā ar FSC pamatprasībām pret darbu

18.09.2023 |  FSC International
FSC ievieš pārejas periodu ieteikumam ADV-40-004-23 Uzņēmēju novērtēšana saskaņā ar FSC Pamatprasībām pret darbu (Core Labour Requirements, CRL), ieteikuma beigu datums ir 2024. gada 31. decembris (stājas spēkā 2023. gada 1. jūlijā).
Atjauninātās direktīvas ir: FSC-DIR-20-011 un FSC-DIR-40-004.
Pamatinformācija
Pēc FSC CRL publiskošanas, publicēts ieteikums, lai sniegtu ticamu, bet joprojām īstenojamu pieeju uzņēmēju …

FSC pagarina esošo kontrolētās koksnes riska novērtējumu derīguma termiņu

18.09.2023 |  FSC International
Jaunais ieteikums ADVICE-40-005-26 pagarina esošo FSC kontrolētās koksnes riska novērtējumu derīguma termiņu līdz brīdim, kad šie novērtējumi tiks aizstāti ar nākamajām atbilstošo FSC riska novērtējumu versijām.
Ar 2023. gada 6. septembrī publicēto un spēkā stājušos FSC ieteikumu ADVICE-40-005-26 tiek paziņots par esošo FSC kontrolētās koksnes riska novērtējumu derīguma termiņa pagarināšanu. Šis ieteikums …

FSC Ukrainā turpina būt spēcīga, neskatoties uz kara radītajām milzu problēmām

20.08.2023 |  FSC International
Pēc vairāk nekā gadu ilgušā kara FSC Ukraina ir tikpat izturīga un stabila kā Ukrainas meži.
Krievijas iebrukums Ukrainā 2022. gada februārī piespieda organizāciju (FSC) gan Ukrainā, gan citur pielāgoties un mainīties.
“Mūsu pamatprincips – ir jārīkojas, ne jāizmanto karš kā iemesls, lai neko nedarītu. Galvenā prioritāte ir cilvēku drošība,” skaidro FSC Ukraina direktors Pavlo Kravecs. …

Par jauno FSC nacionālo pagaidu meža apsaimniekošanas standartu (IFSS) Latvijai

11.08.2023 |  LMSP, FSC
Par jauno FSC nacionālo pagaidu meža apsaimniekošanas standartu (IFSS) Latvijai

Par gaidāmo FSC vebināru: Gatavojam scenāriju nākotnei

01.08.2023 |  FSC International
Building Future Scenarios – Input for FSC’s First Flagship Publication
Uzskatot to par būtisku FSC Globālās stratēģijas daļu, FSC ir sākusi darbu pie nākotnes scenārija (paziņojuma). 
Topošā scenārija (publikācijas vai paziņojuma) mērķis ir uzsvērt meža apsaimniekošanas holistiskās (vienotas, nedalītas) pieejas nozīmi globālo problēmu risināšanā un pozicionēt FSC kā ilgtspējas ideju līderi. FSC uzskata, ka …

Par atjaunināto FSC Saistību politiku (PfA)

27.07.2023 |  FSC International
Publicēta FSC Saistību politikas (PfA) atjauninātā versija (FSC-POL-01-004 V3) (). Tā (politika) kalpo kā FSC riska pārvaldības instruments, aizsargājot gan FSC zīmola, gan pašas organizācijas uzticamību un reputāciju. Politikā ir norādītas sešas nepieļaujamas darbības:   – Atmežošana   – Aizsargājamu dabas vērtību iznīcināšana   – Nelikumīga mežizstrāde un nelikumīga kokmateriālu tirdzniecība …

Par FSC veikto patērētāju paradumu pētījumu

14.07.2023 |  FSC International
Viens no pasaulē lielākajiem patērētāju paradumu pētījumiem atklāj stingru apņemšanos risināt bioloģiskās daudzveidības un klimata problēmas, veicot ilgtspējīgus pirkumus.
Jauns starptautisks pētījums, ko FSC uzdevumā veica Ipsos, ir viens no lielākajiem šāda veida pētījumiem. Tajā aptaujāti 26 800 patērētāju 33 valstīs. Pētījums sniedz ieskatu jautājumos, kas uztrauc patērētājus, kam viņi uzticas šo problēmu risināšanā un…

