Rolands Moisejevs, Daugavpils Universitātes Biosistemātikas departamenta pētnieks

14.12.2020 |  LMSP

Atvērt prezentāciju

Jauni cilvēki un zinātne

Nezināju, ar ko nodarboties un ko darīt. Kad iestājos Daugavpils Universitātē, vienubrīd sapratu – mani interesē bioloģija un zinātne kā tāda. Laikam ritot, interese auga, to noteikti stimulē Universitātes vide. Ja nāk klāt jaunas zināšanas, tev rodas jauni jautājumi, un tu turpini interesēties, uzzināt, iedziļināties, vēlies tikt pie atbildēm. Ceru drīzumā aizstāvēt doktora darbu un pētījumus turpināt, jo par tiem ir interese.

Meža sertifikācijas jautājumos esmu uzaicināts kā eksperts kontrolētās koksnes jautājumos, mani piesaistīja sertifikācijas uzņēmums: vai koksnei ir standartam atbilstoša izcelsme, vai attiecīgajos nogabalos ir kas sargājams un neskarams – mans uzdevums ir to visu vērtēt. Esmu arī viens no Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) sertificētajiem sugu un biotopu ekspertiem. 

Meža sertifikācija man bija liels jaunums – kaut ko iepriekš biju lasījis un dzirdējis ziņās un ziņu portālos. Sertificēts DAP eksperts nenozīmē regulāru darbu, MK Noteikumos ir noteiktas prasības, kādām jāatbilst, lai kvalificētos ekspertam (izglītība, pieredze, rekomendācijas no citiem ekspertiem un attiecīgās jomas zinātniekiem); ja šīm prasībām atbilsti, vari mēģināt sertificēties. Man tā ir liela atbildība, veicamie darbi ir dažādi – ir ekspertīzes, ir pasūtījuma darbi. Piedalīšanās biotopu kartēšanā, kur darbojās arī mani kolēģi, deva jaunas zināšanas, jaunu pieredzi un praksi – “lai redzi, kā kas dabā izskatās.”

Secinājumi no biotopu kartēšanas ir dažādi. Manis kartētajās teritorijās personiski biju gaidījis skaitliski vairāk biotopu. Līdz tam piedalījos biotopu kartēšanā Lietuvā, kur to skaits bija krietni lielāks, jāpiebilst gan, arī prasības (kritēriji) bija zemākas, salīdzinot ar Latviju. Mūsu privātajos mežos biotopu ir daudz mazāk, jo privātie meži bieži vien ir apsaimniekoti: ja tas noticis ilgā laika posmā, ja no meža regulāri izvāktas dabiskās struktūras, mežs ir kopts, tajos ir daudz, daudz mazāka iespēja atrast kādu biotopu. Kāpēc? Tie pamatā atrodami dabiskajos (saimnieciski mazāk skartajos) mežos. Meža biotopi pamatu pamatā Latvijā atrodami (“koncentrējas”) īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, valsts mežos.

Dalīties Facebook