Nedēļas apskats. 6.-12. aprīlis

12.04.2024 |  LMSP
Vērts zināt! Par gaidāmajiem notikumiem
 
Akcija “Ziedu ceļos” no 1. februāra līdz 30. oktobrim
 
Līdz 15. aprīlim pieteikšanās gada balvai vides aizsardzībā – Zaļā izcilība 2024
 
16. aprīlī seminārs “Mitru un kūdrainu lauksaimniecības zemju apsaimniekošana”
 
18.-19. aprīlī Daugavpils Universitātes 66. starptautiskā zinātniskā konference
 
18. aprīlī forums “Finansējums un atbalsts biznesam Latgalē”
 
20. aprīlī 6. Vimbu svētki Bauskā
 
Līdz 25. aprīlim balsojums par Natura 2000 Award, arī Latvijas projektu
 
26. aprīlī “Mežs ienāk Jelgavā”
 
20. Latvijas stādu parāde 4. un 5. maijā Siguldā
 
Līdz 12. maijam iespēja pieteikt kandidātus Eiropas Komisijas izsludinātajā konkursā “EU Organic Awards” bioloģiskās produkcijas ražotājiem, kuri izstrādājuši izcilus, inovatīvus, ilgtspējīgus un iedvesmojošus projektus, radot reālu pievienoto vērtību bioloģiskajai ražošanai un patēriņam. 
 
Latvijas meža dienas – 24. un 25. maijā
 
Par oficiālo
 
Satversmes tiesa atzina normu, ar kuru samazināts galvenās cirtes caurmērs, par neatbilstošu Satversmes 115. pantam, kurš aizsargā ikviena tiesības dzīvot labvēlīgā vidē. Satversmes tiesa uzsvēra, ka tiesiskajam regulējumam, kuram var būt būtiska ietekme uz vidi, ir jābūt vispusīgi izvērtētam, līdzsvarojot sabiedrības labklājības, vides un ekonomikas intereses.
 
Zemkopības ministrija atbilstoši Latvijas tiesiskuma kārtībai respektē Satversmes tiesas spriedumu, ar ko tiek ierobežotas privāto īpašnieku tiesības apsaimniekot un gūt labumu no sev piederošā īpašuma. Lai nākotnē mēs Latvijā šādi neapgrūtinātu privāto īpašumu, Zemkopības ministrija atkārtoti virzīs tautsaimniecībai un videi labvēlīgas izmaiņas normatīvajā regulējumā, veicot ietekmes uz vidi novērtējumu. Rīkošos nekavējoties un sasaukšu Meža konsultatīvo padomi, kurā piedalās gan meža nozares, gan vides organizāciju pārstāvi.
 
Latvijas nacionālo pozīciju esam sagatavojuši, sadarbojoties gan ar nozaru ministrijām, gan ar nevalstiskā sektora un uzņēmēju pārstāvjiem. Latvija kopumā atbalsta priekšlikuma virzību, un atzīst to par būtisku rīku, lai samazinātu resursietilpīgo nozaru ietekmi uz vidi. Latvijas prioritāte sarunās par pārtikas atkritumu un tekstilizstrādājumu atkritumu apjomu samazināšanu un apsaimniekošanu ir skaidru un precīzu prasību noteikšana ražotājiem, tirgotājiem un sabiedrībai kopumā.
 
Atbalsts 23,5 miljonu eiro apmērā paredzēts kredītprocentu daļējai dzēšanai primārajiem lauksaimniecības produkcijas ražotājiem, lauksaimniecības un mežsaimniecības kooperatīvajām sabiedrībām, uzņēmējiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi, kā arī ar zvejniecību, akvakultūru vai to produktu apstrādi. 
 
Ministru kabinets, izskatot Konkurences padomes (KP) ziņojumu par 2023. gada publisko pārskatu, nolēma uzdot KP sagatavot priekšlikumus grozījumiem normatīvajos aktos, lai novērstu pārtikas preču mazumtirdzniecībā īstenoto atšķirīgo attieksmi cenu veidošanā starp Latvijā un citās valstīs saražotajām pārtikas precēm.
 
Satversmes tiesa atzina, ka normas, kas paredz aizliegumu audzēt un turēt dzīvniekus tikai kažokādu ieguvei, atbilst Satversmei. Satversmes tiesa uzsvēra, ka dzīvnieku kā jutīgu būtņu pasargāšana no nevajadzīgām ciešanām ir demokrātiskas sabiedrības vērtība. Mūsdienu sabiedrībai ir ētisks un morāls pienākums nodrošināt dzīvnieku labturību un aizsardzību.
 
