Konference. Ilgtspējīgas bioekonomikas attīstība 2020: no globālas domāšanas līdz vietējai rīcībai. Kauņa

11.03.2020 |  LMSP

Konferences norises vieta - Kauņa. Laiks - 2020. gada 23. aprīlis. 

Galvenās apspriežamās tēmas: Ilgstpēja kā "atslēga" bioekonomikas nākotnei. Bioekonomika un lauku attīstība. Inovācijas un ieguldījumi (investīcijas). Tirgus un "bio" sektors.

Konference. Ilgtspējīgas bioekonomikas attīstība 2020: no globālas domāšanas līdz vietējai rīcībai. Kauņa Dalīties Facebook

Komentāri

*
*
*