Par bambusa piegādes ķēdēm

14.07.2023 |  FSC International
2022. gada jūnijā FSC un Assurance Services International (ASI) sāka trešo darījumu pārbaudes ciklu bambusa piegādes ķēdēs, lai proaktīvi noskaidrotu, vai pastāv kādi integritātes riski, kas būtu jārisina.
Provizoriskie rezultāti liecina, ka bambusa piegādes ķēdēs ir iespējamas apjoma neatbilstības, kas varētu liecināt par nepatiesu informāciju.
FSC un ASI ir uzraudzījušas FSC sertificēta bambusa piegādes ķēdes, ņemot vērā …

Par tīkkoka piegādes ķēdēm

14.07.2023 |  FSC International
FSC sadarbībā ar Assurance Services International (ASI) 2022. gada jūnijā sāka pārbaudes ciklu darījumiem ar FSC sertificētu tīkkoku. Pārbaudes pirmā posma secinājumi liecina par augstu risku pārkāpumu iespējamībai sertificētās tīkkoka piegādes ķēdēs. Darījumu datu analīze, ko iesnieguši attiecīgie sertifikātu turētāji, liecina, ka tīkkoka piegādes ķēdēs var nonākt nesertificēti kokmateriāli.
Pērn ASI apkopoja darījumu datus par 2021. gada …

Atmežošanas regula (EUDR) ir realitāte

14.07.2023 |  FSC International
FSC ir apņēmusies šo regulu sekmīgi īstenot.
2023. gada 29. jūnijā stājās spēkā nozīmīgā ES regula par cīņu pret atmežošanu jeb Atmežošanas regula (EU anti-deforestation Regulation, EUDR). EUDR noteikumi tiks piemēroti no 2024. gada 30. decembra.
FSC ir atbalstījusi EUDR izstrādi no paša sākuma, FSC ir gatava sadarboties ar Eiropas Komisiju, ES kompetentajām iestādēm, NVO un uzņēmumiem, lai sekmētu regulā noteikto mērķu …

SBP Reģionālo risku novērtējuma atjauninājums* Latvijai. Komentāri

18.05.2023 |  LMSP
*Sustainable Biomass Program (SBP) Update of Regional Risk Assessment for Latvia
Comments:
1. The certified forest managers/owners are regularly checked by independent certification bodies, therefore indicators 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 3.2.3, 3.3.1, 4.1.8 and 4.2.5 should be assigned with low risk.
The forest management standards that are applicable in Latvia fully covers SBP requirements.
2. We suggest to assign with low-risk threshold …

Par FSC Pagaidu Nacionālo meža uzraudzības standartu Latvijai

09.05.2023 |  LMSP
Latvijas Mežu sertifikācijas padomes (LMSP) galvenais mērķis un uzdevums kopš tās dibināšanas brīža ir veidot un uzturēt Latvijas sabiedrībā izpratni par ilgtspējīgu mežsaimniecību, kura atbilst gan sabiedrības interesēm, gan ir vidi saudzējoša, sociāli atbildīga un ekonomiski pamatota, neierobežojot Latvijas Republikas Satversmē noteiktās zemes īpašnieku tiesības, kā arī ar mežsaimniecības sertifikācijas palīdzību atbalstīt un …

Latvija iegūst jaunu meža apsaimniekošanas pagaidu standartu

02.05.2023 |  FSC International
Standarts stājas spēkā 2023. gada 15. jūlijā.
Publicēts pirmais FSC Meža apsaimniekošanas pagaidu standarts (IFSS) Latvijai*. Tas veicinās ilgtspējīgu un atbildīgu meža apsaimniekošanu valstī, līdzsvarojot sociālo atbildību, vides aizsardzību un ekonomisko dzīvotspēju.
Jaunajā standartā atspoguļotas sabiedrības prasības attiecībā uz mežiem un labāko praksi mežsaimniecībā, kā arī izvirzītas jaunas prasības, kā mežos jāsaglabā …

