Latvijas Meža programma. 2021. gads

22.12.2021 |  LMSP

Videolekcija #1    

“Latvijas un pasaules konteksts klimata izmaiņu jautājumos un viedokļi”

Dr. geol. Ilze Ozola, "Ezeru un purvu izpētes centrs" valdes locekle

Video: https://www.youtube.com/watch?v=MXR62acg20w

Videolekcija #2    

“Koku ieaudzēšana un audzēšana dažādos zemes lietojuma veidos - ieguldījums Latvijas bioekonomikas nozaru attīstībā”

Dr. silv. Dagnija Lazdiņa, LVMI "Silava" vadošā pētniece

Video: ​https://www.youtube.com/watch?v=tVdX_HvXmqY

Videolekcija #3    

“Mednieki un sabiedrība: dabas aizsardzības prasību atbilstība ilgtspējīgai medību nozares attīstībai. Problēmas un risinājumi”

Sintija Dozberga, Latvijas Mednieku asociācijas projektu vadītāja

Video: https://www.youtube.com/watch?v=wYY5X2SLFHY

Videolekcija #4    

“Medījamo dzīvnieku populācijas un kontrole. Medības un dabas aizsardzība”

Haralds Barviks, Latvijas Mednieku asociācijas (LATMA) vadītājs

Video: ​https://www.youtube.com/watch?v=gNCGdSfbsGQ

Videolekcija #5    

“Vai klimata pārmaiņas varam mazināt bez mežsaimniecības?”

Dr. silv. Āris Jansons, LVMI "Silava" vadošais pētnieks

Video: https://www.youtube.com/watch?v=4EbF2BYcMQo 

Videolekcija #6   

“Meža sertifikācijas veidi, standarti un principi”

Jānis Švirksts, "BM certification" valdes loceklis

Video​: https://www.youtube.com/watch?v=azV7XOD8ZCY

Videolekcija #7   

“Latvijas meža nozare. Resursu ilgtspējīga izmantošana. Dabas aizsardzības prasības - iespējamās sekas un risinājumi”

Māris Liopa, Latvijas Mežu sertifikācijas padomes priekšsēdētājs

Video: https://www.youtube.com/watch?v=QzyqXwKXWAw

Videolekcija #8   

“Latvijas meža nozare un Eiropas jaunā vides politika. Ietekme un prognozes”

Māris Liopa, Latvijas Mežu sertifikācijas padomes priekšsēdētājs

Video: https://www.youtube.com/watch?v=OUnmPsA-KE0

Dalīties Facebook

Komentāri

*
*
*