Klimata izmaiņas Latvijā

04.02.2020 |  Ilze Ozola, Normunds Stivriņš

Klimats ir mainīgs. Par to liecina ģeoloģiskie ieraksti nogulumos. Pēc tiem ir iespējams pateikt, ka pēdējos 2,58 milj.g. notiek cikliska klimata maiņa no leduslaikmeta uz starpleduslaikmetu un otrādi. Pie tam, leduslaikmeti ir ilgāki (~90 000 g.) nekā starpleduslaikmeti (~10 000 g.). Arī šodien mēs dzīvojam vienā no starpleduslaikmetiem, kuru sauc par holocēnu. Ņemot vērā, ka cilvēks kā suga parādījies pēdējos 200-300 tūkst. g., skaidrs, ka klimata izmaiņas lielākoties diktē kādi citi augstāki spēki bez mums.

Klimata izmaiņas Latvijā Dalīties Facebook

Komentāri

*
*
*