LMSP aicina sugu un biotopu ekspertiem piemērot Valsts amatpersonas statusu

09.04.2017 |  Māris Liopa

Šī  gada 12. aprīlī informējām (ŠEIT), ka Latvijas Vides pārvaldības asociācija, sadarbība ar Latvijas Vides aizsardzības fondu veica pētījumu "Eiropas Savienības Dabas direktīvu prasību pārņemšanas izvērtējums", kura uzdevumi bija:

1.Noskaidrot un apkopot Dabas un Vides atbildības direktīvu prasības un Latvijas normatīvajos aktos saistībā ar tām noteikto;

2.Identificēt neatbilstības un rast sistēmiskus risinājumus, sniegt priekšlikumus normatīvo aktu uzlabošanai vai ieteikumus prakses maiņai;

3.Noskaidrot samērīguma principa zemes īpašnieku/attīstītāju tiesību aizsardzību.

Arī LMSP biedri līdz š.g. 21.aprīlim var iesniegt priekšlikumus iekļaušanai dokumentā. Balstoties uz to, ka SBAL (Sugu un biotopu aizsardzības likums) 6.1 pants nosaka, ka ir sertificēti eksperti sugu un biotopu aizsardzības jomā, kuru atzinumi var būtiski skart zemes un meža īpašnieku, apsaimniekotāju un valdītāju tiesības un lai izvairītos no potenciāliem interešu konfliktiem, kā arī iespējama objektivitātes trūkuma, LMSP vadība lūdz iekļaut prasību piemērot ekspertiem Valsts amatpersonas statusu, kas pastiprinātu ekspertu atbildību un uzraudzību.

Dalīties Facebook

Komentāri

*
*
*