Aģes dižozols piedalīsies Eiropas gada koku konkursā

22.11.2021 |  ReTV
Aģes dižozols piedalīsies Eiropas gada koku konkursā

FSC: pārveidošanas jautājumu politika un kaitējuma novēršanas sistēma - nākamie soļi

18.11.2021 |  LMSP
FSC: pārveidošanas jautājumu politika un kaitējuma novēršanas sistēma - nākamie soļi

18. novembrī

18.11.2021 |  LMSP
(Vilis Cedriņš) Cilts, kurai asinīs tērauds un guns,Celsies pār valstīm, šīs robežas skauta.Kamēr vien Daugavas ūdeņi dun,Ziemeļu gredzenā diža augs tauta. Veiksmi, prasmi zināt un zināto gudri lietā likt, sagaidot un svinot mūsu valsts103. un turpmākās gadadienas!

Atklāta vēstule FSC International Valdei

05.11.2021 |  LMSP
Komentārs Nevalstisko organizāciju atklātajā vēstulē FSC valdei vairāk jūtama vēlme pēc pastiprinātas kontroles, kas faktiski nozīmē lielākas izmaksas gala patērētājam un lielāku birokrātiju meža apsaimniekotājam un kokrūpniekam. Mēs lasām par bažām, kas daudzviet pasaulē ir pamatotas, bet nelasām par konkrētu plānu un skaidru nostāju, ko darīt. Aicinājums rīkoties ir saprotams, bet – kā, kad, ar ko...  Skaidrs, ka dažādās pasaules valstīs…

Par FSC Ģenerālo Asambleju. Kopsavilkums

02.11.2021 |  FSC International
Par FSC Ģenerālo Asambleju. Kopsavilkums

Aģes dižozols: Eiropas gada koks Latvijā 2021

01.11.2021 |  LMSP
Kad pēc padomju okupācijas Šmitu dzimta atguva dzimtas viensētu "Medņi", Kārlis Šmits savās bērnības dienu takās Aģes upes krastā atklāja varenu ozolu. Tas bija ieaudzis krūmos un krasta kokos, bet pēc atbrīvošanas no apauguma atklājās visā varenumā, slejot zarus pār upi no stāvkrasta malas. To nosauca par Aģes dižozolu. Pēdējos 15 gados ozols ir iedvesmojis dzimtas pārstāvjus izzināt dižkokus un apzināties, ka Latvija, ar otru lielāko …

6. Starptautiskā konference “Dabas resursu ilgtspējīga apsaimniekošana – veiksmīgas sociālekonomiskās attīstības pamatnosacījums Eiropas Savienības jaunās vides politikas ieviešanas periodā”

01.11.2021 |  LMSP
Būsim patiesi pagodināti, ja piedalīsieties 6. starptautiskajā Latvijas Mežu sertifikācijas padomes rīkotajā konferencē!Kādas ir ES jaunās vides politikas pamatnostādnes un kā to kontekstā veicināt Latvijas dabas resursu ilgtspējīgu un sociālekonomiski pamatotu apsaimniekošanu?Par to konferencē runās nozares eksperti un zinātniskās darbības pārstāvji, daloties pētījumos un pieredzē, ar mērķi sekmēt sadarbībā un zinātnē …

FSC: fakti un skaitļi. 2021. gada oktobris

27.10.2021 |  LMSP
Iespēja iepazīties ar aktualizētajiem FSC International datiem par sertificētajām meža platībām, Meža apsaimniekošanas sertifikātu (FM) skaitu un Piegāžu ķēdes sertifikātu (CoC) daudzumu.Baltijas valstu salīdzinājums FSC sistēmāLatvija: 1219920 ha sertificēto platību, 15 (FM sertifikātu skaits), 336 (CoC)Lietuva: 1 266 807 ha sertificēto platību, 32 (FM sertifikātu skaits), 433 (CoC) Igaunija: 1 205 544 ha sertificēto platību, 9 (FM sertifikātu skaits), 300 …

