Par starptautiskās savvaļas dzīvnieku un augu tirdzniecības noteikumiem

21.11.2022 |  FACE

Divu nedēļu laikā CITES (the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) konferences 19. sanāksmē (COP19) valdības pieņems lēmumus par starptautiskās savvaļas dzīvnieku un augu tirdzniecības noteikumiem. FACE kopā ar saviem partneriem Safari Club International (SCI), Safari Club International Foundation (SCIF), Starptautisko medību un savvaļas dzīvnieku aizsardzības padomi (CIC), Dalasas Safari klubu (DSC), Ziemeļvalstu mednieku aliansi un vairākiem citiem piedalās konferencē, lai uzraudzītu un aizstāvētu svarīgus ilgtspējīgas izmantošanas un saglabāšanas jautājumus.

Šī globālā konference par savvaļas dzīvnieku un augu tirdzniecību notiek reizi divos līdz trīs gados, un tās laikā puses tiekas, lai pārskatītu Konvencijas īstenošanu un pieņemtu dažādus lēmumus par dažādiem jautājumiem, sākot ar apdraudēto sugu starptautiskās tirdzniecības regulēšanu vai aizliegšanu un beidzot ar pamatiedzīvotāju un vietējo kopienu (IPLC) labāku iesaisti.

Piedalās arī daudzas organizācijas, kas būtībā ir pret tirdzniecību ar savvaļas dzīvniekiem un augiem (un medībām), lai panāktu ideoloģiskus aizliegumus, tostarp attiecībā uz konkrētu medību trofeju pārvietošanu. Šīs organizācijas neatzīst, ka ilgtspējīga savvaļas dzīvnieku un augu tirdzniecība var būt spēcīgs, uz dabu balstīts risinājums, lai risinātu divējādus uzdevumus – lauku iedzīvotāju iztikas līdzekļu uzlabošanu un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu. Šajā kontekstā medības var būt svarīgs instruments, kas veicina daudzu sugu, tostarp apdraudēto sugu, saglabāšanu. Saskaņā ar CITES nozvejoto medījamo dzīvnieku izcelsmes produktu (tostarp medību trofeju) aprite ir svarīgs ilgtspējīgas izmantošanas aspekts.

Kāds ir Briseles viedoklis?

Eiropas Komisija un Eiropas Savienības dalībvalstis:

ES nostāju kopīgi pauž dalībvalstis un Eiropas Komisija. Tā parasti ir zinātniski pamatota un reti ietekmē CITES sarakstā iekļauto sugu medību trofeju apriti. Šī nostāja ir ļoti svarīga, jo ES ir visu dalībvalstu (27) balsis, un tādējādi tā tiek uzskatīta par spēcīgu CITES dalībnieku.

Eiropas Parlaments:

Pirms katras CITES COP Eiropas Parlamenta Vides komiteja (ENVI) iestājas par ideoloģisku nostāju attiecībā uz medību trofeju pārvietošanu, kas ir pretrunā ar dabas aizsardzības pierādījumiem. Par laimi, tam ir maza ietekme uz ES vai CITES lēmumu pieņemšanu, un pastāvīgi netiek pat pieminēta CITES rezolūcija, kurā atzīta trofeju medību nozīmīgā loma saglabāšanā. 2016. gadā CITES puses vienprātīgi pieņēma svarīgu rezolūciju par medību trofeju tirdzniecību. Tajā atzīts, ka “labi pārvaldītas un ilgtspējīgas trofeju medības atbilst sugu saglabāšanai un veicina to, jo tās nodrošina gan iztikas iespējas lauku kopienām, gan stimulus dzīvotņu saglabāšanai, kā arī rada ieguvumus, kurus var ieguldīt saglabāšanas nolūkos”.

Par starptautiskās savvaļas dzīvnieku un augu tirdzniecības noteikumiem Dalīties Facebook

Komentāri

*
*
*