Koksnes produktu prognozes

15.05.2023 |  Latvijas valsts meži, Kristaps Klauss, LMSP

A/s “Latvijas valsts meži” un Latvijas Kokrūpniecības federācija ir raduši savstarpēju izpratni par prognožu nepieciešamību. Tās ir publiskotas.

https://www.lvm.lv/koksnes-prognozes

Ko noteikti vajag atcerēties (Kristapa Klausa komentārs):

* operatīvajos datos tiek norādīti apjomi tikai īstermiņa pārdošanas programmās. Apjomi, par kuriem jau ir noslēgti līgumi, tajos neparādās. Operatīvajos datos nav arī neprognozēto papildus pārdošanu,

* tās ir PROGNOZES vārda īstajā nozīmē. Tas nav ne solījums, ne “akmenī kalts plāns”. Tā ir labākā pieejamā informācija konkrētajā brīdī, lai klienti varētu labāk spēt plānot savu nākotni neskaidros apstākļos. Atceramies, piemēram, mizgrauzi,

* turpat atrodamas arī ilgtermiņa prognozes; šai sakarā svarīgi ir atcerēties, ka maksimālos pieļaujamos apjomus piecgadē nosaka valdība. 2026. gadā sāksies jauns periods, šobrīd nekādu politisku lēmumu nav. Tādēļ laikposms pēc 2026. gada ir uztverams tikai kā prognoze, pieņemot, ka ka nekas būtiski nemainīsies.

Dalīties Facebook

Komentāri

*
*
*