Par "Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizāciju"

07.04.2022 |  LMSP

LIFE-IP LatViaNature projekta "Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija" Konsultatīvās grupas galvenais uzdevums ir taisnīgu kompensāciju sistēmas ieviešana Latvijā zemes un meža īpašniekiem.

6. aprīļa Projekta LatViaNature prezentācija "Meža pilotprogrammas aprises" un meža īpašnieku aptaujas (2021. gada augusts-decembris) un zālāju īpašnieku aptaujas apkopojums.
Zālāju īpašnieku aptauja

Meža īpašnieku aptauja

Meža pilotprogrammas aprises

 

 

Dalīties Facebook