Ministrijas konsultatīvā padome - atsevišķu Vides organizāciju varā

19.01.2017 |  Jānis Švirksts, Māris Liopa

Ministru prezidentam, Nacionālās apvienības Saeimas frakcijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Zemkopības ministrijai,  Latvijas Mežu sertifikācijas padomes biedriem un citām ieinteresētajām pusēm

 

Rīgā, 2017. gada 19. janvārī

           

Par Vides konsultatīvās padomes nolikumu un vēlēšanām

 

Šī gada 18. janvārī noritēja Vides konsultatīvās padomes vēlēšanas, kuru laikā VKP sastāvā tika ievēlētas 20 organizācijas, bet VKP nolikuma dēļ tajā nespēj iekļūt tādas organizācijas kā:

1. Latvijas Kūdras asociācija;

2. Latvijas Hidromelioratīvo būvnieku asociācija;

3. Latvijas Mežu sertifikācijas padome;

4. Makšķernieku organizāciju sadarbības padome;

5. Latvijas Mednieku savienība;

šīs organizācijas, kas savā darbībā pēc būtības pārstāv kādu no tautsaimniecības nozarēm un daudzu tūkstošu cilvēku intereses, nevis savas personīgās ambīcijas.

VKP nolikums nenodrošina objektivitāti Vides politikas veidošanā, jo tas pieļauj to, ka padome strādā pretēji sabiedrības interesēm un nepatiesi nomelno valsti. Vides organizācijas ir savstarpēji cieši saistītas un to starpā pastāv slēpta vienošanās par vietu sadali padomē.

 

Atbilstoši MK Noteikumiem Nr. 209 “Vides konsultatīvās padomes nolikums”, VKP ir konsultatīva koordinējoša institūcija, kuras darbības mērķis ir veicināt sabiedrības līdzdalību vides politikas izstrādē un īstenošanā, un VKP uzdevumi ir:

  • atbilstoši sabiedrības interesēm sniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un citām nozaru ministrijām priekšlikumus par normatīvo aktu projektiem un politikas plānošanas dokumentu projektiem, kā arī Eiropas Savienības starptautisko tiesību aktu projektiem, kas skar vides politiku;

  • informēt sabiedrību par aktualitātēm vides jomā, kā arī veicināt vides jautājumu integrēšanu nozaru politikā.

Vides konsultatīvā padome pašreizējā veidolā nav un nevar būt kompetenta vides jautājumos un pārstāv šauras grupas intereses, tādējādi uzņemoties vienīgo pareizo un ekskluzīvo viedokli Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā. VKP ir jāstrādā sabiedrības labā un tās nolikums ir nekavējoties jāpārstrādā, lai nodrošinātu būtisku sabiedrības grupu pārstāvniecību.

 

 Vides konsultatīvās padomes sastāvā ietilpstošo organizāciju savstarpējā saikne: 

 

Latvijas dabas fonds

Lelde Enģele

Latvijas Dabas fonda (LDF) Padomes loceklis Jānis Priednieks ir arī LOB prezidents un Latvijas Universitātes profesors.

LDF Projektu vadītājs Edmunds Račinskis ir LOB Programmas "Zaļā vārna" vadītājs

 

 

 

 

 

 

 

Latvijas Ornitoloģijas biedrība

Viesturs Ķerus (VKP Padomes priekšsēdētāja vietnieks)

Latvijas Ornitoloģijas biedrības padomi veido:
LU Bioloģijas fakultātes asociētais profesors un LDF Padomes loceklis Jānis Priednieks
Latvijas Dabas fonda projektu vadītāja Ilze Priedniece (Latvijas Dabas fonda Padomes locekļa  Jāņa Priednieka sieva)
Dana Heiberga – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Investīciju programmu un finanšu instrumentu atbalsta nodaļas vadītāja
Guna Roze – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Investīciju uzraudzības departamenta vecākā eksperte.

 

Latvijas Botāniķu biedrība

Līga Strazdiņa

Latvijas Botāniķu biedrības valdes priekšsēdētāja Rūta Sniedze – Kretalova ir LDF Padomes locekle, projektu vadītāja, eksperte.

 

 

 

 

 

Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija

Andrejs Briedis

Andrejs Briedis ir VKP locekļa - Latvijas Dabas fonda Padomes loceklis

 

 

 

 

Ekodizaina kompetences centrs

Jana Simanovska

Jana Simanovska ir Biedrības Vides vārds jeb žurnāla Vides vēstis autore. Žurnāla galvenā redaktore ir VKP locekle Anitra Toome.

 

 

Latvijas Vides pārvaldības asociācija
Valts Vilnītis

Latvijas Vides pārvaldības asociācijas Padomes loceklis Valts Vilnītis un valdes locekle Aiga Kāla ir arī uzņēmuma - SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment (ELLE) valde.
ELLE ir starptautisks vides konsultāciju uzņēmums, kas piedāvā konsultācijas vides pārvaldības jautājumos.

 

 

 

 

 

 

Zaļā brīvība

Jānis Brizga

Zaļā brīvība ir sabiedriska vides aizsardzības organizācija, kas dibināta 1993. gadā kā VKP locekļa - Vides aizsardzības kluba Zaļā bibliotēka un pārreģistrēta 2000. gadā kā “Zaļā brīvība”. Šeit pulcējas domājošie un taisnīgumu meklējošie.

Zaļās brīvības Jāņa Brizgas sieva Liene Brizga-Kalniņa ir LDF Komunikācijas vadītāja

Dalīties Facebook

Komentāri

*
*
*