Latvijas meža nozari ietekmē aktuālie pasaules notikumi

06.10.2022 |  globalwoodmarketsinfo.com

Pagājušajā nedēļā Latvijas Kokrūpniecības federācijas (LKF) un a/s “Latvijas valsts meži” (LVM) valdes pārstāvji tikās, lai pārrunātu situāciju Latvijas meža nozarē, kas ir būtiski mainījusies pašreizējo pasaules notikumu ietekmē.

Kopš šā gada februāra, kad sākās karš Ukrainā, ir vērojams ļoti straujš un nesabalansēts apaļkoksnes, zāģbaļķu un enerģētiskās koksnes cenu kāpums, būtiski palielinājies pieprasījums pēc visu veidu apaļkoksnes Latvijā, kas savukārt radījis mežizstrādes un apaļkoksnes transporta pakalpojumu pieejamības deficītu.

Latvijas pakalpojumu sniedzēji tik strauju pakalpojumu pieprasījuma pieaugumu tik īsā laikā nevar apmierināt, jo Latvijā jau vairākus gadus trūkst kvalificēta darbaspēka, tostarp meža nozarē ir izteikts pieredzējušu mežizstrādes tehnikas operatoru un kokvedēju autovadītāju trūkums.

“C19 pandēmija un Krievijas iebrukums Ukrainā ir būtiski ietekmējuši koksnes izstrādājumu un mežizstrādes pakalpojumu tirgu, enerģētiku un ekonomikas attīstību gan vietējā, gan starptautiskā mērogā. Turklāt šā gada septembrī Eiropas Parlaments atbalstīja grozījumus Atjaunojamo energoresursu direktīvā, kas var nodarīt lielu kaitējumu Latvijas enerģētikai un ekonomikai kopumā,” pēc tikšanās atzina LKF prezidents Indulis Kovisārs.

2022. gads Latvijas meža nozarē ir bijis svārstīgs: vēl pirms gada nevarēja prognozēt trīskāršu šķeldas pieprasījuma pieaugumu.

LVM valdes priekšsēdētājs Pēters Putniņš uzsvēra: “Izaicinājumi, ko rada straujās piedāvājuma un pieprasījuma svārstības nozarē gan koksnes produktu, gan pakalpojumu jomā, straujais biomasas izmantošanas pieaugums enerģētikā un ES zaļā kursa ieviešana, nosaka nepieciešamību pēc vēl ciešākas komunikācijas un sadarbības meža nozarē gan starp uzņēmējiem, gan interešu organizācijām”.

LKF un LVM turpinās regulāras sarunas savstarpēji noslēgtā sadarbības memoranda ietvaros ar mērķi palielināt atjaunojamo resursu un bioekonomikas daļu Latvijas tautsaimniecībā. 2021. gadā noslēgtā līguma kopīgie mērķi paredz līdz 2030. gadam dubultot pievienoto vērtību uz vienu darba vietu meža nozarē, divkāršot meža nozarē saražotās produkcijas vērtību, kā arī izveidot par 25% produktīvākas mežaudzes.

LVM ir lielākais mežsaimniecības uzņēmums Latvijā, kas apsaimnieko valsts meža zemi. LVM pamatuzdevums ir nodrošināt meža īpašumu ilgtspējīgu apsaimniekošanu, veicinot sakārtotas dabas, sociālās un uzņēmējdarbības vides veidošanu.

Latvijas Kokrūpniecības federācija ( LKF ) pārstāv 8 vadošās meža nozares nevalstiskās organizācijas Latvijā.

Dalīties Facebook

Komentāri

*
*
*