Uzņēmums “Verra” ir publicējis atjauninājumus “Verified Carbon Standard” (VCS) programmai

31.08.2023 |  Verra

Programma Verified Carbon Standard (VCS) ir pasaulē visplašāk izmantotā siltumnīcefekta gāzu (SEG) kreditēšanas programma. Tā veicina finansējumu darbībām, kas samazina un likvidē emisijas, uzlabo iztikas apstākļus un aizsargā dabu. VCS projekti ir samazinājuši vai aizvākuši no atmosfēras gandrīz vienu miljardu tonnu oglekļa un citu SEG emisiju. VCS programma ir būtisks un nepārtraukti augošs elements kopīgajos vides aizsardzības centienos.

Izmaiņas VCS standarta 4.5. versijā (PDF) un atjauninātās saistīto VCS programmas dokumentu versijas stiprinās programmas lietojamību, pārredzamību un integritāti, kā arī saskaņos to ar galvenajām pasaules oglekļa tirgus iniciatīvām, piemēram, Brīvprātīgā oglekļa tirgus integritātes padomi (ICVCM) un Starptautiskās aviācijas oglekļa emisiju samazināšanas kompensācijas shēmu (CORSIA).

Uzlabota lietojamība

Atjauninājumi, kas palielina lietojamību, ietver VCS projektu paraugu jaunās versijas, kas ir pārskatītas, iekļaujot papildu norādījumus lietotājiem un labāku dizainu. Precizētas arī daudzas reģistrācijas un izsniegšanas procesa sadaļas.

Labāka caurskatāmība

Tagad ir pieejamas divi jauni tirgus marķējumi pārbaudītajām oglekļa vienībām (VVV), kas stiprinās šo vienību pārdošanas iespējas:

1. Marķējumi, kas skaidri nošķir vienības, kuru pamatā ir siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju samazinājums, un vienības, kuru pamatā ir oglekļa dioksīda piesaistīšana.

2. Marķējumi, kas identificē kredītus, kurus atļauts izmantot saskaņā ar Parīzes nolīguma 6. pantu.

Reģistrācijas un izsniegšanas procesa atjauninājumi ietver precizētas procedūras projekta dokumentu publicēšanai, cauruļvadu iekļaušanai sarakstā, Verra pārskata un pieprasījumu noraidīšanas procedūrām, kā arī zaudējumu gadījumiem un rezervju izsniegšanas procesiem. Ar to saistītās gaidāmās izmaiņas Verra reģistrā ļaus skaidrāk norādīt iemeslu, kāpēc projekta pieprasījumam ir atteikta reģistrācija VCS programmā.

Pastiprināta integritāte

Vairākas izmaiņas VCS standarta 4.5. versijā un saistītajos VCS programmas dokumentos stiprina programmas integritāti un nodrošina tās saskaņotību ar iniciatīvām, tostarp ICVCM un CORSIA. Šie atjauninājumi ietver sekojošo:

Pastiprināti vides un sociālās drošības pasākumi

1. Palielināts ar pastāvību nesaistītu risku ieturējumu skaits, ņemot vērā klimata pārmaiņu ietekmi nākotnē (tuvākajos mēnešos tiks publicēta jaunā lauksaimniecības, mežsaimniecības un cita veida zemes izmantošanas (AFOLU) ar pastāvīgu risku nesaistītā rīka digitalizētā versija).

2. Jaunas prasības attiecībā uz pagarinātu minimālā ilglaicīguma monitoringu (40 gadi).

3. Diskonta koeficienta pievienošana darbībām, kas samazina augšupējās SEG emisijas, piemēram, aizstājot produktus.

4. Sankciju procedūras un atjaunošanas maksa validācijas/verifikācijas iestādēm (VVB), kas neatbilst VCS programmas vai akreditācijas prasībām.
Skatīt Standartu

Dalīties Facebook

Komentāri

*
*
*