Jaunais Eiropas “Bauhaus”: sākusies pieteikšanās 2023. gada balvām

07.12.2022 |  Eiropas Savienība

Eiropas Komisija izsludina pieteikumus jaunā Eiropas “Bauhaus” 2023. gada balvai. Pēc pēdējiem diviem veiksmīgajiem konkursiem, kuros saņemti vairāk nekā 3000 pieteikumu no visām ES dalībvalstīm, 2023. gada konkursā tiks apbalvotas 15 parauginiciatīvas, kas sasaista ilgtspēju, estētiku un iekļautību – trīs jaunā Eiropas “Bauhaus” pamatvērtības. Saistībā ar Eiropas Prasmju gadu šā gada konkursā galvenā uzmanība tiks pievērsta izglītībai un mācībām. Pirmo reizi mēs arī pieņemsim pieteikumus par projektiem un iecerēm Rietumbalkānu valstīs. Tāpat kā pagājušajā gadā, tiks piešķirtas īpašas balvas cilvēkiem, kas ir jaunāki par 30 gadiem. Pieteikumus var iesniegt līdz 2023. gada 31. janvāra plkst. 19.00 (pēc Centrāleiropas laika).

2023. gada balvas tiks pasniegtas par esošajiem projektiem, kā arī par jauno talantu izstrādātām koncepcijām četrās kategorijās:

* Atjaunot saikni ar dabu

* Atgūt piederības sajūtu

* Priekšroku dot vietām un cilvēkiem, kam tas vajadzīgs visvairāk

* Industriālajā ekosistēmā ieviest ilgtermiņa aprites cikla domāšanu".

Katrā kategorijā pieteikuma iesniedzēji var izvēlēties trīs paralēlas konkursa sadaļas:

* A sadaļa – “Jaunā Eiropas “Bauhaus” čempioni” – būs veltīta esošiem un pabeigtiem projektiem ar skaidriem un pozitīviem rezultātiem;

* B sadaļa – “Jaunā Eiropas “Bauhaus” uzlecošās zvaigznes” – būs veltīta koncepcijām, kuru autori ir jaunie talanti vecumā līdz 30 gadiem. Koncepcijas var būt dažādos izstrādes posmos, sākot no idejām agrīnā stadijā līdz prototipa līmenim;

* C sadaļa – “Jaunā Eiropas "Bauhaus" izglītības čempioni” – būs veltīta iniciatīvām, kuru uzmanības centrā ir izglītība un mācīšanās. Konkursā var pieteikt gan pabeigtus projektus, gan iniciatīvas ar minimālu gatavības līmeni.

2023. gada balvas tiks piešķirtas 15 uzvarētājiem, kuri saņems naudas balvas līdz pat 30 000 eiro apmērā, kā arī komunikācijas paketi, kas viņiem palīdzēs pilnveidot un popularizēt savus projektus un koncepcijas.

Pieteikšanās kārtība

Pieteikuma iesniedzēju valstspiederībai un izcelsmei nav nozīmes, jo galvenais nosacījums ir, ka to koncepcijas un projekti tiek īstenoti ES vai Rietumbalkānu valstīs. Pieteikumi jāiesniedz, izmantojot jaunā Eiropas “Bauhaus” oficiālo balvu tīmekļvietni. Visa informācija par pieteikšanās procesu ir iekļauta pieteikuma iesniedzēju rokasgrāmatā, kas pieejama visās ES un Rietumbalkānu valodās.

Plašāka informācija un noderīgas saites: https://prizes.new-european-bauhaus.eu/

Jaunais Eiropas “Bauhaus”: sākusies pieteikšanās 2023. gada balvām Dalīties Facebook

Komentāri

*
*
*