Par ISO un standartiem

30.03.2020 |  LMSP, ISO

ISO ir neatkarīga, nevalstiska starptautiska organizācija. Tās sastāvā ir 164 nacionālās standartu organizācijas.

ISO standarti tapuši, ekspertiem pasaulē vienojoties. Standartus var salīdzināt ar formulu, kas nosaka, kā rīkoties būtu vispareizāk.

Sertificēšana parāda, ka jūsu produkts vai pakalpojums atbilst tam, ko jūsu esošie un iespējamie klienti cer sagaidīt. Dažās nozarēs sertificēšana ir noteikta attiecīgā likumā vai obligāti kā noteikums iekļaujama slēdzamajos līgumos.

ISO nav sertificēšanas organizācija

ISO standartus attīsta, bet nekādā veidā nepiedalās sertificēšanā un neizsniedz (nepiešķir) sertifikātus. Sertificēšanu veic citas organizācijas vai uzņēmumi! Tātad: neviens uzņēmums vai organizācija nav ISO sertificēta!

ISO Komiteja atbilstības novērtēšanai (CASCO) sertificēšanas procesam ir sagatavojusi virkni standartu, ko sertificēšanas iestādes izmanto.

Sertificēšana – neatkarīgas iestādes izsniegts dokuments, kas apliecina, ka produkts, pakalpojums vai sistēma atbilst noteiktām prasībām.

Akreditācija – neatkarīgas iestādes formāls atzinums, ka sertificēšanas iestāde darbojas atbilstīgi starptautiskiem standartiem

Par ISO un standartiem Dalīties Facebook

Komentāri

*
*
*