Iniciatīva: "Kļūdu labojums"

13.10.2021 |  LTRK
Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu", ar kuriem ieviesta minimālo valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu sistēma (VSAOI), ir pieņemti lielā steigā, tie satur juridiskus trūkumus un virkni risku Latvijas izaugsmei. LTRK stingri iestājas par to, ka likumā esošās kļūdas jālabo, lai ļautu darba devējiem prognozēt savas izmaksas, grozījumu spēkā stāšanās termiņu jāpārceļ un izmaiņas jāievieš …

Eiropas Meža īpašnieku Vīnē parakstītā deklarācija par ES Meža stratēģiju 2030

13.10.2021 |  LMĪB
Ilgtspējīga Eiropas mežu apsaimniekošana ir starptautisku panākumu piemērs. Eiropas meži sniedz daudzveidīgu ekosistēmu pakalpojumu klāstu sabiedrībai, videi un ekonomikai. Turklāt, tie ir būtisks bioloģiskās ekonomikas faktors, kā galvenais elements cīņā pret klimata izmaiņām. Eiropas Komisija 16. jūlijā prezentēja jauno ES Meža stratēģiju 2030. Stratēģijā ieteikumi, kurus pauda dalībvalstis un Eiropas Parlaments, ir atspoguļoti ļoti primitīvā…

Eiropas Revīzijas palāta: Eiropas Savienības finansējums biodaudzveidībai un klimata pārmaiņām ES mežos

08.10.2021 |  Eiropas Revīzijas palāta

Ceļā uz FSC Ģenerālo asmbleju. 12 iniciatīvas

30.09.2021 |  FSC, LMSP

FSC Focus Forests Green Paper

30.09.2021 |  FSC, LMSP
...ikviens FSC biedrs augstu vērtē mežus. FSC kā organizācija kopumā piekrīt, ka bioloģiskās daudzveidības samazināšanās un klimata pārmaiņas ir aktuālas problēmas un mežiem ir ļoti svarīga nozīme šo jautājumu/problēmu risināšanā. FSC piekrīt, ka būtiska nozīme mežu aizsardzībā un saglabāšanā ir sertifikācijai. Tomēr, lai gan šāds vispārējs redzējums ir kopīgs, FSC dalībnieku viedokļos ir redzamas …

Informatīvais ziņojums par mežu nozīmi Latvijā

27.09.2021 |  Zemkopības ministrija
Informatīvais ziņojums par mežu nozīmi Latvijā (turpmāk – ziņojums) sagatavots, ievērojot Ministru prezidenta 2020. gada 21. septembra uzdevumu Nr. 12/2020-JUR-160 zemkopības ministram. Tajā noteikts sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā Saeimas 2020. gada 17. septembra paziņojuma "Par 10 075 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma "Par Latvijas mežu saglabāšanu" turpmāko virzību" 1. un 2. punktā minētos ziņojumus, nodrošinot …

LMSP Meža programmas seminārs Alojā

13.09.2021 |  LMSP
LMSP Meža programmas seminārs Alojā

Latvijas Meža programmas seminārs Kazdangā 1. oktobrī

08.09.2021 |  LMSP
Latvijas Meža programmas seminārs Kazdangā 1. oktobrī

Balsojums. Eiropas Gada koks Latvijā

06.09.2021 |  LMSP
Balsojums par Eiropas Gada koku Latvijā sākas 2021. gada 6. septembrī 2021. gada 22. maijā Latvijā pirmo reizi sākās konkurss “Eiropas Gada koks Latvijā”, lai apzinātu un iepazītu kokus ar aizraujošiem stāstiem, iespaidīgiem izmēriem un nozīmīgu lomu kultūrvēsturiskā mantojuma un dabas vērtību saglabāšanā. Konkurss Eiropas Gada koks citās Eiropas valstīs notiek no 2002. gada, to rīko ar mežu, zemi, vidi un vēsturi saistītās …

FSC. Introduction to Focus Forests

05.07.2021 |  FSC

2021. gadā plānotie starptautiskie meža nozares pasākumi

25.06.2021 |  waset.org
Sarakstā iekļautas sanāksmes, semināri, kongresi, darbnīcas, programmas, dažādi mācību kursi utt.

