Par sadarbības memoranda ar “Ukrainas meži” mērķiem un plānoto

05.10.2023 |  Latvijas valsts meži

Lai attīstītu un stiprinātu starpvalstu sadarbību mežsaimniecības jomā, 2023. gada 28. septembrī a/s “Latvijas valsts meži” (LVM) un Zemkopības ministrija parakstīja saprašanās un sadarbības memorandu ar Ukrainas Valsts specializēto saimniecisko uzņēmumu “Ukrainas meži” (ДП “Ліси України”).

Memoranda mērķis ir dibināt ilgtspējīgu partnerību mežsaimniecības jomā, attīstot un stiprinot sadarbību mežsaimniecības jomā, pieņemot saprātīgus lēmumus ar mērķi stiprināt mežu apsaimniekošanu, apvienojot centienus rast ārējus un nevalstiskus finansējuma avotus pasākumiem un projektiem, kā arī atjaunojot karadarbības skartos Ukrainas mežus, tostarp risinot jautājumu par Ukrainas mežu atmīnēšanu.

Puses vienojās par sadarbību vairākās jomās, piemēram:

  • efektīvā mežu apsaimniekošanā un mežu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā,
  • darbību automatizācijā un IT tehnoloģiju ieviešanā,
  • videi draudzīgu tehnoloģiju izmantošanā un mežsaimnieciskās darbības plānošanā,
  • meža stādāmā materiāla audzēšanā ar slēgtu sakņu ietvarstādu sistēmu,
  • klimata pārmaiņu mazināšanā un pielāgošanās tām mežsaimniecības nozarē,
  • investīciju piesaistē mežsaimniecībā un meža produktu tirdzniecības veicināšanā,
  • sadarbību pētniecības un attīstības programmu īstenošanā meža nozarē,
  • zināšanu un pieredzes apmaiņā par ilgtspējīgu mežsaimniecību,
  • informācijas apmaiņā par mežu apsaimniekošanas tiesisko regulējumu un citās.

Šo mērķu sasniegšanai puses plāno īstenot speciālistu un darbinieku pieredzes apmaiņu; kopīgu darba grupu, sanāksmju, semināru un mācību braucienu organizēšanu; kopīgu projektu sagatavošanu un īstenošanu; zinātniskās un tehniskās informācijas apmaiņu par pētniecību un attīstību mežsaimniecības jomā.
https://www.lvm.lv/jaunumi/7142-latvijas-valsts-mezi-un-zemkopibas-ministrija-paraksta-sadarbibas-memorandu-ar-ukrainas-meziem

Dalīties Facebook

Komentāri

*
*
*