Ziņojums par FSC Globālās stratēģijas Īstenošanas plānu. 2021-2022

19.04.2023 |  FSC International
Pirms diviem gadiem FSC izstrādāja sistēmu (plānu) 2021.-2022. gadam, lai īstenotu 2021-2026. gada globālās stratēģijas elementus. Sistēmā (plānā) ir noteikti virzieni katram no 12 FSC Globālajā stratēģijā 2021.-2026.
noteiktajiem mērķiem, vienlaikus kā pirmos stratēģijas īstenošanas soļus, ieskicējot 48 darbības.
Stratēģijas īstenošanas pamatnostādņu 2021-2022. gada pārskatā ir izvērtēts progress, kas panākts, īstenojot katru no 48…

FSC Pagaidu Nacionālais meža uzraudzības standarts Latvijai

19.04.2023 |  LMSP
FSC Pagaidu Nacionālais meža uzraudzības standarts Latvijai

FSC neturpinās diskusijas par gēnu inženieriju

04.04.2023 |  FSC International
2023. gada martā FSC valde nolēma pārtraukt FSC gēnu inženierijas izpētes procesu un diskusijas par to. Pretestību pat pret iespēju apspriest ģenētiski modificētus (ĢM) kokus pastiprināja fakts, ka FSC izpētes procesa ekspertu komandā tika iekļauts un darbojās profesors Stīvens Štrauss no Oregonas Valsts universitātes. Prof. Štrauss ir veidojis savu zinātnisko karjeru, pētot un popularizējot ģenētiski modificētus kokus, ir aktīvi lobējis, lai …

Noslēdzas FSC sertifikācija Krievijā

30.03.2023 |  FSC
2023. gada 30. martā, FSC publicēs paziņojumu, kurā paziņos par atlikušo meža apsaimniekošanas sertifikātu anulēšanu Krievijā, ko veic attiecīgās sertifikācijas iestādes. Tas ir saistīts ar Assurance Services International (ASI) lēmumu izbeigt FSC apliecināšanas darbību Krievijā.
FSC joprojām ir apņēmusies turpināt sadarbību ar FSC International biedriem Krievijā, meža īpašniekiem un organizācijām, kas atbalsta tās …

Klimata tehnoloģiju uzņēmums publicē pasaulē pirmo protokolu par CO2 piesaisti okeāniem. Lielākā oglekļa birža – tirdzniecības apskatu 2022. gadam

06.03.2023 |  Carboncredit
Vienlaikus mežu oglekļa kompensāciju fonds saņem 242 miljonus ASV dolāru lielu finansējumu, bet Enerģētikas ministrija piešķir 2,52 miljardus ASV dolāru, lai finansētu divas oglekļa piesaistes iniciatīvas.
Oglekļa lielākās krātuves uzlabošana
MRV – mērīšana, ziņošana un verifikācija – ir viens no galvenajiem faktoriem, kas ļauj pierādīt, ka oglekļa emisiju samazināšanas centieni atmaksājas, un veicināt …

PEFC ģenerālsekretārs: “Meža izmantošanas noteikumus nosaka politiķi, to īstenošana bieži vien sagādā grūtības”

03.03.2023 |  Tero Karjalainen, forest.fi
Somija nedrīkst aizmirst ar mežiem saistītos ekonomiskos jautājumus, lai gan arī vides jautājumi ir svarīgi, stāsta PEFC ģenerālsekretārs un izpilddirektors Mihaels Bergers saistībā ar savu vizīti Somijā.
PEFC (Meža sertifikācijas shēmu novērtēšanas programma (Programme for the Endorsement of Forest Certification)) ģenerālsekretārs (CEO) Mihaels Bergers par Somiju, ko apmeklējis februārī, runā atzinīgi.
“Esmu sastapis lieliskus cilvēkus, …

