Kā varam pierādīt mežu, meža produktu un pakalpojumu vērtību kā ilgtspējīgas attīstības mērķu katalizatoru?

14.10.2022 |  FSC International

Pasaule, kurā valda ģeopolitiska spriedze, nemitīga COVID-19 pandēmija, strauji pieaugoša klimata un bioloģiskās daudzveidības krīze un pieaugoša nabadzība, uzsver, ka uzņēmumiem un valdībām ir steidzami jārīkojas, lai līdz 2030. gadam sasniegtu ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus (IAM).

Un, lai gan ietekme uz vidi ir uzmanības centrā, tā nevar būt vienīgais mērķis – visās turpmākajās stratēģijās integrēti jāiekļauj arī sociālā atbildība un pārvaldība. 

Kā daļa no FSC globālā darba, FSC standarti un risinājumi jau aptver daudzus kritērijus, kas ir ilgtspējīgas attīstības mērķu pamatā, palīdzot radīt šīs globālās pārmaiņas. FSC pašlaik palīdz sasniegt 40 mērķus 14 ilgtspējīgas attīstības mērķu ietvaros. Tas konkrēti ietver 15. ilgtspējīgas attīstības mērķi – “Dzīve uz zemes”, bet plašākā nozīmē FSC meža apsaimniekošanas principi veicina arī ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu, kas vērsti uz nabadzības likvidēšanu, vienlīdzību, dabas resursiem, ražošanas un patēriņa modeļiem, pienācīgu darbu, klimata pārmaiņām, iekļaujošu un atbildīgu sabiedrību un globālām partnerībām.

“FSC sertifikācija kļūst par svarīgu instrumentu, lai sasniegtu būtisku daļu no ilgtspējīgas attīstības mērķiem. Mūsu vistiešākajam ieguldījumam vajadzētu būt 15. mērķim “Dzīve uz zemes” un 15.2. mērķim “Progress ceļā uz mežu ilgtspējīgu apsaimniekošanu”, taču mūsu darba veids, prakse, ko ievēro FSC sertificētos mežos, un ietekme, ko mēs atstājam uz meža tirgiem, padara FSC par sabiedroto vairāku ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā,” uzsvēra FSC starptautiskās valdes loceklis Markuss Kolčesters (Marcus Colchester).

Kā FSC risinājumi var kļūt vēl nozīmīgāki un labāk piemēroti starptautisko programmu vajadzībām?

FSC darbības jomas paplašināšana, izmantojot uzlabotu meža sertifikāciju un citus risinājumus, ļaus atzīt mežu patieso vērtību un to iekļaušanu sabiedrībā. Tas atbalstīs FSC 2050. gada vīziju, palielinot tirgus mehānismu, produktu un pakalpojumu, kas darbojas mežu un to ainavu labā, nozīmi. Tādējādi FSC mērķis ir uzlabot meža apsaimniekošanas integrāciju un ietekmi meža pārvaldības sistēmās, politikā un regulējumā, kā arī palielināt darbības, kas atspoguļo cilvēku un iestāžu izpratni par to, kā viņu dzīve ir saistīta ar pasaules mežiem.

“Kā liecina šis ieguldījums 14 mērķu un 40 uzdevumu sasniegšanā, FSC nepārprotami ir nozīmīgs instruments ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā valdībām, privātajam sektoram un arī kopienām. FSC patiešām ir nozīmīgs partneris visiem, kas vēlas rīkoties, lai atbalstītu dabas resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu un sociālo un ekonomisko mērķu sasniegšanu,” norādīja FSC starptautiskās valdes locekle Karla Kardenas.

FSC sertifikācija kļūst par galveno instrumentu, lai sasniegtu būtisku daļu no ilgtspējīgas attīstības mērķiem. Mūsu vistiešākais ieguldījums būs mūsu darba veids; prakse, ko ievēro FSC sertificētos mežos, un ietekme, ko mēs atstājam uz koksnes tirgiem, padara FSC par sabiedroto vairāku ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā.

Dalīties Facebook

Komentāri

*
*
*