Ķīnas un Eiropas Savienības koksnes izstrādājumu tirdzniecības attīstība vērtējama dažādi

17.11.2022 |  globalwoodmarketsinfo.com

Saskaņā ar Ķīnas muitas datiem 2022. gada pirmajos deviņos mēnešos apaļkoku imports no Ķīnas samazinājās par 32% – līdz 33 miljoniem kubikmetru 6,732 miljardu ASV dolāru vērtībā, kas ir par 22% mazāk nekā 2021. gada attiecīgajā periodā. Ķīnas apaļkoku importa apjoms no lielākās daļas valstu 2022. gada pirmajos deviņos mēnešos samazinājās, jo īpaši no ES. Ķīnas apaļkoku imports no lielākās piegādātājas Jaunzēlandes bija 12,84 miljoni kubikmetru 2,02 miljardu ASV dolāru vērtībā, kas 2022. gada pirmajos deviņos mēnešos samazinājās par 16% apjoma un 19% vērtības ziņā. Ķīnas apaļkoku imports no ES 2022. gada pirmajos deviņos mēnešos bija 8,21 miljons kubikmetru 1,67 miljardu ASV dolāru vērtībā, kas ir par 41% mazāk apjoma un par 28% mazāk vērtības ziņā.

Ķīnas apaļkoku importa apjoms no trim ES valstīm – Vācijas, Francijas un Čehijas – samazinājās par 52%, 4% un 42%, attiecīgi līdz 4,51 miljonam kubikmetru, 1,05 miljoniem kubikmetru un 0,7 miljoniem kubikmetru. Tomēr Ķīnas apaļkoku imports no Latvijas, Dānijas, Zviedrijas un Nīderlandes palielinājās.

Zāģbaļķu importa pieaugums no ES

2022. gada pirmajos deviņos mēnešos Ķīnas zāģbaļķu imports sasniedza 19,85 miljonus kubikmetru 5,79 miljardu ASV dolāru vērtībā, kas ir par 9% un 0,04% mazāk nekā 2021. gada attiecīgajā periodā.

Ķīnas zāģbaļķu imports no lielākās piegādātājas – Krievijas – sasniedza 9,86 miljonus kubikmetru 2,31 miljarda ASV dolāru vērtībā, samazinoties par 9% apjoma ziņā, bet palielinoties par 1% vērtības ziņā.

Ķīnas zāģmateriālu imports no ES 2022. gada pirmajos deviņos mēnešos sasniedza 1,983 miljonus kubikmetru 642 miljonu ASV dolāru vērtībā, palielinoties par 1% apjoma ziņā un par 5% vērtības ziņā. Ķīnas zāģbaļķu importa apjoms no 3 nozīmīgākajām ES dalībvalstīm – Somijas, Vācijas un Zviedrijas – pieauga par 4%, 3% un 21%, attiecīgi līdz 564 000 kubikmetru, 446 000 kubikmetru un 361 000 kubikmetru. Turklāt Ķīnas zāģbaļķu imports no Austrijas un Horvātijas palielinājās attiecīgi par 80% un 21%.

Tomēr Ķīnas zāģbaļķu imports no Rumānijas samazinājās par 16% līdz 209 000 kubikmetru.

Saplākšņa importa pieaugums no Krievijas

Saskaņā ar Ķīnas muitas datiem 2022. gada pirmajos deviņos mēnešos saplākšņa imports no Ķīnas sasniedza 149 000 kubikmetru 144 miljonu ASV dolāru vērtībā, kas ir pieaugums par 19% apjoma un 27% vērtības ziņā. Saplākšņa imports no Krievijas tajā pašā 2021. gada periodā palielinājās par 45%, sasniedzot 83 000 kubikmetru.

Ķīnas saplākšņa importam no Krievijas no 2014. līdz 2019. gadam ir vērojama pieaugoša tendence, bet 2020. gadā tas samazinājās par 6%, bet 2021. gadā – par 7%.

Saplākšņa importa pieaugums no ES

Ķīnas saplākšņa imports no ES 2022. gada pirmajos deviņos mēnešos strauji pieauga par 82% līdz 31 000 kubikmetru 53 miljonu ASV dolāru vērtībā, kas ir par 49% vairāk nekā tajā pašā 2021. gada periodā. Saplākšņa imports no divām ES valstīm – Itālijas un Somijas – palielinājās attiecīgi par vairāk nekā 300% un 160%. Turklāt Ķīnas saplākšņa imports no Vācijas, Latvijas un Igaunijas palielinājās attiecīgi par vairāk nekā 80%, 100% un 270%.