Par ekstrēmismu un fanātismu dabas aizsardzībā

18.06.2021 |  Žurnāls "Medības"
Par ekstrēmismu un fanātismu dabas aizsardzībā

Biogāze: vajadzīgais risinājums domāšanas maiņai Eiropas Savienībā

12.06.2021 |  europeanbiogas.eu

MAIJS 2021

Ko nozīmē "zaļā domāšana", kam aiz muguras stāv politiķi un bankas?
Eiropas Gada koks Latvijā
To nevar tā vienkārši... izdomāt un uzrakstīt!

APRĪLIS 2021

Eiropas Zinātnieku nakts 2021
FSC Direktoru padomes viedoklis par Greenpeace ziņojumu
Par Eiropas Savienības topošās jaunās politikas ietekmi uz mežu apsaimniekošanu

MARTS 2021

Nacionālā mežu apsaimniekošanas standarta izstrādes plāns
Koksnes resursu bilances atšķirību analīze ES
Meži. Eiropas Savienības jaunā stratēģija. Konsultēšanās
Sertifikācija un Klimata obligāciju standarts
Vairāk nekā 40 dabas teritorijās atjaunos 20 aizsargājamos biotopus un vairāku sugu dzīvotnes
ES Biodaudzveidības stratēģija 2030. gadam. Nostājas dokuments
Aktualitātes iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanā 2021. gadā

FEBRUĀRIS 2021

Latvijas reģionu apaļkoku tirgus cenu monitoringa rezultāti. 2021. gada februāris
ES Biodaudzveidības stratēģija 2030. gadam
Rīkkopa ekosistēmu pakalpojumu pieejas izmantošanai plānošanā
PROmoting the Governance of Regional Ecosystem ServiceS = PROGRESS
The FSC National Forest Stewardship Standard of Lithuania
The FSC National Forest Stewardship Standard of Sweden

JANVĀRIS 2021

Eiropas Meža institūts (EFI) atbalsta Meži Eiropā darbību

DECEMBRIS 2020

“Rīgas meži” kopā ar Rīgas domi piedāvā digitālo karti (mdps.rigasmezi.lv) pastaigām mežā
"Meža un saistīto nozaru attīstības problēmas un perspektīvas klimata izmaiņu laikmetā Latvijā un Eiropā"
LMSP 5. konference “Meža un saistīto nozaru attīstības problēmas un perspektīvas klimata izmaiņu laikmetā Latvijā un Eiropā”
FSC Globālās stratēģijas "apskats"
FSC Global Membership Meeting 2020

NOVEMBRIS 2020

Par sertifikāciju un dabas datu pārvaldības sistēmu "Ozols". Zemkopības ministrijas skaidrojums
Darbs sertifikācijas speciālistam
FSC vebinārs par būvniecības ilgtspēju
FSC vebinārs "Mežs un mode"

OKTOBRIS 2020

Latvijas Meža programmas seminārs. Skrunda. 16. oktobris
LMSP Meža programmas seminārs Dobelē. 30. oktobris

SEPTEMBRIS 2020

Latvijas Meža programmas seminārs Aknīstē 2. oktobrī

AUGUSTS 2020

Latvijas Meža programmas seminārs LLU Meža fakultātē
Mežs ienāk Jelgavā 2020!

JŪLIJS 2020

FSC Globālās stratēģijas vadlīnijas

MAIJS 2020

Daugavpils Universitātes 62. starptautiskā zinātniskā konference
Vēstule "Par Konceptuālo ziņojumu..."

