NewGo! Jauna pieeja mežu pārvaldībā

30.12.2022 |  European Forest Institute

Jauna pieeja mežu pārvaldībā (NewGo!) ir Eiropas Mežu institūta (EFI) izveidota Pārvaldības programma, ko koordinē EFI birojs Bonnā. Faktiski NewGo! uzskatāma par projekta ievaddaļu.

Projekta mērķis ir sniegt zinātnē pamatotas (balstītas) zināšanas, īpašu uzmanību pievēršot:

REDD+ un FLEGT iniciatīvām (starpnopzaru pārskatos gūtā pieredze) un  potenciālam, ko sniedz jaunās politikas jomas, kas saistītas ar jebkādas atmežošanas novēršanu, mežu atjaunošanu un ilgtspējīgu mežu finansēšanu.

Pamatinformācija  

Visā pasaulē meži ir pakļauti ievērojamam urbānajam spiedienam. Joprojām ir augsti gan atmežošanas, gan mežu degradācijas rādītāji. Saskaņā ar jaunākajiem akadēmiskajiem datiem, šo spiedienu efektīvi risināt, izmantojot starptautisko un vietējo mežu pārvaldību, joprojām ir sarežģīti. Ir izstrādātas vairākas starptautiskas pārvaldības iniciatīvas, kas vērstas uz atmežošanas un mežu degradācijas novēršanu, no kurām zināmākās ir REDD+ un FLEGT.  

Projekts  

NewGo! izstrādā virkni pētījumu, resursu un rīku, kas palīdz 1) politikas veidotājiem Eiropā, lai turpinātu uzlabot pašreizējo meža pārvaldības iniciatīvu īstenošanu, kā arī jaunu iniciatīvu izstrādi; 2) plašsaziņas līdzekļiem, jo īpaši sociālo plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, lai gūtu dziļāku ieskatu par iesaistīšanos meža pārvaldībā un uzlabotu faktisko izpratni par meža pārvaldības jautājumiem; 3) pētniekiem, lai uzlabotu izpratni par meža pārvaldības iniciatīvu praktisko pieredzi un aspektiem.
Plašāka un sīkāka informācija par projektu

Dalīties Facebook

Komentāri

*
*
*