Par Latvijas Meža nozares arodbiedrības 9. kongresu

14.10.2022 |  LMSP

Šodien, 14. oktobrī, LBTU Meža fakultātē notika Latvijas Meža nozares arodbiedrības (LMNA) 9. kongress.

Kongresa ievadā Egils Baldzēns, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) priekšsēdētājs, uzsvēra LBAS un LMNA lielisko sadarbību, īpaši akcentējot Meža nozares arodbiedrības biedru skaita pieaugumu. Kā valstiski ļoti nozīmīgu LMNA aktivitāti E. Baldzēns minēja atbalstu kūdras nozarei, kas tieši saistīta ar nacionālo bagātību – kūdru, uzsverot, ka kūdras nozarei turpmāk būs nepieciešams jo lielāks atbalsts neskaidro ES lēmumu situācijā. Vēl LBAS priekšsēdētājs atgādināja nepārdomāto un ar darbiniekiem neizdiskutēto strukturālo reformu apturēšanu Valsts meža dienestā, kas ir tiešs LMNA panākums. Kā LMNA un visu Latvijas arodbiedrību svarīgu darbu nākotnē, E. Baldzēns minēja nodokļu politikas maiņas nepieciešamību, lai stimulētu Latvijas konkurētspēju.

Anda Grīnfelde, LBAS priekšsēdētāja vietniece, priecājās, ka LMNA ir izveidojusi spēcīgu komandu ar gudru pārvaldību, pievienojoties uzslavai par LMNA biedru skaita pieaugumu.

Arvīds Ozols, Zemkopības ministrijas Meža departamenta direktors, atgādināja, cik svarīgs ir dialogs, minot, ka 80% problēmu rodas no nesarunāšanās vai saziņas trūkuma, novēlot LMNA noturēt līdzsvaru starp interesēm, cilvēku un zināšanām.

Māris Liopa, Latvijas Mežu sertifikācijas padomes priekšsēdētājs, uzsvēra, ka bez labiem darbiniekiem nozares attīstība nenotiks, vienlaikus brīdinot būt ļoti uzmanīgiem, lasot un analizējot Eiropas Savienības institūcijās topošos dokumentus, kuros nereti rūpēs par vidi aizmirst cilvēku. Latvija nedrīkst nonākt situācijā – cītīgi sargāsim, bet nav svarīgi – vai un kā dzīvosim.

Inga Ruginiene, Lietuvas arodbiedrību konfederācijas priekšsēdētāja, uzsvēra, ka gadu gaitā starp Latvijas un Lietuvas arodorganizācijām izveidojusies ne tikai cieša sadarbība, bet arī patiesa draudzība.

Diāna Raitelaitiene, Lietuvas Meža nozares arodbiedrības priekšsēdētāja, atgādināja 32 gadus ilgo sadarbību ar LMNA, dāvinot simbolisku konfekšu kasti un piekodinot: “Ikvienam, kas apēdīs konfekti, jāiestāda viens koks!”

Kenets Johansons, Zviedrijas Meža un poligrāfijas nozaru arodbiedrības pārstāvis, slavēja līdzšinējo sadarbību, ik pa brīdim pieminot Latvijā darbojošamies Zviedrijas meža nozares uzņēmumus un to darbinieku nepieciešamību iesaistīties arodbiedrībās.

Uldis Roze, LMNA Valdes loceklis, atgādināja, ka kopš iepriekšējā LMNA Kongresa pagājuši pieci gana sarežģīti gadi, kas likuši daudz apgūt un mainīties.

Ingūna Siņica, LMNA priekšsēdētāja, atskaitē īsi uzskaitīja piecos gados paveikto, vispirms uzsverot komandas papildinājumu un attiecīgi – papildinātās komandas darbu, LMNA biedru skaita pieaugumu (līdz ~3000), aktīvāku iesaistīšanos Latvijas NVO un starptautiskajā apritē.

Atsaucoties uz LMNA priekšsēdētājas vietnieces Ligitas Brahmanes sniegto informāciju, Kongresā par LMNA priekšsēdētāju ievēlēta Kristīne Rapa, par priekšsēdētājas vietnieci Ligita Brahmane. 

Dalīties Facebook

Komentāri

*
*
*