Par nozares jautājumiem
 
LVM Mežvidu kokaudzētavas būvdarbi tika sākti 2022. gada jūlijā un pabeigti 2023. gada decembrī, uzņēmumam investējot 17,61 miljonus eiro. Mežvidu kokaudzētavas stādu šķirošanas un apstrādes kompleksa 8000 kvadrātmetru platībā atrodas ražošanas telpas, stādu saldētavas un kokaudzētavas administratīvās telpas, kā arī papildu inventāra un tehnikas uzglabāšanas noliktava 500 kvadrātmetru platībā.
 
Koncernam turpinot īstenot attīstības stratēģiju un investīcijas ražošanas jaudu palielināšanā, marta beigās Kuldīgā testa režīmā darbu sākusi “Latvijas Finiera” jaunā finieru ražotne. Tā aprīkota ar unikālu tehnoloģiju, kas dod iespēju no katra bērza apaļkoka iegūt maksimālo iespējamo finiera iznākumu.
 
10. aprīlī apbalvoti aptaujas “TOP darba devējs 2023” uzvarētāji – pagājušā gada Latvijā labākās un iekārojamākās darbavietas. “Latvijas Finieris” ieguvis augsto 3. vietu kā labākais darba devējs ražošanas sektorā. 
Arī Valsts meža dienesta Mežsaimniecības daļas vadītājs Normunds Knēts “Likumam un Taisnībai” atbild, ka Latvijā nav konkrēta kritērija jēdzienam vecs mežs: “Par tādu var uzskatīt valstī noteikto galvenās cirtes vecumu, kas vēsturiski nozīmē, ka mežs ir izaudzis, tātad kļuvis vecs.”
 
Par statistiku
 
Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem, 2024. gada februārī gada griezumā preču eksporta vērtība faktiskajās cenās samazinājās par 5,3%, savukārt importa vērtība samazinājās par 2,4%. Eksporta un importa vērtības samazinājums gada griezumā joprojām ir saistāms ar cenu samazinājumu, kā arī bāzes efektu. 
 
2023. gada 2. pusgadā, salīdzinot ar 1. pusgadu, vidējā iepirkumu cena samazinājās gan skujkoku, gan lapkoku apaļkokiem, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Lielākais cenu kritums bija bērza zāģbaļķiem 18-24 cm diametrā un melnalkšņa zāģbaļķiem 18-24 cm diametrā.
 
Par ūdeņradi
 
Nākotnes energoresursa – zaļā ūdeņraža – transportēšanai no Ziemeļvalstīm uz Viduseiropu iecerēta ūdeņraža vada izveide, tā Latvijas aptuveni 270 kilometru garais posms varētu izmaksāt apmēram 800 miljonus eiro un veicinātu ūdeņraža ražošanu.
 
Par Lielauces ezeru
 
Nomas tiesībām tiek izsolīta LVM valdījumā esoša zeme 0,28 ha platībā, kas atrodas Dobeles novada Lielauces pagastā, kā arī iznomāšanas mērķim izmantojami infrastruktūras objekti: pontona laipa, piekļuves laipa, noliktava, infrastruktūras elektroapgādes iekšējie un ārējie tīkli, tualete un divas peldošas atpūtas mājiņas. Nomas tiesības tiek izsolītas uz 12 gadiem.
 
Par salidojumu
 
LBTU aicina uz satikšanās svētkiem, kas veltīti ainavu arhitektūras specialitātes 30 gadu jubilejai Latvijā. Svētku kulminācija būs 19. aprīlī, kad notiks zinātniski praktiskā konference Ārpus rāmjiem un absolventu salidojums.
 
Par sēra smaku... 
 
Somijas meteoroloģijas institūts vietnē X aplēsis, ka situācijas vaininieks varētu būt Ķemeru nacionālais dabas parks, – pēdējās dienās laikapstākļi bijuši labvēlīgi sēra savienojumu nonākšanai gaisā un atceļošanai uz Helsinkiem.
 
Dabas aizsardzības pārvalde noraida Somijas un Latvijas medijos izskanējušo informāciju, ka Ķemeru Nacionālajā parkā esošie sērūdeņi varētu būt iemesls nepatīkamajam aromātam Somijas galvaspilsētā Helsinkos. Lai gan šī ir neparasta dabas parādība ar spēcīgu aromātu, tā nespēj ietekmēt gaisa kvalitāti vairāk nekā 400 kilometru attālumā. 
 
Par satraukumu
 
Manuprāt, lūzums, pēc kura tika sašaurināta brīvība ne tikai redakcionālajām izvēlēm, bet arī spiests uz vēlētāju izvēlēm, iestājās krietni senāk – līdz ar mantras šajā ģeopolitiskajā situācijā ienākšanu politiķu, tiesībsargu, drošībnieku, arī pašu mediju un sabiedrības ikdienas leksikā.
 
Aktuālais karikatūrās
Dalīties Facebook

Komentāri

*
*
*