Konference "PVN samazinājums kā sabiedrību iesaistošs faktors Eiropas zaļā kursa mērķu sasniegšanai"

14.03.2022 |  Dienas Bizness

2022. gada 24. martā

PROGRAMMA

10.00 – 10.05   Priekšvārds
Romāns Meļņiks, “Dienas Bizness” galvenais redaktors

10.05 – 10.20   Latvijas nacionālā stratēģija, izaicinājumi un darba plāns jaunajā plānošanas periodā 2023-2027 un Krievijas kara Ukrainā apstākļos 
Kaspars Gerhards, zemkopības ministrs

10.20 – 10.40  Regulatory framework and Roadmap for the CAP 2023-2027
Maciej Golubiewski, EK lauksaimniecības komisāra Janusz Wojciechowski biroja vadītājs

10.40 – 10.50  Lauksaimniecības un saistīto nozaru riski un iespējas pārejas periodā uz jauno KLP SP 2023-2027 un karā, kas notiek Ukrainā
Edgars Treibergs, LOSP priekšsēdētājs

10.50 – 11.10   Pētījuma rezultāti – PVN likme pārtikai, zaļā kursa mērķi
Pārstāvis no SKDS

11.10 – 11.40   Diskusija: PVN samazināšana pārtikai – sociālekonomiskie ieguvumi un riski
Diskusijas dalībnieki:

 • Guntis Vilnītis, LOSP ģenerāldirektors,
 • Jānis Eglīts, ZM biroja vadītājs,
 • Ināra Šure, LPUF padomes priekšsēdētāja
 • Finanšu ministrijas pārstāvis (tiek saskaņots)

11.40 – 12.00   Pārtraukums

 

I DAĻA | ATBALSTA MEHĀNISMI LAUKSAIMNIECĪBĀ: IETEKME UN PRAKTISKIE REZULTĀTI

 

12.00 – 12.20   Valdības atbalsta mehānismi: Risku identificēšana, atbalsta noteikšanas ātrums, problēmas risinājums, rezultāti
Zigmārs Ķikāns, Zemkopības ministrijas Tirgus un tiešā atbalsta departamenta vadītājs

12.20 – 12.40   Zaļā kursa vadlīnijas jaunajā plānošanas periodā – definētās prasības, atbalsta sadalījums un sekas saistību neizpildei
Valters Zelčs, biedrības “Par ilgtspējīgu lauksaimniecību un lauku vidi” valdes priekšsēdētājs, Zemnieku saeimas ārpolitikas eksperts

12.40 – 13.10   Diskusija – Latvijas lauksaimnieku konkurētspēja kopējā Eiropas tirgū
Diskusijas dalībnieki:

 • Jānis Eglīts, ZM biroja vadītājs,
 • Guntis Gūtmanis, LOSP valdes loceklis, Piena grupas vadītājs,
 • Indulis Jansons,Latvijas lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas valdes priekšsēdētājs,
 • Ringolds Arnītis, Latvijas Agronomu biedrības valdes loceklis

 

II DAĻA | PRODUKCIJAS PAŠIZMAKSAS PIEAUGUMS UN TO IETEKMĒJOŠIE FAKTORI

13.10 – 13.25   Augu aizsarglīdzekļu un minerālvielu cenu pieauguma un deficīta iespējamās radītās sekas
Zemnieku saiemas pārstāvis (tiek saskaņots)

13.25 – 13.45   Produkcijas pašizmaksas pieaugums un tā ietekme uz pircēju
Jānis Grasbergs, z/s “Zilūži” pārstāvis

13.45 – 14.15   Diskusija – Izejvielu un ražošanas resursu cenu izmaiņas, to ietekme uz produkcijas pašizmaksu. Iespējamas sekas un risinājumi

Diskusijas dalībnieki:

 • Ingūna Gulbe, AREI vadošā pētniece,
 • Jānis Irbe, LOSP valdes loceklis, LAEF valdes priekšsēdētājs,
 • Ringolds Arnītis, Latvijas Agronomu biedrības valdes loceklis,
 • Jānis Bušs, valdes priekšsēdētājs  KS “Baltijas dārzeņi”,
 • Kaspars Melnis, SIA “Sprūževa” valdes loceklis

14.15 – 14.20   Pārtraukums

 

III DAĻA | KONKRĒTU NOZARU PROBLĒMAS UZ KOPĒJĀ FONA – ZIŅOJUMI

14.20 – 14.35   Liellopu audzēšanas nozare, galvenās problēmas un apdraudējumi
Raimonds Jakovickis, biedrības “Gaļas liellopu audzētāju biedrība” valdes priekšsēdētājs

14.35 – 14.50  Cūku audzēšanas un pārstrādes nozare, galvenās problēmas un apdraudējumi
Dzintra Lejniece, biedrības “Latvijas Cūkaudzētāju asociācija” valdes priekšsēdētāja

14:50 – 15.35   Piena ražošana, perspektīvas, kā izkļūt no zaudējumiem
Guntis Gūtmanis, LOSP valdes loceklis, Piena grupas vadītājs,
Jānis Šolks, Latvijas piensaimnieku centrālās padomes priekšsēdētājs

15.35 – 15.40   Pārtraukums

 

IV DAĻA | DARBASPĒKA PROBLĒMA LAUKOS

15.40 – 15.50   Sezonas darbaspēka pieejamība laukos, radītie finansiālie zaudējumi. Augļkopība, dārzeņu audzēšana
Māra Rudzāte, LOSP valdes locekle, biedrības “Latvijas Augļkopju asociācija” valdes priekšsēdētāja

15.50 – 16.05   Izglītība nozarē, augsti kvalificēts darbs spēks, tā pieejamība
Andrejs Vītoliņš, LOSP valdes loceklis, Pārtikas rūpniecības un lauksaimniecības NEP vadītājs

16.05 – 16.45   Diskusija – Risinājumi darba spēka trūkumam laukos sezonas darbu veikšanai, patstāvīga augsti kvalificēta darbaspēka piesaistīšanai un noturēšanai

Diskusijas dalībnieki:

 • Irina Pilvere, LLU rektore,
 • Ritvars Jansons, Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas pārstāvis, Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas priekšsēdētāja biedrs,
 • Kaspars Melnis, SIA “Sprūževa” valdes loceklis
 • Ieva Rutkovska, Latvijas Holšteinas šķirnes lopu audzētāju asociācijas valdes priekšsēdētāja

16.45 – 17.00   Noslēgums. Rezolūcijas pieņemšana
Jānis Irbe, LOSP valdes loceklis, LAEF valdes priekšsēdētājs

Konference "PVN samazinājums kā sabiedrību iesaistošs faktors Eiropas zaļā kursa mērķu sasniegšanai" Dalīties Facebook