Kā kopīgi ar pamatiedzīvotājiem, kopienām, mazajiem zemes un meža īpašniekiem un nodarbinātajiem veidot mežsaimnieciskos risinājumus?

12.10.2022 |  FSC International

Lai cīnītos pret klimata un bioloģiskās daudzveidības krīzi, ir svarīgi saglabāt mežus, taču īstiem mežsaimniecības risinājumiem ir jāstrādā arī to cilvēku labā, kuru dzīve ir atkarīga no mežiem kultūras, ekonomikas, sociālajā un garīgajā ziņā.

FSC risinājumiem mežā ir potenciāls stiprināt un atbalstīt tiesības – ierastās, tradicionālās, piekļuves, veselības un drošības – tā palīdzot nodrošināt šo grupu iespēju pieņemt vai ietekmēt lēmumus par meža apsaimniekošanu, pamatojoties uz meža visaptverošo vērtību. Kā kopīgi pārveidot risinājumus meža jomā?

“FSC daudzveidība ir stūrakmens, lai nodrošinātu vienlīdzību mūsu darbā vai sistēmā, un mūsu organizācijā. Tas ietver darbinieku tiesības, pamatiedzīvotāju tiesības, vietējo kopienu iesaisti un dzimumu līdztiesību,” uzsver Ivone Namikava, FSC starptautiskās valdes locekle.

Lai kopīgiem spēkiem patiešām mainītu lēmumus mežu jomā, FSC būs jāveicina priekšrocības pamatiedzīvotājiem, kopienām, sīksaimniekiem (mazajiem zemes un meža īpašniekiem) un strādniekiem, strādājot vietējā, reģionālā un globālā mērogā, lai izstrādātu risinājumus, kurus novērtē tirgi un kuri sniedz tiešus sociālus un ekonomiskus ieguvumus pamatiedzīvotājiem, kopienām, sīksaimniekiem un strādniekiem.

“Sertificēto platību pieaugums ir pārāk lēns, lielākā daļa pasaules mežu joprojām nav sertificēti saskaņā ar FSC standartiem. Jāpalielina aktivitātes, lai sertificētu tropu mežus, ko apsaimnieko sīksaimnieki un kopienas, un citus mežus visā pasaulē, kuriem ir ievērojams potenciāls radīt lielāku vērtību un ieguvumus un veicināt globālo problēmu risināšanu,” norāda FSC International valdes loceklis Marks Asante Ofori.

FSC globālajā stratēģijā noteikts, ka to var panākt, veidojot iniciatīvas, kas paplašina piekļuvi tirgiem vai investīcijas meža produktos un pakalpojumos, ko sniedz pamatiedzīvotāji, vietējās kopienas un sīksaimnieki, kā arī veicinot dzimumu līdztiesību un daudzveidību. Turklāt, sadarbojoties ar uzņēmumiem, lai tie pildītu savas saistības attiecībā uz vietējām un globālajām ilgtspējības programmām, ievērojot FSC sociālās vērtības, izmantojot sertifikāciju, FSC var dot labumu darba ņēmējiem, pamatiedzīvotājiem un vietējām kopienām.

Dalīties Facebook

Komentāri

*
*
*