Kas notika savvaļas dzīvnieku un augu tirdzniecībai veltītajā konferencē?

29.11.2022 |  FACE

Eiropas mednieku vērtējums

25. novembrī Panamā noslēdzās CITES dalībvalstu konferences 19. sanāksme (COP19), kas pazīstama arī kā Starptautiskā konference par savvaļas dzīvniekiem un augiem. CITES regulē starptautisko tirdzniecību, lai nodrošinātu, ka tirdzniecība ar apdraudētajām sugām ir likumīga, ilgtspējīga un nekaitē sugu izdzīvošanai.

FACE ciešā sadarbībā ar saviem partneriem Safari Club International (SCI), Safari Club International Foundation (SCIF), Starptautisko medību un savvaļas dzīvnieku aizsardzības padomi (CIC), Dalasas Safari klubu (DSC), Ziemeļvalstu mednieku aliansi un citām ilgtspējīgas izmantošanas organizācijām iestājās par likumīgu, ilgtspējīgu un taisnīgu savvaļas dzīvnieku tirdzniecību un uzsvēra medību vērtīgo ieguldījumu dabas aizsardzībā visā pasaulē.

Divu nedēļu laikā vairāk nekā 2000 konferences delegātu apsprieda 52 priekšlikumus par sarakstu un daudzus darba dokumentus. FACE sekoja līdzi diskusijām par galvenajiem saraksta priekšlikumiem, piemēram, saistībā ar nīlzirgiem, dienvidu baltajiem degunradžiem, Āfrikas ziloņiem, kā arī par daudziem darba kārtības jautājumiem, piemēram, par iztikas līdzekļiem, pamatiedzīvotāju un vietējo kopienu iesaistīšanu CITES procesā un kvotām leopardu medību trofejām.

COP19 galvenie rezultāti

Nīlzirgs (Hippopotamus amphibius) – 1. priekšlikums. Ierosinātāji grozīja sākotnējo priekšlikumu pārcelt nīlzirgu jautajumu no II pielikuma uz I pielikumu. Pārskatītajā priekšlikumā ierosināts saglabāt nīlzirgu iekļaušanu II papildinājumā ar norādi par nulles eksporta kvotu savvaļas īpatņiem, ko tirgo komerciālos nolūkos. Pēc ilgām diskusijām PK nobalsoja par priekšlikuma noraidīšanu.

Dienvidu baltais degunradzis (Ceratotherium simum simum) – 2. priekšlikums. Namībija ierosināja pārcelt savu dienvidu balto degunradžu populāciju no I papildinājuma uz II papildinājumu ar piezīmi, kas paredzēta vienīgi starptautiskai tirdzniecībai ar dzīviem dzīvniekiem, kuri paredzēti tikai in situ saglabāšanai, un medību trofejām. Priekšlikums tika pieņemts ierobežotā redakcijā, ierobežojot to tikai attiecībā uz dzīviem dzīvniekiem, kas paredzēti vienīgi saglabāšanai uz vietas, Āfrikas balto degunradžu dabiskajā un vēsturiskajā areālā.

Āfrikas zilonis (Loxodonta africana) – 5. priekšlikums. Puses noraidīja priekšlikumu pārcelt četras II pielikumā iekļauto ziloņu populācijas uz I pielikumu. Līdzīgs priekšlikums ir vairākkārt apspriests un noraidīts iepriekšējās Pušu konferencēs. Salīdzinājumā ar citām Āfrikas daļām ziloņu populācijas Dienvidāfrikas valstīs, tostarp četrās valstīs, kurās ir II pielikumā iekļautās populācijas, vai nu palielinās, vai ir stabilas. Ziloņu populāciju pārcelšana uz I pielikumu šajās valstīs ir bioloģiski maz pamatota un vēl mazāk pamatota savvaļas dzīvnieku apsaimniekošanas ziņā.

Darba dokumenti

Kvotas leopardu medību trofejām

Izskanēja aicinājums grozīt Rezolūciju Conf. 10.14 Kvotas leopardu medību trofejām un personiskai lietošanai paredzētām ādām, mainot Etiopijai paredzēto kvotu no 500 uz 20 trofejām, kā to pieprasīja Etiopija, un atceļot kvotas Kenijai un Malavi, kā to pieprasīja Kenija un Malavi. Puses pieņēma Pastāvīgās komitejas ieteikumus, un nesen pieņemtie COP18 lēmumi tika atjaunoti ar nelieliem grozījumiem.

Lauku kopienu līdzdalības mehānismi CITES konvencijā

CITES puses noraidīja Ešvatini (Svazilendas), Namībijas un Zimbabves priekšlikumu par pastāvīgas CITES Lauku kopienu komitejas izveidi, lai tieši iesaistītu lauku kopienas CITES lēmumu pieņemšanas procesos. KP vienojās, ka priekšlikuma iesniedzēji var nodot dokumentā izvirzītos jautājumus izskatīšanai starpsezonu darba grupai, ko Pastāvīgā komiteja izveidos saskaņā ar darba kārtības jautājumu par pamatiedzīvotāju un vietējo kopienu iesaistīšanu CITES procesā.

Ierosinātie grozījumi Rezolūcijā Conf. 9.24 (Rev. CoP17)

Kambodža, Ešvatini, Namībija un Zimbabve ierosināja grozīt Rezolūciju Conf. 9.24, lai iekļautu iztikas līdzekļus un nodrošinātību ar pārtiku kā divus faktorus, kas jāņem vērā priekšlikumos par grozījumiem pielikumos. RK šo priekšlikumu noraidīja.

Konferences kopsavilkums

Dalīties Facebook

Komentāri

*
*
*