Koksnes resursu bilances atšķirību analīze ES

26.03.2021 |  LMSP

Sagatavots ekspertu grupas tehniskais ziņojums: "Koksnes resursu bilances atšķirību analīze ES"

Koksnes resursu bilance (WRB) rāda pieaugošu koksnes biomasas kopējo izmantošanu ES un pieaugošo enerģētikas nozares īpatsvaru kopējā izmantojumā. Visu analizēto gadu laikā koksnes biomasas daudzums, kas izmantots šajos reģionos koksnes izstrādājumu ražošanā, siltuma un elektroenerģijas ražošanā pārsniedz norādīto avotu kopējo daudzumu.
Šī atšķirība laika gaitā ES līmenī ir pieaugusi.
Analizējot šos “trūkstošos resursus”, mēs vēlreiz apstiprinām, ka oficiālā statistika un koksnes izstrādes apjomi ir nepietiekami novērtēti - tas nozīmē, ka arī meža apsaimniekošanas intensitāte attiecībā uz iegūto apjomu un pieauguma attiecību ir nenovērtēta. Turklāt enerģijas ražošanai ir vērojams nekategorizētās koksnes biomasas apjoma vienmērīgs pieaugums. Ir pamatoti pieņemt, ka
daļu no šīs kategorijas veido ES mežizstrādē iegūtā koksne. Mūsu rezultāti norāda, ka pieaugošā atšķirība starp ziņotajiem koksnes biomasas izmantošanas veidiem un avotiem ar ievērojamu pakāpi var attiecināt uz enerģētikas nozari, un to lielā mērā veido
nepietiekami novērtēta apaļkoksnes sortimentēšana. Ne mazāk svarīga ir nezināmas izcelsmes koksnes pieaugošais īpatsvars enerģijas izmantošanā. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi uzlabot datu pieejamību un kvalitāti attiecībā uz enerģētikā izmantojamo koksni, īpaši ņemot vērā šīs nozares pieaugošo īpatsvaru koksnes biomasas kopējā izlietojumā. Ļoti būtiski ir uzlabot visu datu analīzi, kas nepieciešama ilgtspējīgai un elastīgai resursu izmantošanai.

Materiāls angliski

Dalīties Facebook

Komentāri

*
*
*