Kā darījumiem ar kokmateriāliem piemērot PVN?

03.11.2022 |  Valsts ieņēmumu dienests

Latvijas uzņēmums (reģistrēts pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājs Latvijā) pērk šķeldu no Igaunijas uzņēmuma (reģistrēts PVN maksātājs Igaunijā). Prece pirkšanas brīdī jau atrodas Latvijā, un netiek plānots to izvest no Latvijas. Vai Igaunijas uzņēmumam pirms darījuma veikšanas Latvijā ir jāreģistrējas Valsts ieņēmumu dienesta (VID) PVN maksātāju reģistrā, un kāda PVN likme šajā gadījumā būtu jāpiemēro?

Atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma (PVN likums) 56. panta 2.daļai citas dalībvalsts nodokļa maksātājam ir jāreģistrējas VID PVN maksātāju reģistrā, ja tas Latvijas Republikas teritorijā veic vismaz vienu ar nodokli apliekamu darījumu. Tādējādi apstiprinām, ka Igaunijas uzņēmumam pirms darījuma veikšanas Latvijā ir jāreģistrējas VID PVN maksātāju reģistrā.

Koksnes šķeldas piegādei iekšzemē piemērojams īpašs nodokļa piemērošanas režīms kokmateriālu piegādēm, kas noteikts PVN likuma 141. pantā, ja kokmateriālu piegādātājs un kokmateriālu saņēmējs ir reģistrēti VID PVN maksātāju reģistrā. Šajā gadījumā PVN 21% apmērā valsts budžetā maksās kokmateriālu saņēmējs. 

Cita veida šķeldas piegādei iekšzemē būs piemērojama vispārīgā kārtībā, proti, piegādātājs piemēros PVN 21% apmērā.

Dalīties Facebook

Komentāri

*
*
*