Rīcības plāns egļu mežaudžu aizsardzībai pret egļu astoņzobu mizgrauzi

15.04.2020 |  LMSP

Darba grupas sagatavotais rīcības plāns egļu mežaudžu aizsardzībai pret egļu astoņzobu mizgrauzi (Ips typographus)

Dalīties Facebook

Komentāri

*
*
*