FSC neturpinās mediāciju ar uzņēmumu “Harita Group”

13.02.2023 |  FSC International
FSC neturpinās alternatīvu strīdu izšķiršanas procesu ar Harita Group pēc tam, kad tās korporatīvais grupas biedrs un FSC sertifikāta turētājs PT Roda Mas Timber Kalimantan (RMTK) pagājušajā gadā pats pārtrauca FSC sertifikāta darbību.
FSC apliecinājuma partneris Assurance Services International (ASI) 2022. gadā veica PT RMTK nepieteikto atbilstības novērtējumu, kurā tika konstatētas būtiskas neatbilstības. Rezultātā PT RMTK sertifikācijas …

Tehnoloģiju giganti palīdz FSC risināt nozīmīgus uzdevumus

13.02.2023 |  FSC International
Mežu apsaimniekošanas padome apvieno dažus no pasaules inovatīvākajiem tehnoloģiju uzņēmumiem, lai palīdzētu rast progresīvus risinājumus jau zināmām problēmām.
Varētu pieļaut, ka, domājot par revolucionārām tehnoloģijām, jūs neaizdomājaties par Meža apsaimniekošanas padomi (FSC). Mūsu rūpes drīzāk ir saistītas ar analogiem jautājumiem: kokiem, augsni, savvaļas dzīvniekiem un augiem, cilvēkiem. Tomēr kopš 2022. gada marta FSC ir …

FSC publisko jaunu e-apmācību par meža apsaimniekošanas grupām

13.02.2023 |  FSC International
FSC ir publiskojusi bezmaksas e-apmācību ikvienam, kas vēlas uzzināt vairāk par FSC meža apsaimniekošanas grupām un to prasībām sertifikācijai. 
Izveidojot grupu, meža apsaimniekotāji var apvienoties un dalīties pieredzē, tādējādi atvieglojot FSC sertifikāta iegūšanu. Veicot grupu sertifikāciju, var racionalizēt prasības un audita procedūras, kā arī samazināt kopējās izmaksas un pūliņus, kas saistīti ar sertifikāciju. Šis instruments …

Publicēts FSC meža apsaimniekošanas standarts Taivānai

13.02.2023 |  FSC International
Standarts stāsies spēkā 2023. gada 25. aprīlī.
Šī nesen apstiprinātā Meža apsaimniekošanas standarta (FSS) versija Taivānai ir izstrādāta, pamatojoties uz FSC starptautiskajiem vispārīgajiem indikatoriem (IGI) (FSC-STD-60-004 V2-0), to piemēro visām apsaimniekošanas vienību kategorijām visiem meža tipiem standartā noteiktajā ģeogrāfiskajā diapazonā.
Lai ievērotu FSC prasības vietējos mežos, 2012. gadā tika izveidota trīs sekciju …

Publicēts pārskatītais Meža apsaimniekošanas novērtēšanas standarts un pārstrādātā uz risku balstītas pieejas procedūra

13.02.2023 |  FSC International
Publicēts pārskatītais Meža apsaimniekošanas novērtēšanas standarts un pārstrādātā uz risku balstītas pieejas procedūra.
FSC ar iepazīstina ar pārskatīto FSC-STD-20-007 Meža apsaimniekošanas novērtēšanas standartu, versija 4-0, un pārskatīto procedūru FSC-PRO-60-010 “Nacionālā meža apsaimniekošanas standarta riska novērtējuma izstrāde”, versija 2-1.
FSC-STD-20-007 Meža apsaimniekošanas …

