Starptautiska konference Daugavpilī

05.11.2016 |  Jānis Švirksts

No 8. – 9. decembrim Daugavpilī norisināsies Daugavpils Universitātes, Latvijas Valsts mežzinātnes institūta “Silava” un Latvijas Mežu sertifikācijas padomes (LMSP) organizētā starptautiskā zinātniskā konference “Vide un meža ilgtspējīga apsaimniekošana Baltijas reģionā – problēmas un risinājumi”.

 

 

Pieteikšanās: ŠEIT

Programma: ŠEIT

Konferences norises vieta: Daugavpils Universitāte, Daugavpils, Parādes iela 1A, 130. aud.

 

Konferences gaitā jomas speciālisti diskutēs par vides jautājumu zinātniski pamatotu un sabalansētu integrēšanu meža apsaimniekošanā, par pamatojumu izmantojot zinātniskos pētījumus, kas apliecina tādu metožu pielietošanu meža apsaimniekošanā, kas nodrošina meža ilgtspēju visas sabiedrības interesēs, kā, piemēram:

 

1. Ietekmes uz vides samazināšana, izmantojot visprogresīvākās meža apsaimniekošanas metodes. Ietekmes uz klimata izmaiņām samazināšanas pasākumi mežsaimniecībā, balstoties uz zinatniski pamatotas metodikas pielietojumu;

2. Ekosistēmu pakalpojumu nozīme. Dabas aizsardzības metožu atšķīrīgās pieejas, dažādie mežsaimnieciskie riski, kas var ietekmēt mežu ilgtspējīgu apsaimniekošanu;

3. Meža sertifikācijas sistēmas, to nozīme un ietekme meža ilgtspējīgā izmantošanā, riski un tendences, kas var ietekmēt ne tikai meža nozari , bet sabiedrību kopumā. Patiesi sabalansēta vides, ekonomisko un sociālo interešu ievērošanas nozīme;

4. Lietderīgas informācijas apmaiņa starp kaimiņvalstīm par meža nozares izaicinājumiem un sasniegumiem.

 

Saskaņā ar Latvijas meža politiku, meži ir Latvijas nacionālā bagātība, kura saglabājama un vairojama, lai apmierinātu sabiedrības ekoloģiskās, ekonomiskās un sociālās vajadzības. Latvijas iedzīvotājus ar mežu vienmēr ir saistījušas saimnieciskas, kultūrvēsturiskas un emocionālas saites, kuras veidojušās gadsimtu laikā. Mežs nav mērāms tikai eiro un kubikmetros, tas pilda neaizstājamas ekoloģiskās un sociālās funkcijas gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī.

 

Dalīties Facebook

Komentāri

*
*
*