Polijas valsts meži standarta izstrādes darba grupā strādās vides sekcijā

FSC International 2017. gada decembrī notikušajā valdes sēdē tika apspriests Standartu izstrādes grupas (SDG) sastāvs Polijai, sanāksmē FSC Ģenerāldirektors Kim Carstensen informēja valdi par Mežu uzraudzības padomes (FSC) statusu Polijā, uzsverot, ka valsts birojs ir sekmīgi atjaunots un ka viena no tā galvenajām prioritātēm nākamajam gadam būs Polijas Nacionālā mežu uzraudzības standarta nodošana un pārskatīšana.

Ņemot vērā to, ka gandrīz visus sertificētos mežus Polijā apsaimnieko Polijas Valsts meži (VM), viņu līdzdalība standartu izstrādes grupā (SDG) ir būtiska. Tomēr, atsaucoties uz Polijas Meža likumu (Polish Forest Act), kur noteikts, ka Polijas VM mežu apsaimniekošana jāveic primāri to vides un sociālo vērtību dēļ, kā sekundāro labumu gūstot ekonomisku labumu, Polijas VM skaidri norādīja, ka piedalīsies tikai tad, ja tai būs vieta Vides palātā. Līdz ar to no VM ģenerāldirektorāta pārstāvja tika saņemts pieteikums par dalību SDG Vides aizsardzības palātā. Polijas VM pieprasījums tika apspriests ar citām Polijas ieinteresētajām pusēm, tostarp vides NVO, kas pieņēma šo priekšlikumu, pamatojoties uz nosacījumu, ka tā neierobežo nevienu NVO no dalības SDG Vides palātā. Atzīmējot, ka parasti Valsts mežu aģentūra piedalās ekonomiskajā palātā, valde tomēr vienojās apstiprināt atkāpšanos no parastās procedūras, akceptējot Polijas VM dalību vides aizsardzības palātā kā Polijas SDG vienlīdzīgu lēmumu pieņēmēju Vides palātā vienprātības principā balstītā lēmumu pieņemšanā. Šī apstiprinājuma pieņemšana balstīta uz vietējo atbalstu šīs pieejas pieņemšanai, it īpaši citu Polijas vides palātu pārstāvju atbalstu.

Valde atzīmēja, ka šis lēmums ir saistīts tikai ar Polijas SDG, pamatojoties uz konkrētiem situācijas apstākļiem, tādējādi neradot nekādu vispārēju precedentu citām valstīm. Valde arī norādīja, ka saskaņā ar FSC statūtiem Polijas VM nevar kļūt par FSC Starptautiskās vides palātas locekli. Valde pieprasīja PSU noteikt Polijas SDG procesa termiņu, tādējādi ierobežojot Polijas VM dalības piešķiršanas derīgumu.

Dalīties Facebook

Komentāri

*
*
*