Nodibināts BM Certification meitas uzņēmums Ukrainā

02.02.2023 |  BM Certification
Uzņēmums BM Certification Ukrainā ir pārstāvēts jau dažus gadus, taču iepriekš tas darbojās, kā BM Certification SIA pārstāvniecība.   Neskatoties uz karu, uzņēmums nav apsvēris domu par darbības pārtraukšanu Ukrainā, tieši pretēji, uzņēmuma BM Certification valde meklēja risinājumus kā atbalstīt Ukrainu un tās tautu. Dibinot uzņēmumu, nodarbinot cilvēkus un maksājot nodokļus naudas līdzekļi atgriežas Ukrainas ekonomikā. …

Apdraudēta koksnes granulu piegādes ķēžu integritāte

20.01.2023 |  FSC International
Noslēdzies darījumu pārbaudes (TV) cikls par FSC sertificētām koksnes granulām, īpašu uzmanību pievēršot piegādes ķēdēm Vjetnamā, Taizemē, Japānā un Dienvidkorejā. Tika atklāti viltus apliecinājumi attiecībā uz lielu daudzumu koksnes granulu, ko ražojuši un pārdevuši daži Vjetnamas sertifikātu turētāji. Šāda situācija norāda uz augstu risku FSC koksnes granulu piegādes ķēžu integritātei Āzijas un Klusā okeāna …

Noslēgusies IV kārta darījumu pārbaudē ar kokoglēm

20.01.2023 |  FSC International
Ir pabeigts ceturtais darījumu pārbaudes (transaction verification, TV) cikls par FSC sertificētām kokoglēm. FSC apturēja viena uzņēmuma – Califórnia Biomassa – sertifikāta darbību, jo tas izmeklēšanas laikā nesadarbojās ar Assurance Services International (ASI) un kavēja izmeklēšanas procesu. FSC apsvērs ASI ieteikumus standartizēt saturu un veidu, kādā FSC sertifikātu turētāji reģistrē un ziņo par piegādes ķēdēs tirgotā …

COP15 tiek panākta vienošanās par bioloģiskās daudzveidības sistēmu dabas aizsardzībai

20.01.2023 |  FSC International
FSC risinājumi veicina Starptautiskā bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas plāna īstenošanu, izmantojot, piemēram, šādus kritērijus:
10. mērķis: virzība uz ilgtspējīgu mežu apsaimniekošanu un meža platībāmvsaskaņā ar meža sertifikācijas shēmu, piemēram, Forest Stewardship Council.
Mērķis B: sertificēti meži ar pārbaudītu ietekmi uz bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu.
“FSC risinājumi ir …

FSC jaunā iniciatīva paātrinās bioloģiskās daudzveidības novērtēšanu FSC sertificētajos mežos

20.01.2023 |  FSC International
FSC sertifikācija ir augstu dabas vērtību jēdziena ieviesēja, tā veicina bioloģisko daudzveidību, aizsargājot retas un apdraudētas sugas un to dzīvotnes, kā to prasa FSC standarti.
Tomēr dati par sertifikācijas ietekmi nav sistemātiski pieejami. Starptautiskie dati par bioloģisko daudzveidību ir nepietiekami, nav salīdzināmi un, pats galvenais, to mērķis nav atspoguļot dabas patieso vērtību sabiedrībā.
Šā iemesla dēļ FSC sadarbosies ar partneriem, …

Par dažām FSC tīmekļa vietnes jaunajām funkcijām

21.09.2022 |  FSC International

Kāpēc meži ir svarīgi: sadaļa, kas izglīto jaunus dalībniekus un iedvesmo pārējos.
Atjaunināta sadaļa “Par FSC”: vienuviet apkopota informācija par FSC darbību pasaulē, pievienojot atbilstošas saites uz papildu informāciju. Lapā ir arī sadaļa “Reģionālie notikumi”, kurā ir atzīmēts katru reģionu raksturojošs koks.
Aicinājumi rīkoties: iekļauti gandrīz katrā lapā, lai iedrošinātu ikvienu …

FSC programma kopienu un ģimenes (dzimtas) mežiem

21.06.2022 |  FSC
FSC programma kopienu un ģimenes (dzimtas) mežiem

FSC nostāja un 10 ieteikumi jauno ES noteikumu "par no atmežošanas brīviem produktiem" uzlabošanai

