Pieņemti Eiropas ilgtspējas ziņošanas standarti

10.08.2023 |  LMSP

Eiropas Komisija šā gada 31.jūlijā pieņēma Eiropas ilgtspējas ziņošanas standartus, ko izmantos visas sabiedrības, uz kurām attiecas direktīva 2022/2464, ar ko attiecībā uz korporatīvo ilgtspējas ziņu sniegšanu groza regulu 537/2014, direktīvu 2004/109/EK, direktīvu 2006/43/EK un direktīvu 2013/34/ES (Korporatīvās ilgtspējas ziņošanas direktīva). Tas iezīmē vēl vienu soli uz priekšu pārejā uz ilgtspējīgu Eiropas Savienības (ES) ekonomiku.

Eiropas ilgtspējas ziņošanas standarti aptver visus vides, sociālos un pārvaldības jautājumus, tostarp klimata pārmaiņas, bioloģisko daudzveidību un cilvēktiesības. Atbilstoši Korporatīvās ilgtspējas ziņošanas direktīvai informāciju investoriem sniegs sabiedrību ilgtspējas ziņojumi, kas būs sagatavoti, pamatojoties uz šiem standartiem.

Ziņošanas prasības tiks ieviestas pakāpeniski, sākot ar tādām lielām finanšu institūcijām un sabiedrībām, kuru pārvedami vērtspapīri ir iekļauti ES dalībvalstu regulētajā tirgū.
Direktīva latviešu valodā

Dalīties Facebook

Komentāri

*
*
*