Paldies visiem ziedotājiem Ukrainas atbalstam!

24.03.2022 |  LMSP

Turpināsim atbalstīt kolēģus Ukrainā līdz agresors tiks sakauts un patriekts!

Paldies atbalstītājiem!

Zane Bigača

Daina Fišere

Katrīna Amerika

Mārtiņš Gūtmanis

Vita Cīrule

Viktors Gulbis

Anda Ozola

Pēteris Donga

Edvīns Zakovics

Kaspars Freimanis

Māris Kuzmins

Dita Oļukalne

Artis Balodis

Zigurds Dalke

Laima Vosa

Dace Kroģere

Līga Urtāne

Sarmīte Melne

Iveta Laktiņa

Ilze Kalnakārkle

Ingus Barviķis

Edmunds Linde

Mareks Ratnieks

Artūrs Markots

Aija Meijere

Dana Spulle

Agnese Cīrule

Ojārs Demiters

Arvis Heniņš

Andris Indriksons

Guna Baltiņa

Andris Insbergs

Renārs Beķers

Kristīne Cimermane

Diāna Sprukte

Jānis Upens

Dace Rumpe

Juris Jumītis

Raivo Kalniņš

Maira Bartaševiča

Līga Ozola-Šmite

Katerīna Paltiņa

ALvis Lepiksons

Jānis Znotiņš

Renāte Bogdanova

Zaiga Koškina

Jāzeps Deglis

Andris Balodis

Tatjana Parfjonova

Sergejs Sotņikovs

Mairita Leitāne

Armands Zalāns

Jānis Galnieks

Ilze Kukāre

Ģirts Abizārs

Lauris Ķemlers

Laima Zvejniece

Ligita Daņilova

Justs Lūkins

Ēriks Gausmanis

Valdis Kalns

Kaspars Piševs

Dalīties Facebook