APRĪLIS 2020

LLU pirmo reizi iekļūst Starptautiskajā universitāšu ietekmes reitingā
Jāņa Vitenberga padomnieks būs Kokrūpniecības federācijas izpilddirektors Kristaps Klauss

MARTS 2020

Ar mežu platībām Latvijā viss kārtībā! (Eiropas Komisijas Vides ģenerāldirektorāta atbilde)
Konference. Ilgtspējīgas bioekonomikas attīstība 2020: no globālas domāšanas līdz vietējai rīcībai. Kauņa
Konference: Meža ģenētiskā resursa saglabāšana klimata mainībā (Karpača, Polija)
IUFRO 7. Starptautiskā darbnīca par koku kaitēkļu ģenētisko mijiedarbību (Pontevedra, Spānija)
Konference: Mežsaimniecība: tilts nākotnē (Sofija, Bulgārija)

FEBRUĀRIS 2020

Latvijas Meža programmas seminārs. Salacgrīva. 6. marts
Konference "Medības. Drošība. Sabiedrība. Valsts"

JANVĀRIS 2020

Latvijas Meža programmas seminārs. Alūksne. 13. marts
"Forestry - bridge for the Future", Sofija, Bulgārija
"Managing forests in the 21st century", Potsdama, Vācija
Latvijas Meža programmas seminārs. Jaunpiebalga. 28. februāris
Latvijas Meža programmas seminārs. Skrunda. 24. aprīlis
Ne viss ir zelts, kas spīd! Kāpēc Latvijai šoreiz nevajag Eiropas miljonus?
LU 78. Starptautiskā zinātniskā konference. 2020. gada janvāris/marts

DECEMBRIS 2019

Latvijas Kūdras asociācija par Valsts kontroles iniciatīvu pievērst uzmanību derīgo izrakteņu apsaimniekošanai un uzskaitei valstī

NOVEMBRIS 2019

Latvijas reģionu apaļkoku tirgus cenu monitoringa rezultāti 11/2019
Simpozijs "Problems in Biodiversity Conservation in the Baltic Forests and Possible Solutions"
Meža nozares konference 2019
Nacionālā enerģētikas un klimata plāna (2030. gadam) projektu nodod starpinstitūciju saskaņošanai
Latvijas Mežzinātnes diena “Mežs un mežkopība mainīgā klimatā”
LMSP vēstule par Mežirbes (Bonasa bonasia) aizsardzības plāna (MAP) zinātnisko ekspertīzi
Ekoloģisms Vācijā un ģimeņu labklājība
Latvijas iespējas un panākumi. Vai varēsim vienoties?

OKTOBRIS 2019

Konference “Mežsaimniecība – Latvijas tautsaimniecības balsts bioekonomisko nozaru attīstības kontekstā” I daļa
Konference “Mežsaimniecība – Latvijas tautsaimniecības balsts bioekonomisko nozaru attīstības kontekstā” II daļa
Mežsaimniecība - Latvijas tautsaimniecības balsts bioekonomisko nozaru attīstības kontekstā
Konference “Mežsaimniecība – Latvijas tautsaimniecības balsts bioekonomisko nozaru attīstības kontekstā”
Konference “Mežsaimniecība – Latvijas tautsaimniecības balsts bioekonomisko nozaru attīstības kontekstā”
Forestry – Pillar of Latvian National Economy in the Context of Bioeconomic Fields Development

SEPTEMBRIS 2019

Īsumā par situāciju zāģmateriālu tirgū
Latvijas Meža programmas seminārs Burtniekos
Noderīgi arī meža īpašniekiem!
Latvijas Meža programmas seminārs Mālpilī

AUGUSTS 2019

Par FSC aptauju
Par FSC auditu
FSC Eiropas un NVS biedru sanāksme Prāgā
Sertifikācijas aktualitātes

