Sertifikācija un Klimata obligāciju standarts

25.03.2021 |  Climate Bonds Initiative

Obligācijas un aizdevumi, kas atbilst Klimata obligāciju standartam, tiek saukti (dēvēti) par sertificētiem klimata aizdevumiem. Šai standartā iekļauti precīzi un stingri zinātniskie kritēriji, kas atbilst 2015. gada Parīzes klimata līgumam (Parīzes vienošanās). 

Lai saņemtu atbilstības apstiprinājumu, potenciālajam obligāciju emitētājam jāvēršas pie apstiprināta sertificētāja, kas, savukārt, pārbaudīs (noskaidros), vai obligāciju emitētājs atbilst visām Klimata obligāciju standarta prasībām. Klimata obligāciju standarta Valde lemj (izšķirošais vai gala lēmums) par visām Klimata obligāciju atbilstībām noteiktajām prasībām un standartiem.

 

Bonds and loans which are verified to conform with the Climate Bonds Standard are called Certified Climate Bonds. The Standard contains rigorous scientific criteria which are consistent with the 2 degrees Celsius warming limit declared in the 2015 Paris Agreement.

In order to receive the Certification mark, a prospective issuer must appoint an Approved Verifier, who will provide assurance that the bond meets the Climate Bonds Standard’s requirements. The Climate Bonds Standard Board provides the final confirmation of all Climate Bond Certifications.

Sertifikācija un Klimata obligāciju standarts Dalīties Facebook

Komentāri

*
*
*