Mežsaimniecības vides subsīdijas Somijā

Tā kā jau iepriekš esam rakstījuši par Somijas pieredzi mežsaimniecības jautājumos un valsts atbalstu somu meža īpašniekiem, vēlamies iepazīstināt arī ar t.s.vides subsīdijām, kas pieejamas Somijas mežu apsaimniekotājiem. Tās var saņemt privāts meža īpašnieks vai privātpersonu izveidota lauksaimniecības vai mežsaimniecības korporācija, kā arī uz kopēja meža vai kopējas platības daļu īpašumtiesību pamata.

Mežsaimniecības vides subsīdijas galvenokārt tiek izmantotas dzīvotņu saglabāšanai saskaņā ar Meža likumu. Somijas Mežu centrs var piešķirt vides subsīdijas izmantojamu zemes robežu ietvaros arī citiem objektiem, piemēram, dzīvotnēm īpašas programmas METSO ietvaros. Parādīta arī kompensējamās atlīdzības aprēķina metodika. Šis ir piemērs, no kā varētu mācīties arī Latvijas vides politikas veidotāji un , piemēram, balstoties uz somu pieredzi Vides aizsardzības fonds varētu novirzīt daļu līdzekļu meža īpašniekiem. Tas būtu LVAF lielisks pienesums vides aizsardzībai, nevis dažādu visai "īpatnēju" projektu atbalsts kā līdz šim.

Dalīties Facebook

Komentāri

*
*
*