JŪLIJS 2019

Norvēģijā atklāta augstākā koka ēka Pasaulē
Sidnejas Ziemeļrietumu Metro kļūst par pirmo sabiedriskā transporta projektu, kas ieguvis PEFC projekta sertifikāciju

MAIJS 2019

PEFC sertifikācijas institūcijas prasības tiek pārskatītas - sniedziet atsauksmes!
Sākusies FSC Mežu apsaimniekošanas grupu standarta pārskatīšana
Dānijas Kroņprincese apmeklē PEFC stendu Kopenhāgenas modes samitā
FSC Starptautiskā valde apstiprina Kontrolētās koksnes stratēģiju

NOVEMBRIS 2018

“Zaļi mazgātā” koksne - kāpēc FSC sertifikācija noris tikai attīstītajās valstīs

OKTOBRIS 2018

FSC Nacionālā standarta projekta iespējamā ietekme uz Valsts stratēģisko resursu

SEPTEMBRIS 2018

Aicinām pieteikties konferencei Daugavpilī!
FSC Boreālā sanāksme Tallinā

AUGUSTS 2018

Konferences “Dabas resursu ilgtspējīga apsaimniekošana – Baltijas jūras reģiona valstu ekonomiskas attīstības virzītājspēks” programma

JŪLIJS 2018

Līdzdalībnieki korupcijā Ukrainā
Латвийские леса: рубить нельзя оставить
Rezervē datumu - LMSP un Daugavpils Universitātes 3. Starptautiskā konference 25. oktobrī
FSC samazina kontrolētās koksnes riskus Latvijai

JŪNIJS 2018

Ieinteresētās puses vienojas par pamatu, uz kura balstīt kontrolētās koksnes stratēģiju
Dabas skaitītājiem otrā peļņas sezona
LMSP Privātuma politika
FSC atbilde uz LMSP uzdotajiem jautājumiem par FSC attīstību Latvijā

MAIJS 2018

Par FSC Nacionālā meža uzraudzības standarta projektu Latvijai
Par Kontrolēto koksni Latvijā
Izaicinājumi prasa jaunus risinājumus
Par mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu

APRĪLIS 2018

Vai līdzšinējā vides politika ir nacionālās interesēs?
Mežsaimniecības vides subsīdijas Somijā
Greenpeace International neatjauno dalību FSC
LATVIJAS FSC MEŽA UZRAUDZĪBAS STANDARTA PUBLISKĀ APSPRIEŠANA

MARTS 2018

Sirsnīgus svētkus ģimenes lokā!
KONFERENCE - MŪSDIENĪGA KOKMATERIĀLU UZSKAITE MEŽA NOZARES KONKURĒTSPĒJAS PAAUGSTINĀŠANAI
Teju miljards eiro valsts makā
Mežsaimniecības un lauksaimniecības nozaru lūgums atzīt mežsaimniecības lomu ES klimata pārmaiņu mazināšanas politikā pēc 2020. gada
Privātā meža pārvaldība, valsts politikas ietekme: Meža uzraudzības padome Krievijā un Brazīlijā

FEBRUĀRIS 2018

ES koksnes patēriņa tendenču ilgtspējības analīze
Somijas mežsaimniecība un Latvijas konteksts
Mežā sapūst 1,5 miljardi eiro
Kuldīgas saplāksni pārceļ citā līgā

JANVĀRIS 2018

Eņģeļa sapnis II
Eņģeļa sapnis I
Polijas valsts meži standarta izstrādes darba grupā strādās vides sekcijā
Somija var! Bet Latvija nedrīkst?
Somija - Mežs un klimats
About economy of nature friends and green propaganda propping it
Об экономике «друзей природы» и «зеленой пропаганде» для ее обоснования
About the denigration of the Latvian forest industry
Вещи надо называть своими именами

DECEMBRIS 2017

Vai mežsaimniecības politikā valda populisms?
Sveiciens Ziemassvētkos un Jaunajā 2018. gadā!
Ar LMSP atbalstu top Latvijas pirmā prezidenta Jāņa Čakstes ābeļdārzs
FSC CNRA tulkojums latviešu valodā
Cilvēks - latvietis - Sarkanajā grāmatā?

