Kokrūpniecība COP27: klimata aizsardzības un uzņēmējdarbības apvienošana

17.11.2022 |  globalwoodmarketsinfo.com

ANO Klimata pārmaiņu konferencē COP27 Šarmelšeihā, Ēģiptē, Austrijas kokrūpniecības nozares pārstāvji pievērš uzmanību nozares ieguldījumam klimata aizsardzībā. Lai efektīvi cīnītos pret klimata pārmaiņām, ir jāsamazina CO2 emisijas un jāizvada CO2 no atmosfēras.

“Ilgtspējīga mežu apsaimniekošana un koksnes izmantošana ir nozīmīgs ieguldījums klimata problēmas risināšanā. Lai efektīvi cīnītos pret klimata pārmaiņām un vienlaikus stiprinātu ekonomiku, mēs sagaidām, ka politiķi uzņemsies skaidras saistības attiecībā uz ilgtspējīgu mežu apsaimniekošanu un plašāku koksnes izmantošanu ilglietojuma izstrādājumos,” uzsvēra Austrijas Kokrūpniecības asociācijas priekšsēdētājs Herberts Jēbstls.

Videi draudzīgu mežu veidošana

Koki absorbē CO2 no atmosfēras, uzkrāj oglekli un izdala atmosfērā skābekli. Taču mežs nav stabila un droša oglekļa krātuve. Koku pieaugums ir ierobežots. Tie sapūst, un saistītais ogleklis izplūst atmosfērā kā CO2. Arī meža ugunsgrēki rada CO2 emisijas. Austrijas pārstāvis Herberts Jēbstls skaidro: “Klimata pārmaiņu dēļ ir nepieciešama aktīva mežu apsaimniekošana. Apsaimniekotie meži ir labāk sagatavoti klimata un ekoloģisko problēmu risināšanai nekā meži, kas nav apsaimniekoti. Meža ekosistēmas spēju atjaunoties meža apsaimniekošana stiprina ātrāk un mērķtiecīgāk nekā dabiskie procesi, kurus klimata pārmaiņas ietekmē pārāk strauji. Turklāt apsaimniekots un atjaunots mežs var absorbēt CO2 atkal un lielākā apjomā nekā novecojušas mežaudzes.”

Palielināt koksnes izmantošanu

Koksnes izmantošana paildzina oglekļa uzkrāšanu koksnes izstrādājumos un koka konstrukcijās . “Mūsu uzņēmumi veido dažādas CO2 uzkrāšanas sistēmas no koksnes, piemēram, koka augstceltnes līdz pat 100 metru augstumam, platsiju halles jumtus, augstas kvalitātes mēbeles, parketa grīdas, koka materiālus, durvis un logus. Kokrūpniecība pastāvīgi ražo “otro mežu” un tādējādi novērš CO2 emisijas,” uzsver Herberts Jēbstls, piebilstot: “Koks nav jāražo, tas aug dabā. Koksne ir pārstrādājama un aizvieto CO2, kā arī energoietilpīgus materiālus un produktus, kas ražoti no fosilajām izejvielām.”

Ekonomikas un klimata aizsardzības apvienojums

Lai cīnītos ar klimata pārmaiņām, ir vajadzīga arī spēcīga ekonomika, kas finansē inovācijas un var arī turpmāk piedāvāt cilvēkiem darbavietas un ienākumus. Tāpēc klimata aizsardzībai ir ne tikai jāformulē vērienīgi mērķi, bet arī jāveic īstenojami pasākumi un jārūpējas par ekonomikas konkurētspēju. Kokrūpniecības nozarei ir ļoti svarīgi, lai koksnes izejmateriāli tiktu iegūti no ilgtspējīgi apsaimniekotiem mežiem. Austriešu kokrūpnieks H. Jēbstls noraida idejas un plānus par meža platību izņemšanu no izmantošanas un to bloķēšanu koksnes ieguvei un uzsver: “Tā saucamā “stikla kupola” uzlikšana mežiem un koksnes izejmateriālu pieejamības samazināšana nenodrošina ne klimata aizsardzību, ne bioloģisko daudzveidību. Tas nav uz risinājumu vērsts pasākums – tādējādi CO2 uzkrāšanu var nenodrošināt. Mēs aicinām politiķus, jo īpaši Eiropas Savienības iestādes, atbalstīt mežu audzēšanu un ilgtspējīgu izmantošanu, kā arī dot iespēju papildus izmantot koksni kā mūsu pašu izejvielu potenciālu.”

Dalīties Facebook

Komentāri

*
*
*