LMSP iebildumi MK Noteikumiem par dabas liegumiem un projekta tālākai virzībai

21.09.2023 |  LMSP

Iepazinušies ar Ministru kabineta (23-TA-621) Noteikumiem par dabas liegumiem, izsakām sekojošus iebildumus un iebilstam projekta tālākai virzībai.

  1. Atbilstoši izziņas 32.punktā norādītajam skaidrojumam uzturam iebildumu, ka paredzētā kārtība nav atbilstoša Satversmes 105.pantam īpaši otrajam teikumam. Norādām, ka ministrija neprecīzi norādījusi uz atsauci uz Satversmes 115.pantu, kurš nosaka cilvēku tiesības dzīvot labvēlīgā vidē. Norādām, ka šis pants ir jāvērtē kopīgi ar Satversmes 1.pantu, 91.pantu, 105.pantu, 111.pantu un 115.pantu. Jaunu dabas liegumu teritoriju noteikšana būtiski ietekmēs arī to iedzīvotāju vides kvalitāti, kuri atrodas gan perifērijā dabas liegumam, gan arī tā plānotajā teritorijā. Norādām, ka atbilstoši publiski pieejamajai informācijai, piemēram, ugunsbīstamības risks paaugstinās visās tuvumā esošajām teritorijās1, kā tas ir pierādījies praksē 2018.gadā. Atbilstoši 11.07.2021 TV3 ziņās LVM publiski paustajam par paaugstinātu ugunsbīstamības risku dabas liegumu teritorijās tika norādīts, ka no 300 aizsargātajām teritorijām ir 12, kurām ir augsts risks.2Papildus norādām ka notiek arī mākslīgā hidroloģiskā režīma izmainīšana (dabiskā atjaunošana), kas var veicināt ūdens līmeņa izmaiņas (tai skaitā perifērijas teritorijās) – samazināt pieeju dzeramajam ūdenim vai noteiktos gadījumos paaugstināt mikrobioloģisko piesārņojumu tajā.

  2. Norādām, ka apsveicama ir ministrijas vēlme risināt kompensāciju jautājumu veidā, kurš būtu atbilstošs Satversmei un nodrošinātu taisnīgu atlīdzību. Tomēr šajā gadījumā nav iespējams izdot normatīvo aktu pirms tiek nodrošināts Satversmei atbilstošs kompensāciju apmērs. Atbilstoši Satversmes tiesā nostiprinātajai Judikatūrai “Neatkarīgi no ekonomiskās situācijas valstī likumdevējam ir saistošas Satversmē noteiktās personu pamattiesības” (Satversmes tiesas 2009. gada 21. decembra sprieduma lietā Nr. 2009-43-01 24. punkts). Līdz ar to iebilstam ministrijas apgalvojumam, jo šajā gadījumā kompensācijas apjomam ir jābūt taisnīgam, ne tikai atkarīgam no budžeta iespējām, papildus pastāvot alternatīvajiem risinājumiem, kā zemes vienību maiņa pret valstij piederošu līdzvērtīgu zemes vienību. Aicinām ministriju informēt zemes īpašniekus par plānotajām izmaiņām, kā arī veikt nepieciešamos aprēķinus un rast visām pusēm pieņemamu risinājumu.

Dalīties Facebook

Komentāri

*
*
*