Kūlas dedzināšana - katastrofāls posts Latvijas dabai

08.05.2017 |  Māris Liopa

Mēs zinām, un Valsts ugunsdrošības dienests ik gadus uzsver, ka kūlas dedzināšana nodara ļoti ievērojamu kaitējumu dabai un tās bioloģiskajai daudzveidībai, iznīcina vērtīgus augus, kukaiņus un mazos dzīvniekus, arī putnu ligzdas. Vislielākais ļaunums tiek nodarīts, dedzinot kūlu lielās platībās un vēlu pavasarī vai pat vasarā, kad ir pamodušies gandrīz visi dzīvnieki, izveidotas putnu ligzdas, sadētas olas. Pie tam dedzinātas tiek arī putniem nozīmīgās mitrās pļavas, ezeru un upju palienes.

 Foto avots: http://nra.lv/latvija/168500-skumji-kulas-dedzinasanas-sekas.htm

 

Arī Dabas aizsardzības pārvalde informē, ka kūlas dedzināšanas rezultātā vienkāršojas augu sabiedrības – samazinās pret dedzināšanu neizturīgo viengadīgo augu skaits, samazinās augsnes auglība, jo sarūk augu atlieku masa un humusa saturs augsnē, iet bojā augsnes virskārtā un uz augsnes virsmas dzīvojošie kukaiņi, to kāpuri, olas, kūniņas, kā arī samazinās skrejvaboļu, zirnekļu, īsspārņu populācijas blīvums. Kopumā kūlas dedzināšanas dēļ samazinās sugu daudzveidība, kas attiecīgi mazina dabas estētisko skaistumu – dabā izzūd dažādas krāsas, smaržas un skaņas, ko rada floras un faunas daudzveidīgums.

Vidēji gadā Latvijā ir 2800 kūlas ugunsgrēki, tajos izdeg ik gadu vairak nekā 3000 hektāri Latvijas zemes.

Lai gan ir noteikti bargi sodi par kūlas dedzināšanu http://www.vugd.gov.lv/lat/par_vugd/darbibas_sferas/63-ugunsdrosibas-uzraudziba, tomer ar to nepietiek, LMSP uzsver , ka ļoti liela loma "kūlas neprāta" ierobežošanā ir sabiedrības attieksmei. Uzskatam, ka sabiedrība Latvijā ir ļoti nepietiekami informēta par kūlas dedzināšanas postu , kas tiek nodarīts dabai. Nezināmu iemeslu dēļ no lielākajām vides organizācijām nav ne dzirdamas ne redzamas aktivitātēs par kūlas ugunsgrēku ierobežošanu, iespējams, ka tas pietiekami nenovērtē to nelaimes apjomu , kas tiek nodarīta videi. Atceramies ļoti neviennozīmīgi vērtētos centienus "kontrolēti dedzināt" mežu Gaujas nacionālā parka teritorijā http://www.bizness.lv/sabiedriba/id/26303/zalie-dedzinataji-liek-aizdomaties-par-kulu, kur tikai pēc sabiedrības iejaukšanās un mežzinātnieku kritiskā vērtējuma šis "projekts" tika apturēts... http://apollo.tvnet.lv/zinas/latvijas-meza-un-dabas-zinatnieku-atklata-vestule-rotalas-ar-uguni/660551
LMSP cer, ka aktīvākie vides aizstavji beidzot sāks patiesi iestāties par dabas daudzveidības saglabāšanu ne tikai planojot kā uzlikt papildus aprobežojumus un liegumus meža īpasniekiem un apsaimniekotājiem, bet arī reāli cīnoties pret "kūlas neprāta" ļaunumu , kas tiek nodarīts Latvijas dabai katru gadu. Pagaidām tādas aktivitātes nav manītas.

Dalīties Facebook

Komentāri

*
*
*