03.05.2022 |  FSC
FSC ir sagatavojusi 10 ieteikumus, lai uzlabotu ES noteikumus saistībā ar "no atmežošanas brīviem" produktiem. Kā zināms, Eiropas Komisija ir ierosinājusi regulu, kuras mērķis ir mazināt ES netieši izraisīto atmežošanu un mežu degradāciju. 
FSC nostāja un ieteikumi ir:
1. Atbalsts cīņā pret atmežošanu un mežu degradāciju
2. Precizēt piedāvātās definīcijas, saskaņojot tās ar pārskata un atbildības …

Sabiedriskā apspriešana par FSC Igaunijas Meža apsaimniekošanas standarta 3. principu (pamatiedzīvotāji)

03.05.2022 |  FSC
Lai nodrošinātu FSC starptautiskās sertifikācijas sistēmas dzīvotspēju, efektivitāti un integritāti, FSC paļaujas uz dažādajām ieinteresētajām pusēm. FSC Igaunijas Meža apsaimniekošanas standarta (FSS) 3. principa "par pamatiedzīvotājiem" pirmais variants ir pabeigts. 60 dienu ilgā apspriešanās periodā tiek gaidītas ieinteresēto personu atsauksmes un komentāri.
Pamatiedzīvotāju princips ir pēdējais no desmit FSC Igaunijas Meža …

FSC: fakti un skaitļi

02.05.2022 |  FSC
FSC faktu un skaitļu karte piedāvā jaunu iespēju aplūkot tās mežu platības pasaulē, kas sertificētas saskaņā ar FSC principiem un kritērijiem, šo platību pieaugumu, kā arī globālo piegādes ķēžu sertifikācijas pieaugumu.

FSC Ekosistēmu pakalpojumu kārtība

23.12.2021 |  LMSP
Ekosistēmas pakalpojumu kārtība: Ietekmes demonstrācija un tirgus instrumenti (ES procedūra) piedāvā ietvaru par pārbaudītu ietekmi un apstiprina FSC ekosistēmu pakalpojumu prasības, ko var izmantot ar meža apsaimniekotāji, lai piekļūtu ekosistēmas pakalpojumu tirgiem un/vai citām priekšrocībām. Tas nosaka prasības FSC sertificētiem meža apsaimniekotājiem ticami demonstrēt savu darbību ietekmi uz ekosistēmu pakalpojumu uzturēšanu, saglabāšanu, …

FSC Ģenerālās Asamblejas programma. 25.-29.10.2021.

27.10.2021 |  LMSP
FSC Ģenerālās Asamblejas programma. 25.-29.10.2021.

FSC lietotās abreviatūras

26.10.2021 |  LMSP
AAF Annual Accreditation Fee
AC Asociación Civil
ASI Assurance Services International
CAB Conformity Assessment Body (see also CB)
CAR Corrective Action Request
CB Certifying bodies or Certification Body
CH Certificate Holder
CNRA Centralized National Risk Assessment
COC Chain of Custody
CW Controlled Wood
ES Ecosystem services
FM Forest Management
FMU Forest Management Unit
FPIC Free, Prior, & …

FSC Somijas Nacionālais mežu apsaimniekošanas standarts

26.04.2021 |  LMSP
FSC Somijas Nacionālais mežu apsaimniekošanas standarts

FSC Latvijas centralizētais nacionālo risku novērtējums

26.04.2021 |  LMSP
FSC Latvijas centralizētais nacionālo risku novērtējums

Izmaiņas FSC Ģenerālo asambleju norises kārtībā

28.02.2021 |  LMSP
Izmaiņas FSC Ģenerālo asambleju norises kārtībā

Konference "Zināšanās balstīta meža nozare" 26.-27.01.2021

05.02.2021 |  LMSP
Konference "Zināšanās balstīta meža nozare" 26.-27.01.2021