Nekādu FSC sertificētu koksni un tās materiālu no Krievijas vai Baltkrievijas!

08.03.2022 |  FSC International

Tā kā gan Krievijas, gan Baltkrievijas meža nozares ir saistītas ar bruņotu iebrukumu (kaimiņvalstī), ne FSC sertificētu, ne kontrolētu koksni no šīm valstīm tirgot nav atļauts.

FSC joprojām ir dziļi nobažījusies par Krievijas agresīvo iebrukumu Ukrainā un ir solidāra ar visiem šīs karadarbības upuriem. Pilnībā apņemoties ievērot FSC misiju un standartus un pēc rūpīgas FSC sertifikācijas atsaukšanas iespējamās ietekmes analīzes, FSC Starptautiskā direktoru padome ir piekritusi apturēt visus tirdzniecības sertifikātus Krievijā un Baltkrievijā un bloķēt visu kontrolēto koksnes ieguvi no divām valstīm.

Tas nozīmē, ka Krievijas un Baltkrievijas koksne un koksnes produkti nekur pasaul ēnevar tikt izmantoti FSC sertificētos produktos vai tikt pārdoti kā FSC sertificēti, kamēr turpinās bruņota vardarbība.

FSC turpinās rūpīgi uzraudzīt situāciju un ir gatava veikt papildu pasākumus, lai aizsargātu savas sistēmas integritāti.

“Visas mūsu domas ir ar Ukrainu un tās iedzīvotājiem, un mēs dalāmies viņu cerībās uz miera atgriešanos. Mēs arī izsakām līdzjūtību tiem cilvēkiem Baltkrievijā un Krievijā, kuri nevēlas šo karu,” sacīja FSC ģenerāldirektors Kims Karstensens.

Lai turpinātu aizsargāt mežus Krievijā, FSC ļaus meža apsaimniekošanas sertifikātu īpašniekiem Krievijā saglabāt savu FSC sertifikātu meža apsaimniekošanai, bet nesaglabās atļaujas tirgot vai pārdot FSC sertificētu kokmateriālu.

K. Karstensens paskaidroja: “Mums jārīkojas pret agresiju – tajā pašā laikā mums ir jāizpilda savs mežu aizsardzības uzdevums. Mēs uzskatām, ka, pārtraucot tirdzniecību ar FSC sertificētiem un kontrolētiem materiāliem un vienlaikus saglabājot iespēju apsaimniekot mežus saskaņā ar FSC standartiem, tiek apmierinātas abas šīs vajadzības."


Piezīme. Pagājušajā nedēļā ASI paziņoja par akreditācijas jomu pārtraukšanu Baltkrievijā sakarā ar neatbilstību FSC darba pamatprasībām un riskiem auditos iesaistīto cilvēku drošībai. Šīs rīcības pamatā bija izmeklēšana, kas tika sākta jau pirms Krievijas iebrukuma Ukrainā.

Cita piezīme. Šis lēmums stājas spēkā 30 dienu laikā pēc pārskatīto kontrolēto koksnes riska novērtējumu attiecībā uz Krieviju un Baltkrieviju publicēšanas šodien, proti, no 2022. gada 8. aprīļa.

Piezīme. Lēmums izraisa vairākus jautājumus no mūsu galvenajiem piegādes partneriem, sertifikātu īpašniekiem un ieinteresētajām personām – mēs strādājam, lai tos atrisinātu, izmantojot FAQ apkopojumu, kas tiks pievienots šai lapai.

Nekādu FSC sertificētu koksni un tās materiālu no Krievijas vai Baltkrievijas! Dalīties Facebook