Sertifikācijas aktualitātes

14.08.2019 |  LMSP

PEFC DOKUMENTI PUBLISKO KONSULTĀCIJU PROCESĀ

Pašlaik publisko konsultāciju procesā nav neviena dokumenta. Tomēr nesen noslēgušās publiskās konsultācijas par PEFC koksnes piegādes ķēdes standartu un PEFC logo lietošanas noteikumiem. Publisko konsultāciju procesā, kurš notika 60 dienas, tika saņemti 668 komentāri. Darba grupa, kura atbildīga par šo dokumentu izstrādi tiksies septembrī, lai caurskatītu saņemtos priekšlikumus.

Pēdējo gadu laikā PEFC sistēmā tikuši caurskatīti un apstiprināti vairāki būtiski dokumenti:

-          Starptautiskais meža apsaimniekošanas standarts (ST 1003). Pabeigts, publicēts un stājies spēkā 2018.gada 28.novembrī.

-          Starptautiskais meža apsaimniekošanas standarts grupu sertifikācijai (ST 1002). Pabeigts, publicēts un stājies spēkā 2018.gada 28.novembrī.

-          Nacionālo sistēmu apstiprināšana (GD 1007). Pabeigts, publicēts un stājies spēkā 2017.gada 1.novembrī.

-          Standartu izstrāde (ST 1001) Pabeigts, publicēts un stājies spēkā 2017.gada 15.novembrī.

PEFC ikgadējais darbības pārskats (2018.g.) pievienots e-pasta pielikumā un pieejams mājas lapā: https://www.pefc.org/discover-pefc/facts-and-figures  

         FSC DOKUMENTI PUBLISKO KONSULTĀCIJU PROCESĀ

-             Publiskajām konsultācijām tiek nodots Somijas Nacionālais FSC meža apsaimniekošanas standarts. Priekšlikumi jāiesniedz līdz 2019.gada 29.augustam.

-             FSC izstrādā jaunu politikas dokumentu zemju transformācijai (FSC-POL-01-007 V1-0). Ieinteresētās puses priekšlikumus aicinātas iesniegt līdz 2019.gada 30.septembrim. Par šo politikas dokumentu noteikt būs daudz diskusiju, jo FSC kopš dibināšanas neatbalstīja meža zemju pārveidošanu par plantācijām, nosakot, ka meži, kuri transformēti par plantācijām pēc 1994.gada nedrīkst būt sertificēti. Jaunais politikas dokuments mēģina rast kompromisu caur kompensējošiem pasākumiem, lai palielinātu sertificēto meža plantāciju platības.

-             Publiskās konsultācijas tiek veiktas par FSC normatīvo dokumentu izstrādes un caurskatīšanas kārtību. Priekšlikumi jāiesniedz līdz 2019.gada 31.augustam. Jaunās procedūras FSC-PRO-01-001 mērķis ir nodrošināt skaidru un nepārprotamu metodiku FSC normatīvo dokumentu izstrādei, caurskatīšanai un aktualizēšanai, lai veicinātu stabilāku un paredzamāku FSC sertifikācijas sistēmu.

-              No FSC International joprojām nav saņemta informācija, kā Latvijā turpmāk varēs sertificēt mežu platības, ja nav pielāgoti jaunie FSC apstiprinātie starptautiskie vispārējie indikatori. Citu valstu apstiprinātie nacionālie FSC meža apsaimniekošanas standarti pieejami FSC mājas lapā: https://fsc.org/en/document-center Latvijai joprojām nav FSC nacionālā pārstāvja, kamēr citās  valstīs darbojas nacionālie biroji vai tiek algoti FSC pārstāvji, kuri risina nacionālā līmenī ar sertifikācijas procesu saistošos jautājumus.

FSC APSTIPRINĀTIE DOKUMENTI

2019. gada martā FSC apstiprināja jaunu pesticīdu jeb augu aizsardzības līdzekļu lietošanas politiku (FSC-POL-30-001 V3-0 EN), kas stājusies spēkā 2019. gada 1. augustā.  Visiem sertifikātu turētājiem jānodrošina atbilstība šim politikas dokumentam līdz 2020. gada 1. augustam. Saskaņā ar politikas dokumentu, starptautiski izstrādātie indikatori, kuri nosaka augu aizsardzības līdzekļu lietošanu, jāpielāgo nacionālajos standartos. Politikas dokumentā tiek lietots jauns aizliegto aktīvo vielu iedalījums (skat. pielikumā FSC-POL-30-001a EN), kā arī izvirzītas papildus prasības ķīmiskas izcelsmes augu aizsardzības līdzekļiem, kuri nav iekļauti aizliegto vielu sarakstā (skat. pielikumā FSC-POL-30-001 V3-0 EN).

FSC ikgadējais darbības pārskats (2018) pieejams FSC mājas lapā: https://annual-reports.fsc.org/en

 

Dalīties Facebook

Komentāri

*
*
*