Saplākšņa eksporta samazināšanās uz ES

Ķīnas saplākšņa eksports uz ES 2022. gada pirmajos deviņos mēnešos sasniedza 1,45 miljonus kubikmetru 996 miljonu ASV dolāru vērtībā, kas ir par 4% mazāk apjoma ziņā, bet par 17% vairāk vērtības ziņā salīdzinājumā ar to pašu periodu 2021. gadā. Saplākšņa eksports uz divām ES dalībvalstīm – Apvienoto Karalisti un Beļģiju – samazinājās par 14% un 3%, attiecīgi līdz 540 000 kubikmetru un 325 000 kubikmetru.

Ķīnas saplākšņa eksports 2022. gada pirmajos deviņos mēnešos sasniedza 8,09 miljonus kubikmetru 4,367 miljardu ASV dolāru vērtībā, kas ir par 8% mazāk apjoma ziņā, bet par 7% vairāk vērtības ziņā salīdzinājumā ar to pašu periodu 2021. gadā.

Ķīnas saplākšņa eksports uz lielāko importētāju – Filipīnām – samazinājās par 14% līdz 743 000 kubikmetru 309 miljonu ASV dolāru vērtībā, kas ir par 6% mazāk nekā tajā pašā 2021. gada periodā.

Koka mēbeļu eksporta kritums uz ES

Ķīnas koka mēbeļu eksporta vērtība uz ES 2022. gada pirmajos deviņos mēnešos sasniedza 3,153 miljardus ASV dolāru, kas ir par 19% mazāk nekā tajā pašā 2021. gada periodā. Koka mēbeļu eksports uz lielāko patērētāju Apvienoto Karalisti samazinājās par 23% – līdz 974 miljoniem ASV dolāru, kas samazināja kopējo eksporta vērtību.

Turklāt Ķīnas koka mēbeļu eksports uz ES dalībvalstīm, Vāciju, Franciju, Nīderlandi, Spāniju, Beļģiju, Poliju, Itāliju, Itāliju un Dāniju tajā pašā 2021. gada periodā samazinājās attiecīgi par 19%, 8%, 19%, 3%, 37%, 25%, 26% un 27%.

Ķīnas koka mēbeļu eksporta kopējā vērtība 2022. gada pirmajos deviņos mēnešos salīdzinājumā ar 2021. gada attiecīgo periodu pieauga par 6% līdz 19,61 miljardam ASV dolāru, bet Ķīnas koka mēbeļu eksports uz lielāko patērētāju – ASV – samazinājās par 7% līdz 5,49 miljardiem ASV dolāru.

Koka mēbeļu importa samazinājums no ES

Ķīnas koka mēbeļu importa vērtība no ES 2022. gada pirmajos deviņos mēnešos sasniedza 548 miljonus ASV dolāru, kas ir par 6% mazāk nekā 2021. gada attiecīgajā periodā. Koka mēbeļu imports no lielākās piegādātājas Itālijas samazinājās par 4% līdz 325 miljoniem ASV dolāru. Turklāt Ķīnas koka mēbeļu imports no lielākajām ES valstīm – Vācijas, Polijas un Lietuvas – sasniedza 89 miljonus ASV dolāru, 38 miljonus ASV dolāru un 11 miljonus ASV dolāru, kas ir attiecīgi par 19%, 2% un 59% mazāk nekā tajā pašā 2021. gada periodā. Tomēr Ķīnas koka mēbeļu imports no Francijas un Dānijas pieauga par 10% un 52%, attiecīgi līdz 17 miljoniem ASV dolāru un 10 miljoniem ASV dolāru.

Pirmajos deviņos mēnešos

2022. gada pirmajos deviņos mēnešos Ķīnas koka mēbeļu importa kopējā vērtība, salīdzinot ar to pašu periodu 2021. gadā, samazinājās par 7% – līdz 694 miljoniem ASV dolāru. Ķīnas koka mēbeļu imports no Dienvidaustrumāzijas valstīm – Vjetnamas, Taizemes un Malaizijas – arī samazinājās attiecīgi par 17%, 30% un 19%, bet no Indonēzijas imports pieauga par 10%.

Dalīties Facebook

Komentāri

*
*
*