Karš Ukrainā rada ilgstošu ietekmi uz Ziemeļvalstu koksnes tirgiem

16.06.2023 |  globalwoodmarketsinfo.com

Pēdējo gadu laikā nozīmīgākās izmaiņas tirdzniecības plūsmā Eiropā ir krasi samazinājies apaļkoku imports no Krievijas uz Ziemeļvalstīm. Krievijas karš ar Ukrainu 2022. gada sākumā izraisīja to, ka Eiropa apturēja šīs valsts koksnes eksporta iepirkšanu.

Kopējais apaļkoku importa apjoms Somijā un Zviedrijā 2022. gadā samazinājās uz pusi salīdzinājumā ar iepriekšējās desmitgades vidējo rādītāju.

Baļķu tirdzniecība Baltijas jūras reģionā ir samazinājusies divu iemeslu dēļ:

– Krievijas iebrukums Ukrainā;

– investīcijas meža ražošanas jaudās Baltijas valstīs.

Divi lielākie apaļkoku tirdzniecības reģioni Eiropā ir Centrālais un Ziemeļu reģions. Centrāleiropā galvenie importētāji ir Austrija, Čehija un Vācija. Ziemeļeiropā Somija un Zviedrija ir divas apaļkoku importētājvalstis.

Turpina samazināties citu Eiropas valstu eksports

Papildus Krievijai mēs redzam apaļkoku eksporta samazināšanos arī uz Ziemeļvalstīm no Igaunijas, Latvijas un Lietuvas. Lielākā daļa krituma attiecas uz skujkoku baļķiem, savukārt lapu koku baļķu eksports ir bijis relatīvi stabils.

Pēdējo piecu gadu laikā Baltijas jūras reģiona skujkoku apaļkoku tirdzniecība ir nepārtraukti samazinājusies. Kopējais skujkoku apaļkoku imports Somijā un Zviedrijā 2018. gada 3. ceturksnī sasniedza 15 gadu maksimumu. Kopš tā laika cenu tendence ir samazinājusies par aptuveni 40% līdz 2023. gada 1. ceturksnim (sk. grafiku).

 

Pēdējā gada laikā visvairāk samazinājās tirdzniecības plūsmas uz Zviedriju no kaimiņvalstīm Somijas un Norvēģijas. Neliels pieaugums bija vērojams pārvadājumos no Zviedrijas uz Somiju un no Latvijas uz Zviedriju.

Papīrmalkas cenas pieaug mazāka piedāvājuma dēļ

Mazāks papīrmalkas piedāvājums un spēcīgi celulozes tirgi pēdējā gada laikā ir paaugstinājuši apaļkoku cenas. gada pirmajā ceturksnī salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu skujkoku un lapu koku papīrmalkas importa cenas uz Somiju pieauga attiecīgi par 93% un 123%. 2023. gada pirmajā ceturksnī skujkoku un lapu koku papīrmalkas importa cenas uz Somiju pieauga par attiecīgi 93% un 123%.

Tajā pašā laikposmā par 14% un 111% pieauga arī skujkoku un lapu koku celulozes importa cenas uz Zviedriju. Celulozes importa cenas uz Somiju un Zviedriju 2023. gada pirmajā ceturksnī bija ievērojami augstākas nekā vietējā tirgus cenas.

Dalīties Facebook

Komentāri

*
*
*