NOVEMBRIS 2017

The Next Wave of Extremists Will Be Green Militant environmentalism is coming. And we aren’t ready for it.
Foto un prezentācijas no konferences Zeme un cilvēks - Līdzsvarotā mijiedarbībā
Sveiciens Valsts svētkos!

SEPTEMBRIS 2017

Atskats uz apaļā galda diskusiju par mežu sertifikāciju ECE reģionā
Privātā mežsaimniecība pakļauta riskam

AUGUSTS 2017

LMSP sadarbībā ar Latvijas meža nozari meklē sertifikācijas sistēmas vadītāju mežu apsaimniekošanas uzņēmumā
Aptauja par Mežu stāvokli Latvijā
Stratēģiju analīze, lai uzlabotu mazas un zemas apsaimniekošanas intensitātes mežu sertifikāciju Eiropā

JŪLIJS 2017

MKP izbraukuma sanāksme 19.jūlijā un atbalsts MK noteikumu grozījumiem
Apaļā galda diskusija par Mežu apsaimniekošanas sertifikāciju ECE reģionā

JŪNIJS 2017

Joprojām aktuāli mums visiem 2020: Kā skaitīs dabu, un kas būs pēc tam?

MAIJS 2017

Eiropas reģionālā sanāksme Somijā
LMSP Meža diena - no sēklas līdz koka galdam

APRĪLIS 2017

Latvijas mežu stāsts
Izveidota LMSP mājaslapas mobilā versija
SUSAB kļūst par otro dubultsertificēto mežu apsaimniekotāju Latvijā

MARTS 2017

LMSP Meža diena - 28. aprīlī
Atskats uz privāto mežu sertifikācijas darba grupas sanāksmi Lietuvā

JANVĀRIS 2017

Standartu tulkojumi Valsts valodā
SIA Skogssallskapet aicina pievienoties Mežu apsaimniekošanas sertifikāta grupai
Biotopi Zviedrijā
LMSP sadarbībā ar SIA Metsa Forest Latvia izstrādā mobilo aplikāciju "Meža Monitors"
Ilgtspējīgas mežsaimniecības saknes meklējamas izpratnē
Bioloģiskās daudzveidības atjaunošana militārajā poligonā un Natura 2000 teritorijā “Ādaži”

DECEMBRIS 2016

Kas notiek Vides konsultatīvajā padomē?
Vienoti Ilgtspējīgai mežu apsaimniekošanai
Par 18. decembra raidījuma De Facto sižetu “Pusē valsts mežu vairs nav FSC mežu apsaimniekošanas sertifikāta” un 19. decembra Latvijas radio Nr. 1 raidījuma Pēcpusdiena tematu “Vairāki LVM reģioni zaudējuši sertifikātu par videi draudzīgu saimniekošanu”
Nav 'labu' un 'sliktu' mežu sertifikātu
Atskats uz starptautisko zinātnisko konferenci “Vide un meža ilgtspējīga apsaimniekošana Baltijas reģionā – problēmas un risinājumi”.

NOVEMBRIS 2016

SIA Sodra Mežs vienbalsīgi uzņemti LMSP sastāvā
Veiksmīgas LMSP un SIA IRI Asset Management sadarbības rezultātā uzņēmums iegūst Ilgtspējīgas mežu apsaimniekošanas sertifikātu
Starptautiska konference Daugavpilī

AUGUSTS 2016

SIA Skogssallskapet uzsāk dalību LMSP
LMSP piedalās starptautiskajā konferencē BaltDendro2016

JŪNIJS 2016

Daugavpils Universitāte, Ogres tehnikums un studentu biedrība "Šalkone" kļūst par LMSP Sociālās sekcijas biedriem